3. STANAG 6001 level 2 - strong adjectives, adventure sport, charity

 0    127 fiszek    byniu26
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

angry
I'm sorry, please don't be angry with me.
rozpocznij naukę
zły, rozgniewany
Przepraszam, nie bądź na mnie zły.

furious
Tom got mad at Peter and hit him.
rozpocznij naukę
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.

afraid
The children were scared of the possibility of calling their parents.
rozpocznij naukę
przestraszony
Dzieci były przestraszone możliwością wezwania rodziców.

przerażony


pyszne

hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
rozpocznij naukę
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.

ekstremalnie głodny

enormous
Your ranch is vast!
rozpocznij naukę
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!


lodowaty, ekstremalnie zimny

dirty
The toilet is very dirty.
rozpocznij naukę
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.

bardzo brudny, obrzydliwy

bardzo zabawny

zachwycony, uszczęśliwiony

pewny (ktoś pewny czegoś)

przekonany, bardzo pewny

surprised
We were surprised to learn that we won the competition.
rozpocznij naukę
zaskoczony
Byliśmy zaskoczeni wiadomością o wygraniu konkursu.

zdumiony, bardzo zaskoczony

pęcherz, odcisk

dobroczynność, cele charytatywne

a lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
rozpocznij naukę
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.

target
You need to hit the target with your arrow.
rozpocznij naukę
cel
Musisz trafić w cel strzałą.

roztapiać

wiosłować

risky
Moonshining is a risky business.
rozpocznij naukę
ryzykowny
Pędzenie bimbru to ryzykowny interes.

iść naprzód, posuwać się naprzód

volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
rozpocznij naukę
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.

2 tygodnie

lot (samolotem)

wyczerpany

za granicą

zachęcać, mobilizować

zwiedzanie

accommodation
The last accommodation was inadequate for me.
rozpocznij naukę
zakwaterowanie
Ostatnie miejsce zakwaterowania było dla mnie niedogodne.

chałupa, chata

zorganizować, planować, aranżować

swing
Once he gets on a swing, he can swing for hours.
rozpocznij naukę
huśtawka
Gdy już wejdzie na huśtawkę, potrafi się huśtać godzinami.

disadvantage
rozpocznij naukę
wada, minus

make a contribution
rozpocznij naukę
mieć swój wkład (w coś)

uwolnienie, wypuszczenie

środowisko naturalne

schronienie, schron, schronisko


drewniany

wyłączając, nie licząc

construction
rozpocznij naukę
budowa, budownictwo

be established in
rozpocznij naukę
być ustanowione/ustalone w

podać pomocną dłoń

zaangażowany, zainteresowany

sierociniec

spodziewany, oczekiwany

zgłębiać, badać, zwiedzać

spływać kajakiem

superstitious
rozpocznij naukę
przesądny

wide
He has wide shoulders.
rozpocznij naukę
szeroki
On ma szerokie ramiona.

pass the time
rozpocznij naukę
zabijać czas

w połowie drogi, na półmetku

drive somebody mad
rozpocznij naukę
doprowadzać kogoś do szału

consecutive
This is the second consecutive month of falling sales.
rozpocznij naukę
kolejny
To już drugi kolejny miesiąc spadku sprzedaży.

be infested with
rozpocznij naukę
być zaatakowanym, zarażonym, opanowanym przez coś

doznawać szkody, ponosić szkodę, ucierpieć

przeciwko, wbrew

poddać się

bandażować

inspire
Your speech has really inspired me.
rozpocznij naukę
inspirować
Twoja przemowa naprawdę mnie zainspirowała.

ache
My head hurts.
rozpocznij naukę
boleć
Boli mnie głowa.

zupełnie, całkiem, w sumie

dyrektor szkoły

compare
I was always compared to my sister.
rozpocznij naukę
porównywać
Zawsze porównywano mnie do siostry.

inhabitant
The residents are unhappy with the authorities.
rozpocznij naukę
mieszkaniec
Mieszkańcy są niezadowoleni z władz.


rock climbing
rozpocznij naukę
wspinaczka skałkowa

mountain biking
rozpocznij naukę
kolarstwo górskie

hang-gliding
rozpocznij naukę
lotniarstwo

martial arts
Some martial arts are karate, judo and aikido.
rozpocznij naukę
sztuki walki
Karate, judo i aikido to przykłady sztuk walki.

rib
I fell over while running yesterday and cracked two of my ribs.
rozpocznij naukę
żebro
Wczoraj podczas biegania upadłem i złamałem dwa żebra.

obojczyk

at least
At least it's not raining.
rozpocznij naukę
przynajmniej
Przynajmniej nie pada.

bardzo mały

przyprawy

rezydencja, willa

urgently
The students worked very diligently on their project until it was completed.
rozpocznij naukę
pilnie
Studenci pilnie pracowali nad swoim projektem, dopóki go nie skończyli.

engaged line
rozpocznij naukę
zajęta linia


znakomicie, wspaniale

long-term
It would be nice if I could make long-term plans, but right now I'm just living day-by-day.
rozpocznij naukę
długoterminowy
Byłoby miło, gdybym mógł robić długoterminowe plany, ale teraz żyję po prostu z dnia na dzień.

justify
Nothing gives justification to your behaviour.
rozpocznij naukę
usprawiedliwiać
Nic nie usprawiedliwia twojego zachowania.

absurdalny, śmieszny


przewidywanie

kolejność

across
She looks through the window.
rozpocznij naukę
przez
Ona wygląda przez okno.

approximately
The speech lasted approximately one hour.
rozpocznij naukę
w przybliżeniu
Przemowa trwała w przybliżeniu godzinę.

check-in desk
rozpocznij naukę
odprawa na lotnisku

angażować, zawierać, skłądać się z

a rush hour
Traffic congestion is always the heaviest during rush hours.
rozpocznij naukę
godzina szczytu
Natężenie ruchu drogowego jest zawsze najgorsze w godzinach szczytu.

ominąć

a speed limit
The speed limit in most towns and cities is 30 miles per hour.
rozpocznij naukę
ograniczenie prędkości
Ograniczenie prędkości w większości miast wynosi 30 mil na godzinę.

dezorientujący, mylący, niejasny

zawrócić

wyprzedzający coś, z przodu

dotrzeć, osiągnąć

zderzyć się (o coś)

utknąć

steady speed
rozpocznij naukę
stała prędkość

permit
My boss finally let me go on holidays!
rozpocznij naukę
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!

cenny, warościowy

getting worse
rozpocznij naukę
pogarszać się

to get lost
Catch up with the group, I don't want to get lost.
rozpocznij naukę
zgubić się
Nadążaj za grupą, nie chcę się zgubić.

nieznacznie

wagon

coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
rozpocznij naukę
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.

motorway
The motorway network is poorly developed in this country.
rozpocznij naukę
autostrada
Sieć autostrad jest w tym kraju słabo rozwinięta.

platform
The train departs from platform 5 in ten minutes.
rozpocznij naukę
peron
Pociąg odjeżdża z peronu 5 za dziesięć minut.

tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
rozpocznij naukę
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.

metro (UK)

metro (US)

zdezorientowany

disadvantaged children
rozpocznij naukę
dzieci w trudnej sytuacji

leaving present
rozpocznij naukę
prezent pożegnalny

wilgotność

powierzchnia

prąd rzeczny

pozłacane

respectively
The sales in May rose by 4 and 7% respectively.
rozpocznij naukę
odpowiednio
Sprzedaż w maju wzrosła odpowiednio o 4 i 7%.

last
I wish holidays could last forever!
rozpocznij naukę
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.