Water purity - 1

 0    153 fiszki    piotrlaton
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

essential resource
rozpocznij naukę
istotny zasób

zasób, bogactwo naturalne

sięgać


pienić się

to evaporate
rozpocznij naukę
odparowywać

odparowanie

suchość

mierzyć

gotować

boiling point
rozpocznij naukę
temperatura wrzenia

rozpuszczać

to leave sth behind
rozpocznij naukę
zostawić coś

pozostałość

solid residue
rozpocznij naukę
stała pozostałość/osad

melting point
rozpocznij naukę
Temperatura topnienia

water vapour
rozpocznij naukę
para wodna

wyparować

skraplać się

zmniejszać się / obniżać się

iść w górę

chłodziwo

rozpuszczalnik

raw material
rozpocznij naukę
Surowiec

woda nieuzdatniona/surowa

substancja zanieczyszczająca

zanieczyszczona

nierozpuszczalny

rozpuszczalny

oczyszczać, traktować

szkodliwy

składnik

źródło zaopatrzenia

water supply
rozpocznij naukę
źródło zaopatrzenia w wodę

public supply
rozpocznij naukę
publiczne zasoby wodne

zasilać

to be fed into the public supply
rozpocznij naukę
zasilić zasoby wody przeznaczone do użytku ludzi

IN several ways
rozpocznij naukę
Na kilka sposobów

spryskać

sączyć

insoluble solids
rozpocznij naukę
Stałe substancje nierozpuszczalne

złoże filtracyjne

periodically
rozpocznij naukę
cyklicznie/ okresowo

pompować

wstecz

spowodować

cząstka

to pass through
rozpocznij naukę
przejść przez

zbijać się (w grudki)

to settle out
rozpocznij naukę
uspokoić się

wstrzykiwać

dodawanie

dodatek

IN a numer OF ways
rozpocznij naukę
na wiele sposobów

nitrate fertilisers
rozpocznij naukę
nawozy azotowe

azotan

zmyć/ wypłukać

wyługować

zbiornik wodny

to lead TO sth
rozpocznij naukę
doprowadzić do czegoś

eutrophication
rozpocznij naukę
eutrofizacja

water supply system
rozpocznij naukę
System zaopatrzenia w wodę

to rely ON sth
rozpocznij naukę
polegać na czymś


rury ołowiane

trujący

związek chemiczny

pestycyd

dostać się do

wapień

czasowy / okresowy

stały


carbondioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla

to decompose
rozpocznij naukę
rozkładać

osad

pokrywać

heating element
rozpocznij naukę
Element grzewczy

czajnik

żelazko/ żelazo

less efficient
rozpocznij naukę
mniej wydajne

brzydki

zatkać się

dlatego

inaczej


niezawierający mydła

to investigate
rozpocznij naukę
badać

objętość

roztwór


próbka

wniosek

umiarkowanie

zmiękczony

zmiękczać

zmiękczacz

ion-exchange
rozpocznij naukę
wymiana jonowa

kwas cytrynowy

laundry detergent
rozpocznij naukę
proszek do prania

znany jako

a large amount OF sth
rozpocznij naukę
duża ilość czegoś

osad


przyklejać się do

zamieniać

to be swapped FOR sth
rozpocznij naukę
być na coś wymienianym

zmywarka

powtórnie ładować

uważać

drinking water
rozpocznij naukę
woda pitna

wykryć

trochę


podczas gdy

cardiovascular disease
rozpocznij naukę
choroby układu krążenia

przeanalizować

rozstrzygający

zależność


wpływ na


nudny, zmatowiały


zabieg (fryzjerski)

trwała ondulacja

farbowanie (włosów)

przmijać

łuszczący się

skóra na głowie

hair breakage
rozpocznij naukę
łamanie się włosów

an adverse effect
rozpocznij naukę
niekorzystny wpływ


warstewka


niszczący

household appliances
rozpocznij naukę
sprzęt AGD


zatkać

plumbing system
rozpocznij naukę
instalacja wodno-kanalizacyjna

zaszkodzić

przepływ

przegrzanie

etap/faza

napowietrzanie


udawać/podrobić

pienić się


to form bubbles
rozpocznij naukę
tworząc pęcherzyki/bańki

to be capable OF doing sth
rozpocznij naukę
być zdolny do zrobienia czegoś

dish-washing liquid
rozpocznij naukę
płyn do mycia naczyń

distilled water
rozpocznij naukę
woda destylowana


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.