Ksiądz Blachnicki

 0    51 fiszek    Kalix22
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

24 marca 1921
rozpocznij naukę
Franciszek Blachnicki rodzi się w Rybniku jako siódme dziecko Józefa i Marii Blachnickiej z domu Miller.

Blachniccy osiadają w Tarnowskich Górach, gdzie Franciszek uczęszcza do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Jana Opolskiego oraz aktywnie uczestniczy w ruchu harcerskim.

Zdaje z wyróżnieniem egzamin maturalny i zgłasza się jako ochotnik do wojska.

Odbywa roczną służbę w oddziałach Wojska Polskiego w Katowicach, Mikołowie i Tarnowskich Górach. Zdobywa stopień plutonowego podchorążego rezerwy.

wrzesień 1939
rozpocznij naukę
Bierze udział w kampanii wrześniowej w oddziałach 11 Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór aż do klęski w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim (17-20 września).

wrzesień/październik 1939
rozpocznij naukę
biega z niemieckiej niewoli i wraca do Tarnowskich Gór.

październik 1939
rozpocznij naukę
Włącza się w działalność konspiracyjna w ramach Polskiej Organizacji Partyzanckiej (POP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ).

Musi uciekać z Tarnowskich Gór z powodu zdekonspirowania swej organizacji.

27 kwietnia 1940
rozpocznij naukę
Zostaje aresztowany przez gestapo w Zawichoście nad Wisłą.

24 czerwca 1940
rozpocznij naukę
Po śledztwie i pobycie w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach zostaje wraz z pierwszą grupą więźniów śląskich osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu jako więzień nr 1201.

19 września 1941
rozpocznij naukę
Zostaje przeniesiony do więzienia śledczego w Zabrzu, później w Katowicach.

30 marca 1942
rozpocznij naukę
Śledztwo kończy się procesem, na którym zostaje skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjna przeciw hitlerowskiej Rzeszy.

17 czerwca 1942
rozpocznij naukę
Na oddziale skazańców B-1 w Katowicach dokonuje się nagłe, cudowne nawrócenie na Franciszka Blachnickiego na osobowa wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na służbę Bogu.

14 sierpnia 1942
rozpocznij naukę
Zostaje ułaskawiony, karę śmierci zamienia mu się na 10 lat wiezienia do odsiedzenia po zakończeniu wojny.

Przebywa w więzieniach i obozach w Raciborzu, Rawiczu, Börgermoor, Zwickau i Lengenfeld.

17 kwietnia 1945
rozpocznij naukę
Zostaje wyzwolony przez armie amerykańską wraz z całym obozem w Lengenfeld.

20 lipca 1945
rozpocznij naukę
Dzięki siostrze Adeli, która odnalazła go po wyzwoleniu w Lengenfeld, wraca do Tarnowskich Gór.

6 sierpnia 1945
rozpocznij naukę
Składa podanie z prośbą o przyjęcie do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Uczy się i formuje w seminarium duchownym, osiąga wyniki celujące i bardzo dobre. Interesuje się psychologią religii, liturgiką i mariologią. Bierze udział w zajęciach Koła Liturgicznego, Koła Abstynenckiego i Sodalicji Mariańskiej.

25 czerwca 1950
rozpocznij naukę
Przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach, który pełni wówczas rolę prokatedry.

lipiec-sierpnień 1951
rozpocznij naukę
Prowadzi rekolekcje dla ministrantów w Kokoszycach i Lublińcu. Zmienia tradycyjny program rekolekcji na bardziej dostosowany do dzieci wprowadzając naukę ministrantury, gry, zabawy, wycieczki itp.

Wypracowuje pierwszy program rekolekcji przeżyciowych dla dzieci.

10-14 sierpnia 1952
rozpocznij naukę
Prowadzi rekolekcje dla dzieci w zakładzie Sióstr Urszulanek, pojawia się określenie „Oaza Dzieci Bożych”.

