Through the ages (time, history) ielts unit 8

 0    38 fiszek    wronae9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

analogue watch
rozpocznij naukę
analogowy zegarek

digital watch
rozpocznij naukę
zegarek cyfrowy

take your time
rozpocznij naukę
nie spiesz się

lose track of time
When i surf the net I often lose track of time. Before i know it a few hours have gone by.
rozpocznij naukę
stracić poczucie czasu
...

subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
rozpocznij naukę
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.

kolejność, następstwo

prior to
Prior to the negotiations we had to consult our lawyers.
rozpocznij naukę
przed
Przed negocjacjami musieliśmy skonsultować się z prawnikami.

poprzednio, przedtem, wcześniej

poprzedzający, poprzedni

poprzedzać

in succession
rozpocznij naukę
z rzędu, kolejno

niegdyś / dawniej

imminent
They were in imminent danger of being swept away.
rozpocznij naukę
bliski, nieuchronny, rychły
...

być nieuchronne, wisieć w powietrzu

zbliżającą, nieuchronnie

groźba, bezpośrednie zagrożenie

rozpiętość, okres, przedział, zakres

span (v)
If we consider only the ancient stones themselves the work spanned seventy generations - some 1600 years.
rozpocznij naukę
obejmować
...

artefakt, wytwór człowieka, dzieło rak ludzkich

starożytny

the ancients
rozpocznij naukę
starożytni

podnieść, wznieść, unieść

podwyżka

timeline
project timeline
rozpocznij naukę
Oś czasu, chronologia, czas realizacji
.


gaze on/upon
lower one's gaze
rozpocznij naukę
patrzeć na, wpatrywać się (n) spojrzenie
spuścić wzrok

warkocz / pleć warkocz

inhabit
Many different tribes inhabit the territory of Afghanistan.
rozpocznij naukę
zamieszkać
Wiele różnych plemion zamieszkuje terytorium Afganistanu.

mieszkaniec

w żaden sposób, w żadnym razie

reference
This book contains a lot of references to Kant.
rozpocznij naukę
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.

with reference to
rozpocznij naukę
nawiązując do

without reference
rozpocznij naukę
bez odniesienia, bez względu na

plague
avoid like a plague
rozpocznij naukę
dżuma, zaraza
unikać jak zarazy

decay
My teeth are going to decay if I keep eating sweets and drinking cola.
rozpocznij naukę
próchnica
Dostanę próchnicy, jeśli będę jadł słodycze i pił colę.

decay
the body had begun to decay
rozpocznij naukę
próchnieć, psuć sie, rozkładac się
...

mieć tendencje

pochłonięty


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.