angielski 02.03.2017

 0    98 fiszek    adapietrzak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

full container load

third-party logistics

heavy goods vehicles

distribution centre

less than container load

Electronic data interchange

value-added services

radio frequency identidication

International Standards Organization

Global positioning system

transshipment
rozpocznij naukę
przeładunek

ładunek drobnicowy
rozpocznij naukę
break-bulk

przeladunek kompletacyjny
rozpocznij naukę
cross docking

komisjonowanie
rozpocznij naukę
picking

logistyka odzysku
rozpocznij naukę
reverse logistics

identyfikacja i śledzenie
rozpocznij naukę
tracing and tracking

magazynowanie
rozpocznij naukę
warehousing

receive

otrzymywanie
rozpocznij naukę
receipt

equip

wyposażenie
rozpocznij naukę
equipment

carry

carriage

gromadzić, montować
rozpocznij naukę
assemble

montaż, zgromadzenie
rozpocznij naukę
assembly

zlokalizować
rozpocznij naukę
locate

location

provider

linie żeglugowe
rozpocznij naukę
shipping lines

flota pojazdow
rozpocznij naukę
fleet of vehicles

przewoźnicy lotniczy
rozpocznij naukę
air carriers

provide

ensure

dostosowany do potrzeb klienta
rozpocznij naukę
customized

requirements

efficient

fierce

competition

forwarding

wzmocnienie się
rozpocznij naukę
consolidation

pośrednictwo celne
rozpocznij naukę
customs brokerage

zlecenie wykonania usług przez kogoś
rozpocznij naukę
outsourcing

łączący szeroki zakres usług
rozpocznij naukę
comprehensive

szeroki zakres
rozpocznij naukę
wide rangeśledzenie przesyłek
rozpocznij naukę
track shipments

enquiries

obtain

harmonogram transportu
rozpocznij naukę
transport schedule

opóźnienia
rozpocznij naukę
delays

hold-ups

envelope

shuffling

zapas buforowy
rozpocznij naukę
buffer stock

ustalanie cen fabrycznych
rozpocznij naukę
factory gate pricing

łańcuch dostaw
rozpocznij naukę
Supply Chain

tender

czas realizacji
rozpocznij naukę
lead time

procurement

retail

wholesaler

intermediary

uzupełnienie
rozpocznij naukę
replenishment


Direct Store delivery

category management

vendor-managed inventory

continuous replenishment

quick response

zamówienie, realizacja
rozpocznij naukę
fulfilment

rozporządzać
rozpocznij naukę
command

vendors

establishing

porozumienie
rozpocznij naukę
agreement

considerably

quoted

a discount

increase

sprzedaż detaliczna
rozpocznij naukę
retailing

internal

accurate

shortfall

penalties

high-performence

produkt dostępny
rozpocznij naukę
product available

przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
enterprise

establish

headquarters

tying

systemy informacyjne
rozpocznij naukę
information systems

procesy biznesowe
rozpocznij naukę
Business Processes

strategia wytwarzania
rozpocznij naukę
manufacturing strategy

infrastruktura logistyczna
rozpocznij naukę
logistics infrastructure

prognozy sprzedazy
rozpocznij naukę
sales forecast

obsługa klienta
rozpocznij naukę
customer service

realizacja zamówień
rozpocznij naukę
order fulfilment

dostępność produktu
rozpocznij naukę
Product availability


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.