AP MF5 WL U4

 0    175 fiszek    aleksandra0818
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

obfitość

obfity

osiągnąć

accomplished
rozpocznij naukę
znakomity

accomplishment
rozpocznij naukę
osiągnięcie

zwiększyć coś

awansować, postęp

advantage sb
rozpocznij naukę
sprzyjać komuś

aerodynamiczny

dostatek

zamożny

zmieniać

alternate (v)
rozpocznij naukę
wymieniać

alternate (n)
rozpocznij naukę
zamiennik

alternatywa

między, wśród

pozorny, widoczny, oczywisty

approach (n)
rozpocznij naukę
podejście, metoda

approach sth
rozpocznij naukę
zbliżać się do czegoś

approachable
rozpocznij naukę
przystępny

arguably / presumably
rozpocznij naukę
prawdopodobnie

as a matter of fact
rozpocznij naukę
faktem jest, że / właściwie

ascendancy [remain in the ascendancy]
rozpocznij naukę
ascendancy [zachować przewagę]

dominujący

przyswoić

attach a file/photo
rozpocznij naukę
dołączyć plik / zdjęcie

autentyczny

authenticity
rozpocznij naukę
autentyczność

świadomy

świadomość

backlash against sth
rozpocznij naukę
ostry sprzeciw wobec czegoś

poprawić

bookmark a website/homepage
rozpocznij naukę
dodac stronę internetową / stronę główną do zakładek

bring out / release
rozpocznij naukę
wydać, wprowadzić na rynek

capitalise on sth
rozpocznij naukę
czerpać korzyści z czegoś

nieostrożny, niedbały

carelessness
rozpocznij naukę
niedbalstwo / nieostrożność

kaseta

taniej, obniżyć wartość, deprecjonować

come into prominence
rozpocznij naukę
nabrać znaczenia

commercial flop
rozpocznij naukę
klapa finansowa

złożony, kompozytowy

compromise sth for convenience
rozpocznij naukę
narazić coś na szwank dla wygody

zwięzły

spójność, konsystencja

zgodny, spójny, konsekwentny

contactless debit card
rozpocznij naukę
zbliżeniowa karta debetowa

prawa autorskie

wskazówka, znak sygnał

obecny, dzisiejszy

spadek (np. cen)

niezawodny

powstrzymać, zniechęcić

oddany

wytrwałość, pilność, pracowitość

pracowity

Pobieranie

download an app/an attachment
rozpocznij naukę
pobrać aplikację / załącznik

downturn in sth
rozpocznij naukę
spadek czegoś

draw the line
rozpocznij naukę
wyznaczyć granicę

effectiveness
rozpocznij naukę
skuteczność

enhance performance/interest
rozpocznij naukę
Zwiększenie wydajności / zainteresowanie

enjoy a resurgence
rozpocznij naukę
odrodzić się, wrócić do łask

powiększenie

wzbogacać

przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie

wymazać

coraz lepiej

exercise bike
rozpocznij naukę
rower treningowy


koszt / wydatek

obszerny, znaczny, duży

fall by the wayside
rozpocznij naukę
skapitulować, wypaść z rynku

grono fanów

włókno szklane

formerly exclusive
rozpocznij naukę
dawniej ekskluzywny

from scratch
rozpocznij naukę
od zera

fuel improvements
rozpocznij naukę
napędzac wprowadzanie ulepszeń

sztuczka, trik

give way to sth
rozpocznij naukę
ustąpić miejsca czemuś


herald the arrival of sth
rozpocznij naukę
zwiastować nadejście czegoś

hold sth/sb in esteem
rozpocznij naukę
cenić coś/kogoś


ignorancja / brak wiedzy

nieświadomy, niedouczony

ignorować

w pewnym sensie

inanimate object
rozpocznij naukę
przedmiot nieożywiony

incremental gain
rozpocznij naukę
stopniowy przyrost

w rzeczy samej / istotnie

industry standard
rozpocznij naukę
branżowy standard

pomysłowość

interestingly, .../curiously,...
rozpocznij naukę
Co ciekawe,...

nieszczelność, dostać się do środka

prawowitość, zasadność

prawowity / prawowi

usankcjonować, uzasadnić

log on to Fb/ a wi-fi network
rozpocznij naukę
zalogować się na FB / z siecią Wi-Fi

głównego nurtu

make strides
rozpocznij naukę
uczynić postępy

wykonalny

okazywać, jawny, wyrażny

manifestation
rozpocznij naukę
manifestacja, przejaw, objaw

modern counterpart
rozpocznij naukę
nowoczesny odpowiednik

music piracy
rozpocznij naukę
piractwo muzyczne

ukraść, zwinąć

nowicjusz

wychowanie, pielęgnować

Optymalny

optymalizować

optymalny

sprzedawać się lepiej od czegoć


opakowanie, pakiet

pendometer

fonograf, gramofon

wyraźnie, w sposób oczywisty

fabuła, przedstwić na wykresie


popularność

Przenośność

przenośny

post a comment
rozpocznij naukę
umieścić komentarz

potencjalnie

predominance
rozpocznij naukę
przewaga

dominujący

tłoczyć

przeważać

prywatność

proliferation
rozpocznij naukę
rozpowszechnianie się czegoś

płodny (np. pisarz)

wybitny

dostawca

sprawność

purpose-built
rozpocznij naukę
specjalnie skonstruowany

push sth out
rozpocznij naukę
wypierać coś

push the limits
rozpocznij naukę
przesunąć granicę

niestety

niechęć

niechętny

odradzająca

retail at ($100)
rozpocznij naukę
w sprzedaży detalicznej (100 $)

zależeć od czegoś

tantiema

rozkoszować

pomysł

seemingly mundane
rozpocznij naukę
pozornie prozaiczny

set a record
rozpocznij naukę
ustanowił rekord

share a link/a photo
rozpocznij naukę
udostępnić link / zdjęcie

significantly
rozpocznij naukę
znacząco

prostota

dźwiękoszczelny

sponsorship deal
rozpocznij naukę
umowa sponsorska, sponsorowanie

sprzęt sportowy

squeeze into sth
rozpocznij naukę
wciskać się do czegoś

sklep, przechowywać

stream music/ a video
rozpocznij naukę
udostępnić audio / video

areodynamiczny

strikingly,...
rozpocznij naukę
co niezwykłe,...

powierzchowny

lepszy

mierzyć czas

swipe a card
rozpocznij naukę
przeciągnąć kartę przez terminal

to some extend
rozpocznij naukę
do pewnego stopnia

talk sb throught sth
rozpocznij naukę
wytłumaczyć komuś coś krok po kroku

track and field
rozpocznij naukę
lekkoatletyka

śledzić

transitor radio
rozpocznij naukę
radio tranzystorowe

ultralekki

update one's profile/status
rozpocznij naukę
aktualizowania własnego profilu/statusu

wykorzystać

miejsce, w którym coś się odbywa

vinyl record
rozpocznij naukę
płyta winylowa

wireless router
rozpocznij naukę
Router bezprzewodowy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.