BBC English

 0    242 fiszki    lukaszstanczakmail
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

współpracować z kolegami
Dzisiaj otwarte biurowe przestrzenie ułatwiają spotykanie się z kolegami i współpracę nad projektem.
rozpocznij naukę
collaborate
Today's open-plan offices make it easy to meet up with colleagues and collaborate on projects

ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
rozpocznij naukę
careful
Be careful, you don't want to break your legs.

dobrze
Zrobiłeś to dobrze.
rozpocznij naukę
well
You did it the right way.

rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
rozpocznij naukę
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.

operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
rozpocznij naukę
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.

za granicą /zagraniczny
rozpocznij naukę
abroad / foreign

wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
rozpocznij naukę
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.

płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
rozpocznij naukę
shallow
She put the meat in a shallow dish

powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.
rozpocznij naukę
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.

odmawiać
Nie mogłam odmówić.
rozpocznij naukę
to refuse (to do)
I couldn't refuse.

wybredny
Ona jest bardzo wybrednym zjadaczem.
rozpocznij naukę
fussy
She's a very fussy eater.

smak, smakować, próbować
rozpocznij naukę
flavor, taste, try

tasty


Ingredient / Component


patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
rozpocznij naukę
a frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.

przystosować się
rozpocznij naukę
to adapt

upokorzyć kogoś, publicznie skrytykować
rozpocznij naukę
humiliate someone publicly criticize

przewidywać, oczekiwać
rozpocznij naukę
predict expected

drażnić, irytować
rozpocznij naukę
annoy, irritate

courage

oczekuje się od osoby
rozpocznij naukę
expected of a person

pięść, uderzać pięścią
rozpocznij naukę
fist, punch

biżuteria, klejnoty, ozdoby
rozpocznij naukę
jewelry, gems, ornaments

naszyjnik z pereł
rozpocznij naukę
pearl necklace

cegła; ceglany
rozpocznij naukę
brick, brick


spowiedź; wyznanie
rozpocznij naukę
confession, confession

niegodziwy; nikczemny
rozpocznij naukę
wicked; wicked

kapcie
Moje dzieci nigdy nie noszą kapci w domu.
rozpocznij naukę
slippers
My children never wear slippers at home.

przedsięwzięcie
To przedsięwzięcie było skazane na porażkę.
rozpocznij naukę
venture
This venture was deemed to fail.

zmieszany, zdezorientowany
rozpocznij naukę
confused, disoriented

otyły, z nadwagą
rozpocznij naukę
obese, overweight

złodziej, rabuś
rozpocznij naukę
thief, robber

złodziej
Policja prowadzi poszukiwania złodzieja, który wczoraj okradł bank.
rozpocznij naukę
a thief
The police are after the thief that robbed the bank yesterday.

gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
rozpocznij naukę
species
During the trip we saw some rare species of animals.

extinction

grozić
Szef zagroził, że mnie zwolni.
rozpocznij naukę
to threaten (to do)
My boss threatened to fire me.

zagrożony
Musimy chronić zagrożone gatunki.
rozpocznij naukę
endangered
We need to protect the endangered species.

gady
Szyba pękła i gady znalazły się na ulicy.
rozpocznij naukę
reptiles
The glass broke and the reptiles escaped into the street.

środowisko naturalne
rozpocznij naukę
environment

kłusownik
Kłusownik zastrzelił pięknego afrykańskiego słonia, aby zabrać kość słoniową.
rozpocznij naukę
poacher
The poacher shot the beautiful African elephant so he could take the ivory.

wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
rozpocznij naukę
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.

różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
rozpocznij naukę
variety
The documentary covered a variety of topics.

różnorodny
rozpocznij naukę
diverse

mind map

wpływ, wpływać
rozpocznij naukę
the impact and influence


diving

nurkowanie z rurką
rozpocznij naukę
Snorkelling

siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
rozpocznij naukę
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.

handel, handlować
rozpocznij naukę
commerce, trade

stowarzyszenie, klub, związek
rozpocznij naukę
association, club, association

operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
rozpocznij naukę
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.

operacja plastyczna
rozpocznij naukę
plastic surgery

wrinkles

szkoda, uszkodzenie
rozpocznij naukę
injury, damage

rana
Twoja rana wkrótce się zagoi i będziesz mógł wrócić do domu.
rozpocznij naukę
1. an injury 2. a wound
Your wound will soon heal and you will be able to go back home.

