Contract law

 0    67 fiszek    loren94
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

redakcja

Przepisy

dzierżawa, najem

loan agreement
rozpocznij naukę
Umowa pożyczki

sales agreement
rozpocznij naukę
Umowa sprzedaży

consultancy agreement
rozpocznij naukę
Umowa o doradztwo

hire purchase
rozpocznij naukę
sprzedaż na raty

hire contract
rozpocznij naukę
umowa leasingu

service contract
rozpocznij naukę
Umowa o świadczenie usług

binding agreement
rozpocznij naukę
Umowa wiążąca

parties concerned
rozpocznij naukę
zainteresowane strony


terms of agreement
rozpocznij naukę
Warunki umowy

capable of acceptance
rozpocznij naukę
zdolne do przyjęcia

constitute an offer
rozpocznij naukę
stanowią ofertę

aukcja

sprzedawca w aukcji

conditions of sale
rozpocznij naukę
warunki sprzedaży

submitted to, delivered to
rozpocznij naukę
przekazane, dostarczone

incorporate the terms
rozpocznij naukę
uwzględniać warunki

unqualified agreement
rozpocznij naukę
porozumienie bez zastrzeżeń

communicated to the offeror
rozpocznij naukę
przekazane oferującemu

oferent

oblat, osoba otrzymująca ofertę

accepts the offer subject to contract
rozpocznij naukę
przyjmuje oferty z zastrzeżeniem umowy

counter offer
rozpocznij naukę
kontroferta

instantaneous
rozpocznij naukę
natychmiastowy

avoid uncertainty
rozpocznij naukę
uniknąć niepewności

niejasny

consideration
rozpocznij naukę
wynagrodzenie

enforceable contract
rozpocznij naukę
kontrakt wykonalny

nominal value
rozpocznij naukę
Wartość symboliczna

intencja / zamiar

Zakłada się

contracting parties
rozpocznij naukę
strony umowy

rebuttal presumption
rozpocznij naukę
obalenie domniemania

założenie

contrary evidence
rozpocznij naukę
sprzeczne dowody

contradicted
rozpocznij naukę
przeczą

legaly capable
rozpocznij naukę
zdolność prawna

authority to act
rozpocznij naukę
upoważnienie/pełnomocnictwo

perform the contract
rozpocznij naukę
realizacji umowy

implied from conduct
rozpocznij naukę
z domniemanych zachowań

akt prawny, notarialny

effective on execution
rozpocznij naukę
skuteczne wykonanie

parties are bound
rozpocznij naukę
Strony są zobowiązane

standard wording
rozpocznij naukę
standardowa formuła

wadliwy

nieważny

podlegający unieważnieniu

unenforceable contract
rozpocznij naukę
umowa niewykonalna

recognised in law
rozpocznij naukę
uznane w prawie

capacity to contest
rozpocznij naukę
Zdolność do czynności prawnych

certified mental incapacity
rozpocznij naukę
stwierdzoną niezdolność psychiczna

set the contract aside
rozpocznij naukę
stwierdzenie nieważności umowy

lapse of time
rozpocznij naukę
Upływ czasu

limitation period
rozpocznij naukę
termin przedawnienia

date of occurrence of the cause of action
rozpocznij naukę
data wystąpienia przyczyny tych działań

zabroniono

contain the basic terms of agreement
rozpocznij naukę
zawierają podstawowe warunki umowy

make an invitation to treat
rozpocznij naukę
zaproszenie do udziału w aukcji

setting out the conditions of sale
rozpocznij naukę
określić warunki sprzedaży

offer submitted by offeror
rozpocznij naukę
Oferta złożona przez oferenta

legal relation
rozpocznij naukę
stosunek prawny

form required by the law
rozpocznij naukę
forma wymagana przez prawo

made in writing
rozpocznij naukę
sporządzone w formie pisemnej

affixed with the seal
rozpocznij naukę
opatrzone pieczęcią


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.