Divine 23.02.2017 Koh (Ekl.) 6,12-7,28 popr

 0    70 fiszek    kaztrz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

na próżno

marność, próżność

better
My car is better than yours.
rozpocznij naukę
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.

cost, costly
rozpocznij naukę
koszt, kosztowny

oil
Have you bought the sunflower oil?
rozpocznij naukę
1. oliwa 2. olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?

biesiadowanie

living
I've been living in Warsaw since 2010.
rozpocznij naukę
żywy
Mieszkam w Warszawie od 2010.

smutek

severe
I suffer from severe migraines.
rozpocznij naukę
ostry, przenikliwy (o bólu)
Cierpię na ostre migreny.

confer, confers
rozpocznij naukę
naradzać, konferować, nadawać, przyznawać

pożytek, zasiłek

oszukać, głupiec, głupcy

radość, wesołość

uczęszczać

nagana, reprymenda

sing, sung, sung
rozpocznij naukę
śpiewa, śpiewa, śpiewa

crack, crackling
rozpocznij naukę
zgryzienia, trzaski


kocioł

wesołość

corrupt
Many politicians are corrupt.
rozpocznij naukę
skorumpowany, korumpować
Wielu polityków jest skorumpowanych.

matter
It's a matter of time.
rozpocznij naukę
sprawa
To kwestia czasu.

pochopny

żal

prompt, prompted
rozpocznij naukę
doprowadzić do czegoś

cenny

dziedzictwo

boon
Goodness, takeaways really are a boon to the human kind!
rozpocznij naukę
dar, pożytek
Rany, jedzenie na wynos naprawdę jest zbawieniem dla ludzkości!

protection
We must provide protection for those in danger.
rozpocznij naukę
opieka / ochrona
Musimy zapewnić ochronę dla tych w niebezpieczeństwie.

impart, imparts
rozpocznij naukę
przydzielić, nadaje

posiadacz

safe
Are we safe here?
rozpocznij naukę
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?

consider
We'll have to consider all pros and cons.
rozpocznij naukę
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.

prosto, oczciwie, szczerze

crook, crooked
rozpocznij naukę
oszust, krzywy, pokrzywdzony

dostatni

destiny
Some people believe in destiny, but I believe in chasing your dreams!
rozpocznij naukę
przeznaczenie
Niektórzy ludzie wierzą w przeznaczenie, ale ja wierzę w pogoń za marzeniami!

przelotny

cnotliwy

perish, perishing
rozpocznij naukę
tracić, ginie, ginie


bezbożność

bezbożny

mędrzec, szałwia

niegodziwy

nadmiar, przesada

lend
I will not lend you my toothbrush.
rozpocznij naukę
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.

borrow
Can I borrow your book?
rozpocznij naukę
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?

mocarze, władcy

attention
Attention please!
rozpocznij naukę
uwaga
Proszę o uwagę!

pay
Who pays for this?
rozpocznij naukę
płacić
Kto za to zapłaci?

wszystkie rozmowy, skarżypyta

claim, claiming
rozpocznij naukę
roszczenie, twierdząc,


reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
rozpocznij naukę
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.

rzeczywistość

chwycić

deep
Take a deep breath.
rozpocznij naukę
głęboki
Weź głęboki oddech.

ból, trud

zemsta
łańcuchy


Qoheleth

investigation
rozpocznij naukę
badanie, śledztwo

research, researches
rozpocznij naukę
badania

clean, cleansed
rozpocznij naukę
czysty, czyścić, oczyszczony

deceive, deceiving
rozpocznij naukę
zwodzić, oszukiwać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.