ławka szkolna, pulpit
rozpocznij naukę
school desk, desktop

ławka do siedzenia
rozpocznij naukę
Bench seating

próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
rozpocznij naukę
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.

próżność
rozpocznij naukę
vanity

rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
rozpocznij naukę
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.

przemyślany, rozważny
rozpocznij naukę
thoughtful, considerate

pojawić się na
rozpocznij naukę
appear on

wygląd
Wygląd jest ważny, ale tak naprawdę liczy się twoja osobowość.
rozpocznij naukę
appearance
Physical appearance is important, but what really counts is your personality.

uważny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
rozpocznij naukę
careful
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.

radosny/pogodny
rozpocznij naukę
joyful / cheerful

pretend

Nie mgę udawać, że go lubię
rozpocznij naukę
I can't pretend that I like him.

pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
rozpocznij naukę
authorisation
Teenagers cannot work without permission of their parents.

oczywisty, jasny
rozpocznij naukę
obvious, clear

wyraźnie, jasno, najwyraźniej
rozpocznij naukę
clearly, clearly, clearly

wyraźnie
Nowy bestseller był wyraźnie zaprezentowany z przodu sklepu.
rozpocznij naukę
clearly
The new bestselling book was prominently displayed at the front of the store.

możesz sobie wyobrazić
rozpocznij naukę
You can imagine

oczywiście, naturalnie
rozpocznij naukę
Of course, naturally

napiwek
Spodobała mi się ta kelnerka, zostawię jej hojny napiwek.
rozpocznij naukę
a tip
I like this waitress, I'm going to give her a generous tip.

wskazówka
Mike dał mi kilka przydatnych wskazówek.
rozpocznij naukę
instruction
Mike offered me some helpful tips.

rzeźba
Padało, więc spędziliśmy większą część dnia w galerii rzeźby.
rozpocznij naukę
sculpture
It was raining, so we spent most of the day in a sculpture gallery.

wystawa, pokaz
rozpocznij naukę
exhibition, demonstration

doceniać, być wdzięcznym za coś, dziękować
rozpocznij naukę
appreciate, be grateful for something, thanks

inscription

przekonujący
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
rozpocznij naukę
convincing
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.

przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
rozpocznij naukę
to convince
How did you manage to convince them?

fałszerstwo, falsyfikat
rozpocznij naukę
forgery, forgery


zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
rozpocznij naukę
to break down
I hate when my car breaks down!

pokazać się, pojawić się
rozpocznij naukę
show up, appear

apteczka
W każdej klasie jest nowa apteczka.
rozpocznij naukę
first-aid kit
There is a new first-aid kit in every classroom.

pierwsza pomoc
W każdej klasie powinna być apteczka na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
rozpocznij naukę
first aid
Each classroom should have a first-aid kit in case of emergency.

pierwsza pomoc została udzielona przez
rozpocznij naukę
First aid was granted by

szuflada biurka
rozpocznij naukę
desk drawer

oświadczenie, wypowiedź
rozpocznij naukę
statement, statement

nuda, znudzenie
rozpocznij naukę
boredom, boredom

znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
rozpocznij naukę
bored
The students were bored and wanted to leave.

odpowiedni
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
rozpocznij naukę
appropriate
I still haven't found a suitable candidate.

uczucia
Mam mieszane uczucia w związku z wyjazdem do Indii.
rozpocznij naukę
feelings
I have mixed feelings about going to India.

rozdzielić się
rozpocznij naukę
split up

dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
rozpocznij naukę
to share
I'm sharing the flat with four French students.

split
The cost of the wedding will be split between the two families.

pomoc
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 1234567.
rozpocznij naukę
assistance, aid
For any assistance dial 1234567.

wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
rozpocznij naukę
doubt
There’s no doubt about it.

chaotyczny, bezplanowy
rozpocznij naukę
chaotic, haphazard

chaos, bałagan
rozpocznij naukę
chaos, mess

zaniepokojony, zmartwiony
rozpocznij naukę
concerned, worried

randka
Nie powiedziałeś, że zorganizowałeś dla mnie randkę w ciemno!
rozpocznij naukę
date
You didn't tell me that you arranged a blind date for me!

krajowy
Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
rozpocznij naukę
domestic
Gross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.

prace domowe
Moja mama wykonuje wszystkie prace domowe.
rozpocznij naukę
housework
My mother does all the housework.

a competition

wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
rozpocznij naukę
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.

wybaczać, usprawiedliwiać, tłumaczyć, przepraszać, wykazywać zrozumienie
rozpocznij naukę
excuse, justify, explain, apologize, be understanding

koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
rozpocznij naukę
concert
The singer is going to give ten concerts this month.

pokonać, przezwyciężyć
rozpocznij naukę
defeat, overcome

malutki
Patrz, to malutka świnka!
rozpocznij naukę
tiny
Look, it's a tiny piglet!

marynarka wojenna
rozpocznij naukę
navy

bronić
Uczęszczała na lekcje karate, żeby nauczyć się samoobrony na wypadek napaści.
rozpocznij naukę
to defend
She went to karate lessons to learn how to defend herself in case of an assault.

