One world focus 3 unit 5

 0    139 fiszek    aleksandratomkiel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


wybrzeże

kontynent


pustynia

płynąć

pogórze

lodowiec


lokalizować

umiejscowienie

mountain range
rozpocznij naukę
pasmo górskie

przeoczyć

półwysep

las deszczowy

brzeg rzekiwulkan

klimat

pęknięcie

zniszczyć

zniszczenie


wybuchać

ewakuować

ewakuacja

eksplodować

extinct volcano
rozpocznij naukę
wygasły wulkan

active volcano
rozpocznij naukę
aktywny wulkan

extreme weather
rozpocznij naukę
ekstremalne warunki pogodowe

powódź

powódź

synoptyk


huragan

major earthquake
rozpocznij naukę
silne trzęsienie ziemi

meteorologia

przepowiadać

przepowiednia


ratownik

river burst its banks
rozpocznij naukę
rzeka wystąpiła z brzegów

send out hot rocks
rozpocznij naukę
wyrzucać gorące skały

trząść się

uderzyć

wichura

tornado

tsunami

tsunami zone
rozpocznij naukę
Strefa tsunami

volcanic eruption
rozpocznij naukę
wybuch wulkanu


weather centre
rozpocznij naukę
stacja meteorologiczna

weather forecast
rozpocznij naukę
prognoza pogody

benefit from
rozpocznij naukę
czerpać korzyści z

żebrak

bring a story to the global community
rozpocznij naukę
przedstawić historię światowej opinii publicznej

capital city
rozpocznij naukę
stolica


economic growth
rozpocznij naukę
wzrost gospodarczy


elektryczność

eksportować

get access to
rozpocznij naukę
uzyskać dostęp do

Opieka zdrowotna

industrial area
rozpocznij naukę
teren przemysłowy

mieszkaniec

przywódca

local community
rozpocznij naukę
społeczność lokalna

make contact with
rozpocznij naukę
nawiązać kontakt z

megamiasto

outside world
rozpocznij naukę
Świat zewnętrzny

overpopulation
rozpocznij naukę
przeludnienie

liczba ludności


dostarczać

raise awareness of sth
rozpocznij naukę
podniesienie świadomości czegoś

running water
rozpocznij naukę
bieżąca woda

standard of living
rozpocznij naukę
stopa życiowa

tribal chief
rozpocznij naukę
wódz plemienia

tribal people
rozpocznij naukę
członkowie plemienia


zwyczaje

air pollution
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie powietrza

jakość powietrza

climate change
rozpocznij naukę
zmiana klimatu

deforestation
rozpocznij naukę
wycinanie lasów

endangered (plants, species, wildlife)
rozpocznij naukę
zagrożone (rośliny, gatunki, przyrody)

środowisko

global warming
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie

illegal logging
rozpocznij naukę
nielegalny wyrąb

low-energy light bulb
rozpocznij naukę
żarówki energooszczędne

roztopić

on a global scale
rozpocznij naukę
na skalę światową

naturalny

produce crops
rozpocznij naukę
produkcji roślin

public transport
rozpocznij naukę
transport publiczny

odtwarzać

recyklingu

recycling bin
rozpocznij naukę
pojemnik do segregacji odpadów

renewable energy
rozpocznij naukę
energii ze źródeł odnawialnych

save energy/electricity
rozpocznij naukę
oszczędność energii / energii elektrycznej

solar panels
rozpocznij naukę
panele słoneczne
delfin


female elephant / gorilla
rozpocznij naukę
Samica słonia / goryl

wieloryb

ożywić

gadżet

innowacja

instant communication
rozpocznij naukę
błyskawicznej komunikacji

interactive map
rozpocznij naukę
mapa interaktywna

internet connection
rozpocznij naukę
łącze internetowe

satellite technology
rozpocznij naukę
technika satelitarna

założyć, uruchomić

udostępnić

przesłać

wirtualny

dotyczyć

bicycle rack
rozpocznij naukę
stojak na rowery

natknąć się

rozszerzać

zbadać

headquarters
rozpocznij naukę
siedziba

make a complete recovery
rozpocznij naukę
całkowicie wyzdrowieć

zawdzięczać

obniżyć

obniżka

chirurg

otaczać

nieprzytomny

pionowy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.