One world focus 3 unit 5

 0    139 fiszek    aleksandratomkiel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bay
rozpocznij naukę
zatoka
coast
rozpocznij naukę
wybrzeże
continent
rozpocznij naukę
kontynent
dam
rozpocznij naukę
tama
desert
rozpocznij naukę
pustynia
flow
rozpocznij naukę
płynąć
foothills
rozpocznij naukę
pogórze
glacier
rozpocznij naukę
lodowiec
island
rozpocznij naukę
wyspa
locate
rozpocznij naukę
lokalizować
location
rozpocznij naukę
umiejscowienie
mountain range
rozpocznij naukę
pasmo górskie
overlook
rozpocznij naukę
przeoczyć
peninsula
rozpocznij naukę
półwysep
rainforest
rozpocznij naukę
las deszczowy
river bank
rozpocznij naukę
brzeg rzeki
sea
rozpocznij naukę
morze
valley
rozpocznij naukę
dolina
volcano
rozpocznij naukę
wulkan
climate
rozpocznij naukę
klimat
crack
rozpocznij naukę
pęknięcie
destroy
rozpocznij naukę
zniszczyć
destruction
rozpocznij naukę
zniszczenie
drought
rozpocznij naukę
susza
erupt
rozpocznij naukę
wybuchać
evacuate
rozpocznij naukę
ewakuować
evacuation
rozpocznij naukę
ewakuacja
explode
rozpocznij naukę
eksplodować
extinct volcano
rozpocznij naukę
wygasły wulkan
active volcano
rozpocznij naukę
aktywny wulkan
extreme weather
rozpocznij naukę
ekstremalne warunki pogodowe
flood
rozpocznij naukę
powódź
flooding
rozpocznij naukę
powódź
forecaster
rozpocznij naukę
synoptyk
ground
rozpocznij naukę
ziemia
hurricane
rozpocznij naukę
huragan
major earthquake
rozpocznij naukę
silne trzęsienie ziemi
meteorology
rozpocznij naukę
meteorologia
predict
rozpocznij naukę
przepowiadać
prediction
rozpocznij naukę
przepowiednia
rain
rozpocznij naukę
deszcz
rescuer
rozpocznij naukę
ratownik
river burst its banks
rozpocznij naukę
rzeka wystąpiła z brzegów
send out hot rocks
rozpocznij naukę
wyrzucać gorące skały
shake
rozpocznij naukę
trząść się
strike
rozpocznij naukę
uderzyć
strong wind
rozpocznij naukę
wichura
tornado
rozpocznij naukę
tornado
tsunami
rozpocznij naukę
tsunami
tsunami zone
rozpocznij naukę
Strefa tsunami
volcanic eruption
rozpocznij naukę
wybuch wulkanu
wave
rozpocznij naukę
fala
weather centre
rozpocznij naukę
stacja meteorologiczna
weather forecast
rozpocznij naukę
prognoza pogody
benefit from
rozpocznij naukę
czerpać korzyści z
beggar
rozpocznij naukę
żebrak
bring a story to the global community
rozpocznij naukę
przedstawić historię światowej opinii publicznej
capital city
rozpocznij naukę
stolica
country
rozpocznij naukę
kraj
economic growth
rozpocznij naukę
wzrost gospodarczy
elect
rozpocznij naukę
wybrać
electricity
rozpocznij naukę
elektryczność
export
rozpocznij naukę
eksportować
get access to
rozpocznij naukę
uzyskać dostęp do
Health care
rozpocznij naukę
Opieka zdrowotna
industrial area
rozpocznij naukę
teren przemysłowy
inhabitant
rozpocznij naukę
mieszkaniec
leader
rozpocznij naukę
przywódca
local community
rozpocznij naukę
społeczność lokalna
make contact with
rozpocznij naukę
nawiązać kontakt z
megacity
rozpocznij naukę
megamiasto
outside world
rozpocznij naukę
Świat zewnętrzny
overpopulation
rozpocznij naukę
przeludnienie
population
rozpocznij naukę
liczba ludności
poverty
rozpocznij naukę
bieda
provide
rozpocznij naukę
dostarczać
raise awareness of sth
rozpocznij naukę
podniesienie świadomości czegoś
running water
rozpocznij naukę
bieżąca woda
standard of living
rozpocznij naukę
stopa życiowa
tribal chief
rozpocznij naukę
wódz plemienia
tribal people
rozpocznij naukę
członkowie plemienia
tribe
rozpocznij naukę
plemię
wat of life
rozpocznij naukę
zwyczaje
air pollution
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie powietrza
air quality
rozpocznij naukę
jakość powietrza
climate change
rozpocznij naukę
zmiana klimatu
deforestation
rozpocznij naukę
wycinanie lasów
endangered (plants, species, wildlife)
rozpocznij naukę
zagrożone (rośliny, gatunki, przyrody)
environment
rozpocznij naukę
środowisko
global warming
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie
illegal logging
rozpocznij naukę
nielegalny wyrąb
low-energy light bulb
rozpocznij naukę
żarówki energooszczędne
melt
rozpocznij naukę
roztopić
on a global scale
rozpocznij naukę
na skalę światową
organic
rozpocznij naukę
naturalny
produce crops
rozpocznij naukę
produkcji roślin
public transport
rozpocznij naukę
transport publiczny
recreate
rozpocznij naukę
odtwarzać
recycle
rozpocznij naukę
recyklingu
recycling bin
rozpocznij naukę
pojemnik do segregacji odpadów
renewable energy
rozpocznij naukę
energii ze źródeł odnawialnych
save energy/electricity
rozpocznij naukę
oszczędność energii / energii elektrycznej
solar panels
rozpocznij naukę
panele słoneczne
bite
rozpocznij naukę
ugryźć
cage
rozpocznij naukę
klatka
cattle
rozpocznij naukę
bydło
dolphin
rozpocznij naukę
delfin
feed
rozpocznij naukę
karmić
female elephant / gorilla
rozpocznij naukę
Samica słonia / goryl
goat
rozpocznij naukę
koza
herd
rozpocznij naukę
stado
shark
rozpocznij naukę
rekin
trunk
rozpocznij naukę
trąba
whale
rozpocznij naukę
wieloryb
bring alive
rozpocznij naukę
ożywić
gadget
rozpocznij naukę
gadżet
innovation
rozpocznij naukę
innowacja
instant communication
rozpocznij naukę
błyskawicznej komunikacji
interactive map
rozpocznij naukę
mapa interaktywna
internet connection
rozpocznij naukę
łącze internetowe
satellite technology
rozpocznij naukę
technika satelitarna
set up
rozpocznij naukę
założyć, uruchomić
share
rozpocznij naukę
udostępnić
upload
rozpocznij naukę
przesłać
virtual
rozpocznij naukę
wirtualny
affect
rozpocznij naukę
dotyczyć
bicycle rack
rozpocznij naukę
stojak na rowery
come across
rozpocznij naukę
natknąć się
expand
rozpocznij naukę
rozszerzać
explore
rozpocznij naukę
zbadać
headquarters
rozpocznij naukę
siedziba
make a complete recovery
rozpocznij naukę
całkowicie wyzdrowieć
owe
rozpocznij naukę
zawdzięczać
reduce
rozpocznij naukę
obniżyć
reduction
rozpocznij naukę
obniżka
surgeon
rozpocznij naukę
chirurg
surround
rozpocznij naukę
otaczać
unconscious
rozpocznij naukę
nieprzytomny
vertical
rozpocznij naukę
pionowy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.