Arts lost and found

 0    59 fiszek    pkusik
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

dumny

make
My mum makes delicious cakes.
rozpocznij naukę
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.

part
It's only a part of the story.
rozpocznij naukę
część
To tylko część historii.

culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
rozpocznij naukę
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?

język

art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
rozpocznij naukę
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.

dzielić się


współpracować

wiosłować

storytelling
rozpocznij naukę
opowiadanie

dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
rozpocznij naukę
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.

story
It's an interesting story.
rozpocznij naukę
historia
To ciekawa historia.

przekazywać

pokolenielokalny / miejscowy

thousand
It's two thousand sixteen.
rozpocznij naukę
tysiąc
Jest dwa tysiące szesnasty.

trzymać się

weave - wove - woven
The women of this village used to weave cloth out of silk.
rozpocznij naukę
tkać
Kobiety z tej wioski tkały kiedyś materiał z jedwabiu.

ago
He left ten minutes ago.
rozpocznij naukę
temu
On wyszedł dziesięć minut temu.


community
Our company should do something for the local community.
rozpocznij naukę
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.

pay
Who pays for this?
rozpocznij naukę
płacić
Kto za to zapłaci?

handmade
All our products are handmade.
rozpocznij naukę
handmade
Wszystkie nasze produkty są wykonane ręcznie.

sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
rozpocznij naukę
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.

haft

ceramika

jewellery making
rozpocznij naukę
tworzenie biżuterii

bransoletka

dry
The West Coast has had two dry winters in a row.
rozpocznij naukę
suchy
West Coast miało dwie suche zimy z rzędu.

zostać

podgrzewać

such
You have such a beautiful voice.
rozpocznij naukę
taki
Masz taki piękny głos.

metal
Some metals produce magnetic forces.
rozpocznij naukę
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.

cooperation
Next year we are going to start cooperation with new clients.
rozpocznij naukę
współpraca
W przyszłym roku mamy zamiar rozpocząć współpracę z nowymi klientami.

make from clay
rozpocznij naukę
zrobić z gliny

wood
Wet wood won't burn.
rozpocznij naukę
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.

utworzyć

zachować

sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
rozpocznij naukę
rzeźbiarstwo
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.

oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
rozpocznij naukę
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.

excited about
rozpocznij naukę
podekscytowany

keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
rozpocznij naukę
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.

traditional style
rozpocznij naukę
tradycyjny styl

influence
Do you think games have negative influence on children?
rozpocznij naukę
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?


soul
Do you believe that people have souls?
rozpocznij naukę
dusza
Wierzysz, że ludzie mają dusze?

na podstawie


begin, began, begun
rozpocznij naukę
rozpocząć, zaczął, zaczął

performance
Her overall performance exceeds standards.
rozpocznij naukę
przedstawienie
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.

na podstawie

korzenie

starożytny

zawierać

modern music
rozpocznij naukę
muzyka nowoczesna

wydarzenie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.