Divine 21.02.2017. (Eklesj.) Koh 3,1-22

 0    46 fiszek    kaztrz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

czas, pora roku

zajmowanie się, okupacja

wyrywania

powalić

łza, łzy

śmiech

żałoba

objąć

refrain
Can you refrain from any comments?
rozpocznij naukę
powstrzymać
Czy możesz się powstrzymać od komentarzy?

wyrzucać

darcie, dziurawienie


effort
I've put a lot of effort into this.
rozpocznij naukę
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.

starania

rozważać

pracy w

nadające się do, właściwe

dozwolony

consider
We'll have to consider all pros and cons.
rozpocznij naukę
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.

całość

comprehend, comprehended
rozpocznij naukę
zrozumieć, pojąć

while
Don't talk while eating.
rozpocznij naukę
podczas / w trakcie
Nie rozmawiaj podczas jedzenia.

consistently
rozpocznij naukę
konsekwentnie, stale

dba, troszczy się

persecute, persecuted
rozpocznij naukę
prześladować, prześladowani

crime
I've never committed any crime.
rozpocznij naukę
zbrodnia
Nigdy nie popełniłam żadnego przestępstwa.

law should be
rozpocznij naukę
prawo powinno być

przestępca

cnotliwy

purpose, purposed
rozpocznij naukę
cel, przeznaczona

behave, behaves
rozpocznij naukę
zachowywać, zachowuje

brutalny

identyczny

ten sam


advantage
Our main advantage is the quality of our products.
rozpocznij naukę
przewaga
Naszą główną przewagą jest jakość naszych produktów.

pochodzić

kurz, proch

w górę

los, dużo

przydzielony

sprawa
Umowa stoi!

engrossed in
rozpocznij naukę
pochłonięty

zajęcie


przydzielonej


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.