19 lipca – 1 sierpnia 1954
rozpocznij naukę
W Bibieli koło Tarnowskich Gór prowadzi po raz pierwszy dwutygodniową Oazę Dzieci Bożych dla ministrantów.

4-20 lipca 1955
rozpocznij naukę
W Stryszawie prowadzi po raz pierwszy 15-dniową Oazę Dzieci Bożych opartą o tajemnice różańca.

W czasie wysiedlenia biskupów diecezji katowickiej bierze udział w pracach tajnej kurii popadając w konflikt z ówczesnym wikariuszem kapitulnym zarządzającym diecezja, ks. infułatem Janem Piskorzem.

sierpień 1955
rozpocznij naukę
Przeżywa swoje rekolekcje prowadzone przez ks. Karola Wojtyłę w Krakowie.

Przebywa w Niepokalanowie, gdzie studiuje duchowość i metody pracy apostolskiej o. Maksymiliana Kolbego.

listopad 1956
rozpocznij naukę
Uczestniczy w organizowaniu powrotu biskupów katowickich do diecezji, rozpoczyna pracę w Referacie Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Katowicach i w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”.

Jest dyrektorem Ośrodka Katechetycznego.

8 września 1957
rozpocznij naukę
„Krucjata Trzeźwości” (od 10 sierpnia 1958 – „Krucjata Wstrzemięźliwości”).

29 sierpnia 1960
rozpocznij naukę
Służba Bezpieczeństwa likwiduje Centrum Krucjaty Wstrzemięźliwości.

październik 1960
rozpocznij naukę
Wyjeżdża do Krościenka nad Dunajcem, gdzie pisze „Memoriał w sprawie likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości”.

15 marca 1961
rozpocznij naukę
Aresztowanie ks. Franciszka Blachnickiego za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o prześladowaniu Kościoła w Polsce” i osadzenie w wiezieniu w Katowicach (w którym w czasie wojny oczekiwał na wykonanie kary śmierci).

19 lipca 1961
rozpocznij naukę
Skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

studia z teologii pastoralnej na KUL do Lublina. Owocuje licznymi publikacjami z teologii pastoralnej, liturgiki i katechetyki. W tym czasie tworzą się też podwaliny Ruchu Światło-Życie.

Pisze pracę licencjacką pt. „Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych”.

Broni pracę doktorską pt. „Zasada bosko-ludzka F. X. Arnolda jako zasada formalna teologii pastoralnej i duszpasterskiej”.

Habilituje się.

Jest redaktorem „Biuletynu Odnowy Liturgicznej” w „Collecthanea Theologica”.

Pracuje na KUL-u w charakterze asystenta i adiunkta, współorganizuje Instytut Teologii Pastoralnej.

Zostaje mianowany Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej, wypracowuje koncepcje i metody posoborowej formacji służby liturgicznej.

8 czerwca 1979
rozpocznij naukę
Doprowadza do uroczystego proklamowania dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Nowym Targu podczas 1. pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

Tworzy plan Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

10 grudnia 1981
rozpocznij naukę
Wyjeżdża do Rzymu, by kontynuować prace związane z zainicjowanym przez niego Kongresem Ruchów Odnowy i tam zastaje go stan wojenny.

- Osiada w ośrodku polskim „Marianum” w Carlsbergu (RFN), gdzie rozpoczyna organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadzi tam prace duszpasterska wśród polskich emigrantów. Wydaje biuletyn „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”.

czerwiec 1982
rozpocznij naukę
Zakłada Chrześcijańską Służbą Wyzwolenia Narodów

27 lutego 1987
rozpocznij naukę
Umiera nagle w Carlsbergu.

17 lutego 1994
rozpocznij naukę
Zostaje odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Otrzymuje pośmiertnie Krzyż Oświęcimski.

9 grudnia 1995
rozpocznij naukę
Rozpoczyna się jego proces beatyfikacyjny.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.