21.02.17 Engineering

 0    30 fiszek    Dav
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przebudowana przez

Znany jako

a streamlined shape based on the aerodynamic helmets
rozpocznij naukę
opływowy kształt w oparciu o aerodynamicznych kaskach

It’s constructed from steel
rozpocznij naukę
Jest zbudowana ze stali

motor is capable of producing speeds in excess of 30mph
rozpocznij naukę
Silnik jest zdolny do wytwarzania prędkości przekraczające 30mph

also incorporating an eight-speed pedal bike gearing
rozpocznij naukę
również zawierające osiem-biegową przekładnię rowerową

A removable battery
rozpocznij naukę
Wymienną baterię

promises a range up to 50km
rozpocznij naukę
obiecuje zasięg do 50km

crack inspection
rozpocznij naukę
kontrola pęknięć

could help improve safety
rozpocznij naukę
może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa

reducing the need for tedious and difficult work
rozpocznij naukę
zmniejszenie zapotrzebowania na żmudnej i trudnej pracy

The technique is claimed to be more reliable
rozpocznij naukę
Technika ta jest uważana za bardziej wiarygodne

able to distinguish between cracks and harmless artefacts
rozpocznij naukę
w stanie odróżnić pęknięć i nieszkodliwe artefaktów

Inspection of nuclear infrastructure is vital to ensure its continued safe operation
rozpocznij naukę
Kontrola infrastruktury jądrowej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jej dalszego bezpiecznego funkcjonowania

is particularly crucial
rozpocznij naukę
Jest to szczególnie istotne

this feature assigns a confidence level to a detected crack
rozpocznij naukę
Ta funkcja przypisuje poziom zaufania do wykrytego pęknięcia

3D printing makes further advances as rapid prototyping tool
rozpocznij naukę
Druk 3D czyni dalsze postępy jako narzędzia szybkiego prototypowania

Despite all the excitement around its use
rozpocznij naukę
Pomimo całej ekscytacji wokół jego stosowania

increasing reliance on rapid prototyping technologies.
rozpocznij naukę
narastające poleganie na technologii szybkiego prototypowania.

Being able to rapidly model, build and evaluate new components
rozpocznij naukę
Będąc w stanie szybko modelować, budować i oceniać nowe komponenty

In Formula One cars are adjusted between each race
rozpocznij naukę
W Formule Jeden samochody są dostosowane między każdym wyścigu

car is essentially a prototype
rozpocznij naukę
Samochód jest w zasadzie prototyp

where companies are increasingly relying on
rozpocznij naukę
gdy przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z

That means a huge step forward in accuracy,
rozpocznij naukę
Oznacza to ogromny krok naprzód w dokładności,

to achieve the desired appearance
rozpocznij naukę
celu uzyskania pożądanego wyglądu

a suitable process for manufacturing the final product
rozpocznij naukę
Odpowiedni proces do produkcji produktu końcowego

be conventionally
rozpocznij naukę
być konwencjonalnie/umownie/standardowo

insert with an internal lattice structure
rozpocznij naukę
wkład ze strukturą siatkową

want to dial in settings
rozpocznij naukę
Aby wybrać w ustawieniach

enabling prototypes to be built more quickly
rozpocznij naukę
umożliwiając prototypy szybciej zbudowany


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.