honor
To zaszczyt pana poznać.
rozpocznij naukę
honour
It's been an honor to meet you.

znieważać kogoś, ubliżać komuś
rozpocznij naukę
insult someone, insult someone
How dare you insult me in front of my friends!

a palace

temat
Twój email powinien zawierać temat.
rozpocznij naukę
subject
Your email should contain a subject.

temat, motyw
rozpocznij naukę
topic, theme

dziwny
Marek jest bardzo dziwny.
rozpocznij naukę
strange
Mark is very strange.

dziwaczny, dziwny
rozpocznij naukę
bizarre, strange

drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
rozpocznij naukę
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.

kosztowny, cenny
rozpocznij naukę
expensive, valuable

niezwykły, wyjątkowy, zdumiewający
rozpocznij naukę
unusual, unique, amazing

niezwykły
To było niezwykłe zjawisko.
rozpocznij naukę
unusual
That was an extraordinary phenomenon.

zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
rozpocznij naukę
funny
The play was very funny.

hilarious

wyraz twarzy
rozpocznij naukę
expression

uzależniony
rozpocznij naukę
an addict

uzależnienie
rozpocznij naukę
addiction

irritant

zapalenie płuc
rozpocznij naukę
pneumonia

rozprzestrzeniać się
Ogień rozprzestrzenił się tak szybko, że nie byłem w stanie go ugasić.
rozpocznij naukę
spread - spread - spread
The fire spread so quickly I wasn't able to put it out.

zaraźliwy, zakaźny
rozpocznij naukę
contagious, infectious

explosive

an eruption

czasowy / okresowy
rozpocznij naukę
temporary

pluskwa, robak
rozpocznij naukę
bug, worm

wspólny, powszechny
rozpocznij naukę
common, universal

przypadek, zbieg okoliczności
rozpocznij naukę
a coincidence

Branches

negocjować
wynegocjować wysokość prowizji agenta
rozpocznij naukę
to negotiate
to negotiate the agent's commission

targować się
rozpocznij naukę
to bargain

difficulty

zgodny
Nasze systemy są w pełni kompatybilne ze sobą.
rozpocznij naukę
consistent
Our systems are fully compatible with each other.

restartować, uruchomić ponownie
rozpocznij naukę
reboot, restart

patient

cierpliwość
rozpocznij naukę
patience

postęp
Nie zrobiłem dużych postępów w rosyjskim.
rozpocznij naukę
progress
I haven't made much progress with my Russian.

miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
rozpocznij naukę
a workplace
Is your workplace modern?

uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
rozpocznij naukę
polite
We only hire polite people.

miły
Twój mąż jest bardzo miły.
rozpocznij naukę
kind
Your husband is really nice.

wspierać
Wesprzesz moją kandydaturę?
rozpocznij naukę
support
Will you support my candidature?

starać się
rozpocznij naukę
try to

zmagać się z czymś
rozpocznij naukę
struggle with something

rada
Posłuchaj tej rady.
rozpocznij naukę
council
Just take this advice.

przewodnik
Kupiliśmy przewodnik o Tajlandii.
rozpocznij naukę
a tour guide
We bought a guidebook on Thailand.

ruchliwy, zatłoczony, zajęty, zapracowany
rozpocznij naukę
busy, busy, busy, busy

tęskniący za domem
rozpocznij naukę
homesick

precious

wartościowy
rozpocznij naukę
valuable

guardian

opiekunka do dzieci
rozpocznij naukę
a baby sitter

apetyczny / nieapetyczny
rozpocznij naukę
appetizing / unappetizing

confused

wycofać się
Kapitan drużyny hokejowej musiał wycofać się z udziału w meczu, kiedy upadł i złamał nogę.
rozpocznij naukę
withdraw
The captain of the hockey team had to withdraw from the match when he fell and broke his leg.

wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
rozpocznij naukę
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.

zajęty, zapracowany
rozpocznij naukę
busy, busy

przyzwyczaić się do
rozpocznij naukę
to get used to

dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
rozpocznij naukę
available
All the materials are available at the reception desk.

wskazówka
Mike dał mi kilka przydatnych wskazówek.
rozpocznij naukę
instruction
Mike offered me some helpful tips.

according

podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
rozpocznij naukę
similar
We had a similar problem last year.


to gossip

plotki, plotkarstwo, paplanina
rozpocznij naukę
rumors, gossip, chatter


kubeł na śmieci
Pozbieraj śmieci i wyrzuć je do kubła.
rozpocznij naukę
a litter bin
Pick up the rubbish and put it in the dustbin.

