Angielski 1

 0    190 fiszek    d.chwedczuk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

uczęszczać na lekcje
rozpocznij naukę
to attend classes

uczęszczać na wykłady
rozpocznij naukę
attend lectures

sensitive

affectionate

aggressive


kooperatywny
rozpocznij naukę
cooperative

sensible

moody

ambitious

insecure

pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident

jealous

apodektyczny
rozpocznij naukę
bossy

shy


selfish

sociable

obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative

generousdobry przywódca
rozpocznij naukę
a good leader

odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible

dependent

independent

konkurencyjny
rozpocznij naukę
competitive

an only child

playground

approach

znak charakterystyczny
rozpocznij naukę
hallmark

capable

rozwijać się
rozpocznij naukę
develop

rozwijać sie
rozpocznij naukę
evolve

dyskusja, debata
rozpocznij naukę
discussion, debate

wielce zaskoczony
rozpocznij naukę
greatly surprised

siblings

gather

to borrow

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory


vice dean

dean's office

studia stacjonarne
rozpocznij naukę
full-time studies

stopień (tytuł naukowy, miara temperatury)
rozpocznij naukę
degree (academic degree, a measure of the temperature)

BA/Bachelor

MA/Master

wydział nauk o wychowaniu
rozpocznij naukę
faculty of educational scinces

Feedback

zarządzać, kierować
rozpocznij naukę
manage, direct

rozpieszczony
rozpocznij naukę
spoiled

bring up

upbringing

wolontariusz
rozpocznij naukę
volunteer

department

faculty

przygotować do
rozpocznij naukę
prepared for

wymierzyć cel
rozpocznij naukę
can be measuredfailure

odnieść sukces
rozpocznij naukę
succeed

certainly

kręci mi się w głowie
rozpocznij naukę
feel dizzy

lubiący przygody
rozpocznij naukę
adventurous

uważny, ostrożny
rozpocznij naukę
cautious

likeable

relialbe

serious

thoughtful

easy-going

open-minded

osoba z silną wolą
rozpocznij naukę
strong-willed

dobry dla serca, serdeczny
rozpocznij naukę
warm-hearted

zrównoważony
rozpocznij naukę
level-heded

annoyed

effort

oceniać, sędzia
rozpocznij naukę
judge

oceniać po wyglądzie
rozpocznij naukę
judge by appearance


ustanawiać sobie cele
rozpocznij naukę
set an aim

długoterminowy
rozpocznij naukę
long-term

krótkoterminowy
rozpocznij naukę
short-term

principles

poczucie humoru
rozpocznij naukę
sense of humor

prowadzić firmę
rozpocznij naukę
run a company

entuzjastyczny
rozpocznij naukę
enthusiastic

powściągliwy
rozpocznij naukę
reserved

tendencje do
rozpocznij naukę
tend to

co za dużo to niezdrowo
rozpocznij naukę
enough is enough

surrounded

nastawienie do czegoś
rozpocznij naukę
attitude to something

na zewnątrz
rozpocznij naukę
outward, outside

szeroki zasięg
rozpocznij naukę
a wide range of

przedostatni
rozpocznij naukę
last but on

kształtować osobowość
rozpocznij naukę
shape personality

knowledge

wczesnoszkolna edukacja
rozpocznij naukę
Early education


prowadzić badania
rozpocznij naukę
carry out do research


validity

zaprojektować
rozpocznij naukę
design

wykrywacz kłamstw
rozpocznij naukę
lie detector

influence

charakter pisma
rozpocznij naukę
handwriting

interviews

literate

illiterate

permission


przysłonięty
rozpocznij naukę
overshadowed

zdefiniować ponownie
rozpocznij naukę
redefine

nadużywać, wykorzystywać
rozpocznij naukę
abuse

obecne wydarzenia
rozpocznij naukę
current events

przereklamowany
rozpocznij naukę
overrated

równouprawnienie
rozpocznij naukę
equality

nadużywać, użyć źle
rozpocznij naukę
misuse

wisdom


mention

źle zrozumieć
rozpocznij naukę
misunderstand

były biznesmen
rozpocznij naukę
ex-tycoon

be taught

charisma

przewyższać
rozpocznij naukę
outperform

niedoceniany
rozpocznij naukę
underrated

former

dwujęzyczny
rozpocznij naukę
bilingualadvise

wymagać, popyt
rozpocznij naukę
demand

sprostać wymaganiu
rozpocznij naukę
meet a demand


expect

przesadzać, wyolbrzymiać
rozpocznij naukę
exaggerate

działa mi na nerwy
rozpocznij naukę
get on my nerves

vice versa

pasować, dopasować się do czegoś
rozpocznij naukę
fit

judgement

mature

suitable

nieruchomość
rozpocznij naukę
property

praise

sprawy bieżące
rozpocznij naukę
current affairs

nudny, nieciekawy
rozpocznij naukę
dull

justify

polite

Pedestrians

wściekłość
rozpocznij naukę
rage


overtaking

niezdecydowany
rozpocznij naukę
indecisive

reagują wolniej
rozpocznij naukę
react slowly

brak pewności siebie
rozpocznij naukę
lack confidence

łatwo rozprasza
rozpocznij naukę
easily distracted

słaba świadomość przestrzeni
rozpocznij naukę
poor spatial awareness

drobny, mniejszy(wypadek)
rozpocznij naukę
minor

poważny(wypadek)
rozpocznij naukę
major

space

poczucie przestrzeni
rozpocznij naukę
sense of space

poczucie strachu
rozpocznij naukę
a sense of fear

poczucie osiągnięcia
rozpocznij naukę
sense of a achievement

autorytet, władza
rozpocznij naukę
authority

współczujący
rozpocznij naukę
sympathetic

wielozadaniowy
rozpocznij naukę
multitasking

introduce

conclusion

however

although

jak na przykład
rozpocznij naukę
such as

na przykład
rozpocznij naukę
for istance, for example

z drugiej strony
rozpocznij naukę
on the other hand

in addition

mimo faktu że
rozpocznij naukę
despite the fact that

w szczególności
rozpocznij naukę
in particular

w przeciwieństwie
rozpocznij naukę
In contrast

to sum up

overall

być zaangażowanym
rozpocznij naukę
be involved

podejmować ryzyko
rozpocznij naukę
take risks

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

poczucie obowiązku
rozpocznij naukę
sense of duty

to put sb off sth

mieć dobre układy z...
rozpocznij naukę
get on well with somebody

mainly

przyciągnąć uwagę
rozpocznij naukę
attract attention

injection

attitude


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.