Vika 17th Feb 2017 (1h 50 min) #15 + #16

 0    74 fiszki    engonskype
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Sprawiłeś mi radość!
rozpocznij naukę
You made my day!

skręcić np. w lewo
rozpocznij naukę
to turn /te:n/


the worst

Rozpadły mi się buty.
rozpocznij naukę
My boots fell apart.

Ona skończyła 30 lat.
rozpocznij naukę
She TURNED 30 yesterday. / It was her birthday yesterday.

oddać coś np. do sprawdzenia
rozpocznij naukę
to hand sth in

thoughts /THOT/

northern

southern

to use

jedna strona dziennie
rozpocznij naukę
one page per day / a day

w Internecie
rozpocznij naukę
on the Internet / online / on the Net / on the Web

Moja przyjaciółka z Litwy jest też w ciąy.
rozpocznij naukę
My Lithuanian friend is pregnant too.

Israeli /ɪzˈreɪli/

robić błędy
rozpocznij naukę
to make mistaes

Israel /ˈɪzreɪl/

Valentine's Day

university

a bracelet

wrist

a 50% DIScount

na tej imprezie
rozpocznij naukę
AT this party

photographer /fəˈtɒɡrəfə/

Jestem na imprezie.
rozpocznij naukę
I'm at the party.

Z kim idziesz?
rozpocznij naukę
Who are you going with?

Czego się boisz?
rozpocznij naukę
What are you afraid OF?

to be keen on / to be fond of sth

brzmi znajomo
rozpocznij naukę
it rings a bell

idiom / idiomatic expression

Co robisz w wolnym czasie?
rozpocznij naukę
What do you do in your free time/ spare time?

Co robi twój mąż w wolnym czasie?
rozpocznij naukę
What does your husband DO in his free time?

Z kim mieszkasz?
rozpocznij naukę
Who do you live with?

stały / ciągły
rozpocznij naukę
permanent

to jest przymiotnik
rozpocznij naukę
it's AN adjective

na całe życie
rozpocznij naukę
for life

Z kim pracujesz?
rozpocznij naukę
Who do you work with?

z kim pracowałaś?
rozpocznij naukę
Who did you work with?

Mam przyjaciela z Finlandii.
rozpocznij naukę
I have a Finnish friend.

Finland /ˈfɪnlənd/

France


prawie cały czas
rozpocznij naukę
almost all the time

French

Czy możesz przejść na angielski?
rozpocznij naukę
Can you switch to English, please?

to był zły pomysł
rozpocznij naukę
it was a bad idea

Czy mogę zadać pytanie?
rozpocznij naukę
May I ask a question?

Chcę ci pomóc.
rozpocznij naukę
I want to help you. / I wanna help you.

Zamierzam Ci pomóc.
rozpocznij naukę
I'm going to help you. / I'm gonna help you,

Zapomniałam zapytać cię o...
rozpocznij naukę
I forgot TO ask you about ...?

interchangeably

wejść gdzieś
rozpocznij naukę
to enter sth (a room / the kitchen / a building / an office)

zrobić test
rozpocznij naukę
to take / do a test (on sth)

być żoną / mężem kogoś
rozpocznij naukę
to be married to sb

Ula jest żoną Saulius.
.
rozpocznij naukę
Ula is married to Saulius.
married /ˈmærid/

poślubić kogoś
rozpocznij naukę
to marry sb

Czy jesteś żoną Toma?
rozpocznij naukę
Are you married to Tom?

szukać czegoś
rozpocznij naukę
to look FOR sth / sb

Czego szukasz?
rozpocznij naukę
What are you looking for?

Czego szukałaś?
rozpocznij naukę
What WERE you looking for?

welcome TO

Na co czekasz?
rozpocznij naukę
Whart are you waiting for?

Na kogo czekasz?
rozpocznij naukę
Who are you waiting?

Urodziłam się 17 lutego.
rozpocznij naukę
I was born on 17th Feb. (BrE) / I was born on Feb 17th (AmE).

Ona studiuje tam od dwóch lat.
rozpocznij naukę
She has been studying there for 2 years. (Present Perfect Continuous)

na przykład
rozpocznij naukę
for instance / for example

Ona powiedziała mi o tym.
rozpocznij naukę
She told me about it.

Czy chciałabyś obejrzeć ze mną film?
rozpocznij naukę
I was wondering if you'd like to watch a film with me.

condition

pod warunkiem, że...
.
rozpocznij naukę
under the condition that...
They agreed to sign a conract with us under the condition that we do it as fast as possible.

trzymać się czegoś
.
rozpocznij naukę
to stick with sth
to stick with the plan

progress /ˈprəʊɡres/

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/

bardzo dobra książka
rozpocznij naukę
a very good book


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.