śmieci
Ten stos papierów jest ważny, ale ten drugi to śmieci.
rozpocznij naukę
rubbish
That pile of papers is important, and the other pile is trash.

krztusić się
rozpocznij naukę
choke

gasić pożar
rozpocznij naukę
extinguish the fire

ulga
Poczułem dużą ulgę po zdaniu egzaminu.
rozpocznij naukę
relief
I felt a great relief after passing my exam.

electorate

głosować
Głosowaliśmy przeciwko nowemu prawu.
rozpocznij naukę
to vote
We voted against the new law.

kwestia
To trudna kwestia.
rozpocznij naukę
issue
This is a difficult issue.

kwestia, problem
rozpocznij naukę
issue, the problem

gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
rozpocznij naukę
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.

uraza, złość, irytacja
rozpocznij naukę
resentment, anger, irritation

porządek dzienny, terminarz, program
rozpocznij naukę
agenda, schedule, program

uścisk ręki
rozpocznij naukę
handshake

streszczenie
Czy możesz mi wysłać streszczenie artykułu?
rozpocznij naukę
summary
Could you, please, send me the abstract of the article?

the richest

to serve


wściekłość, złość, wpadać we wściekłość
rozpocznij naukę
rage, anger, fly off the handle

groźba, zagrożenie
rozpocznij naukę
threat, risk

środek
Stań na środku pokoju.
rozpocznij naukę
middle
Stand in the middle of the room.

poverty

powszechny, rozpowszechniony
rozpocznij naukę
common, widespread

kurczyć się, zmniejszać się
rozpocznij naukę
shrink, decrease

szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
rozpocznij naukę
to look for
Could you help me? I'm looking for a nice white shirt.

poszukiwać
Szukałem pomocy finansowej wśród moich znajomych.
rozpocznij naukę
seek - sought - sought
I sought financial help from my friends.

uchodźca, emigrant, osoba mieszkająca na obczyźnie
rozpocznij naukę
A refugee, an emigrant, a person living in exile

zdradzać
Jak śmiałeś mnie zdradzić?
rozpocznij naukę
reveal
How dared you betray me?

zemsta, odwet, rewanż
rozpocznij naukę
revenge, revenge, revenge

korek
Spędziliśmy połowę naszego weekendowego wypadu w wielkim korku.
rozpocznij naukę
traffic jam
We've spent half of our weekend trip in a massive traffic jam.

godziny szczytu
rozpocznij naukę
rush hour

ostrzec kogoś przed
rozpocznij naukę
warn someone before

wysikać się
rozpocznij naukę
pee

zagrożenie
Ta elektrownia stanowi zagrożenie dla środowiska.
rozpocznij naukę
emergency
This power plant is a menace to the environment.

poison himself

ślepy, niewidomy
rozpocznij naukę
blind, blind

a theft

pozwalać, dopuszczać
rozpocznij naukę
permit, allow

steal

accommodation

ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
rozpocznij naukę
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.

wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
rozpocznij naukę
introduction
We cannot afford to pay so much for admission.

ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
rozpocznij naukę
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.

dyskusja, debata
rozpocznij naukę
discussion, debate


suspicion

podejrzewać
Mój syn jest podejrzany o kradzież.
rozpocznij naukę
to suspect
My son is suspected of a robbery.

śledztwo, dochodzenie
rozpocznij naukę
investigation, the investigation

wydalać, wyrzucać
rozpocznij naukę
excrete, throw away

uwaga
Mogę prosić o uwagę?
rozpocznij naukę
attention
May I have your attention please?

obsesja
Aleksandra ma obsesję na punkcie żółtych marchewek. Codziennie kupuje jedną na lunch.
rozpocznij naukę
obsession
Aleksandra has an obsession with yellow carrots. She buys one every day for her lunch.

success

kosmetyczka, stylistka
rozpocznij naukę
beautician, stylist

an electrician

dieta
Dieta Atkinsa to niskowęglowodanowa dieta, której twórcą jest dr Robert Atkins.
rozpocznij naukę
a nutritionist
The Atkins diet is a low-carbohydrate diet created by dr Robert Atkins.

kolarstwo, jazda na rowerze
rozpocznij naukę
Cycling, cycling

wstrząs mózgu / wstrząs, zadrżenie
rozpocznij naukę
concussion / shock, tremble

poddać się
rozpocznij naukę
to give up

poddać, składać
Czy złożyłeś swoją pracę do zatwierdzenia?
rozpocznij naukę
Submit, submit
Have you submitted your thesis for approval?

uległość, posłuszeństwo
rozpocznij naukę
submission, obedience

przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
rozpocznij naukę
to convince
How did you manage to convince them?

przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
rozpocznij naukę
to convince
She persuaded us to come on new markets.

niewinność
rozpocznij naukę
innocence


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.