13. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).

 0    101 fiszek    annawolska4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

żywo, barwnie, jaskrawo
rozpocznij naukę
vividly

precyzyjny, celny, trafny
rozpocznij naukę
spot on

straszne zbiegi okoliczności
rozpocznij naukę
spooky coincidences

sceptical

zerknąć, rzucić okiem
rozpocznij naukę
glance


całkowicie, zupełnie
rozpocznij naukę
entirely

dobrobyt, pomyślność
rozpocznij naukę
wellbeing

announce

wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election

oddział położniczy
rozpocznij naukę
maternity ward

wzrost (popularności), hossa
rozpocznij naukę
boom

rozlać 3 formy
rozpocznij naukę
spill spilt spilt

obejmować zakresem od do
rozpocznij naukę
range from to

zbliżać się
rozpocznij naukę
approach

podłączać kogoś do czegoś/z czymś?
rozpocznij naukę
wire somebody with something

spokesperson

Meanwhile

ensure

wykańczający nerwowo
rozpocznij naukę
nerve-racking


bezmyślnie bawić się czymś
rozpocznij naukę
fiddle with something

sip of coffee

niewybaczalny
rozpocznij naukę
inexcusable

potencjalny pracodawca
rozpocznij naukę
prospective employer

działy firmy
rozpocznij naukę
divisions of a company

być skołowanym
rozpocznij naukę
be stumped

wybić się z rytmu, odwracać uwagę?
rozpocznij naukę
get side-tracked

obecna praca
rozpocznij naukę
current job

nieświadomość czegoś
rozpocznij naukę
ignorance of something

appropriate

utrzymywać pozytywny stosunek
rozpocznij naukę
maintain positive attitude

rozwijać się, ewoluować,
rozpocznij naukę
evolve

prezentować się
rozpocznij naukę
present ourselves

dawać wskazówki
rozpocznij naukę
give clues

czytelność
rozpocznij naukę
legibility

kąt (pomiędzy czymś)
rozpocznij naukę
angle

znaczący, widoczny
rozpocznij naukę
prominent

stanowczy, zdecydowany (o osobie)
rozpocznij naukę
decisive

niezdecydowany, niepewny
rozpocznij naukę
indecisive

assertive

bad-tempered

good-tempered

zarozumiały
rozpocznij naukę
big-headed

zrównoważony
rozpocznij naukę
well-balanced

wolny od uprzedzeń
rozpocznij naukę
open-minded

roztargniony
rozpocznij naukę
absent-minded

easy-going

tight-fisted

dwulicowy, fałszywy
rozpocznij naukę
two-faced

mający silną wolę, mający mocny charakter
rozpocznij naukę
strong-willed

self-centered

stracić przytomność
rozpocznij naukę
lose consciousness

faint

cierpiący na zawroty głowy
rozpocznij naukę
dizzy

swallow

bleed

puchnąć 3 formy
rozpocznij naukę
swell - swelled - swollen

wirować, kręcić się w koło
rozpocznij naukę
spin around

zepsuć się (o jedzeniu, np. mleko, owoce)
rozpocznij naukę
be off

użądlić 3 formy
rozpocznij naukę
sting - stung - stung

zakrztusić się, dusić się
rozpocznij naukę
choke

cienka warstwa 1
rozpocznij naukę
kitchen film

cienka warstwa 2
rozpocznij naukę
cling film

blizna/ zostawiać bliznę, pokiereszować
rozpocznij naukę
scar

tilt

collapse

pocieszenie (rz)
rozpocznij naukę
consolation

zalogować się
rozpocznij naukę
log on

operacja 2 wersje
rozpocznij naukę
operation surgery

kaszel/ kaszleć
rozpocznij naukę
cough


wymiotować 1
rozpocznij naukę
vomit

wymiotować 2
rozpocznij naukę
throw up

back aches

wysokie ciśnienie krwi
rozpocznij naukę
high blood pressure

skręcona kostka
rozpocznij naukę
sprained ankle

dojść do siebie, odzyskać przytomność
rozpocznij naukę
come round

pędzić do szpitala
rozpocznij naukę
rush to hospital

convince

sprawdzić puls
rozpocznij naukę
check the pulse

brain tumourudzielić pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
give first aid

pinch

ból gardła
rozpocznij naukę
a sore throat

diarrhoea

blister

Jest mi zimno
rozpocznij naukę
I'm cold

Jestem przeziębiony
rozpocznij naukę
I have a cold

skaleczyć się
rozpocznij naukę
cut one's

On skaleczył się
rozpocznij naukę
He cut himself

sneeze

nieprzytomny
rozpocznij naukę
unconscious

zatrucie pokarmowe
rozpocznij naukę
food poisoning

poparzyć się, oparzyć 3 formy
rozpocznij naukę
burn burnt burnt

tabletki przeciwbólowe
rozpocznij naukę
painkillers

Źle się czuję
rozpocznij naukę
I feel under the weather

alternatywne lekarstwa
rozpocznij naukę
alternative remedies

cudowne lekarstwo
rozpocznij naukę
miracle cure


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.