liczebniki z /th/

 0    30 fiszek    mrowkaowocowka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

first
/fɜːst/
rozpocznij naukę
first po angielsku
pierwszy

second
/ˈsekənd/
rozpocznij naukę
second po angielsku
drugi

third
/θɜːd/
rozpocznij naukę
third po angielsku
trzeci

fourth
/fɔːθ/
rozpocznij naukę
czwarty

fifth
/fɪfθ/
rozpocznij naukę
piąty

sixth
/sɪksθ/
rozpocznij naukę
szósty

seventh
/ˈsevnθ/
rozpocznij naukę
siódmy

eighth
/eɪtθ/
rozpocznij naukę
ósmy

ninth
/naɪnθ/
rozpocznij naukę
dziewiąty

tenth
/tenθ/
rozpocznij naukę
dziesiąty

eleventh
/ɪˈlevnθ/
rozpocznij naukę
jedenasty

twelfth
/twelfθ/
rozpocznij naukę
dwunasty

thirteenth
/ˌθɜːˈtiːnθ/
rozpocznij naukę
trzynasty

fourteenth
/ˌfɔːˈtiːnθ/
rozpocznij naukę
czternasty

fifteenth
/ˌfɪfˈtiːnθ/
rozpocznij naukę
piętnasty

sixteenth
/ˌsɪksˈtiːnθ/
rozpocznij naukę
szesnasty

seventeenth
/ˌsevnˈtiːnθ/
rozpocznij naukę
siedemnasty

eighteenth
/ˌeɪˈtiːnθ/
rozpocznij naukę
osiemnasty

nineteenth
/ˌnaɪnˈtiːnθ/
rozpocznij naukę
dziewiętnasty

twentieth
/ˈtwentiəθ/
rozpocznij naukę
dwudziesty

thirtieth
/ˈθɜːtiəθ/
rozpocznij naukę
trzydziesty

fortieth
/ˈfɔːtiəθ/
rozpocznij naukę
czterdziesty

fiftieth
/ˈfɪftiəθ/
rozpocznij naukę
piędziesiąty

sixtieth
/ˈsɪkstiəθ/
rozpocznij naukę
sześćdziesiąty

seventieth
/ˈsevntiəθ/
rozpocznij naukę
siedemdziesiąty

eightieth
/ˈeɪtiəθ/
rozpocznij naukę
osiemdziesiąty

ninetieth
/ˈnaɪntiəθ/
rozpocznij naukę
dziewięćdziesiąty

hundredth
/ˈhʌndrədθ/
rozpocznij naukę
setny

thousandth
/ˈθaʊznθ/
rozpocznij naukę
tysięczny

millionth
/ˈmɪljənθ/
rozpocznij naukę
milionowy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.