Bednarski - Agnieszka - Lista 3

 0    117 fiszek    skycygan
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


to call off

to suspend

out of boredom

przytłaczający
Dzień mojego ślubu był naprawdę przytłaczający.
rozpocznij naukę
overwhelming
My wedding day was really overwhelming.

rozbój, napad
rozpocznij naukę
a robbery

traktat, porozumienie
rozpocznij naukę
a treaty

naruszać
Ludzie naruszają prawo cały czas.
rozpocznij naukę
to violate
People violate law all the time.

a violation

oskarżać o
rozpocznij naukę
to accuse of

an accusation

banned

a ban on

pocisk samosterujący
rozpocznij naukę
a cruise missile

stosować się do
rozpocznij naukę
to comply with

zgodność, stosowanie się
rozpocznij naukę
a compliance

an alliance

to scatter


księżycowy
rozpocznij naukę
lunar

bezzałogowy
rozpocznij naukę
unmanned

odległy, zdalny
rozpocznij naukę
remote

a landslide

approximately

to go off

otoczyć, odciąć dostęp
rozpocznij naukę
to seal off

założyć, ustanowić
Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.
rozpocznij naukę
to establish
My friend plans to establish a company.

nabierać kogoś
rozpocznij naukę
to pull sb’s leg

a breathalyser

nadmierny
Policja użyła nadmiernej przemocy.
rozpocznij naukę
excessive
The police used excessive violence.

disposable

akcja specjalna
rozpocznij naukę
a crackdown

wyeliminować
rozpocznij naukę
to eradicate

an effort

zniechęcić się od
rozpocznij naukę
to discourage from

wakacje zorganizowane
rozpocznij naukę
a package holiday

opłata za przejazd
rozpocznij naukę
a fare

a lane

poświadczenia bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
a security clearance

odebrać dokument
rozpocznij naukę
to revoke

na miejscu, natychmiast
rozpocznij naukę
on the spot

nałożyć grzywnę
rozpocznij naukę
to fine

trapped

zwerbować, zapisać się
rozpocznij naukę
do to enlist

uchylić ustawę
rozpocznij naukę
to repeal

przekonywać
rozpocznij naukę
to convince

in favour of


lawmakers

an airman

podkreślić
rozpocznij naukę
to underscore

nalot, napad
rozpocznij naukę
a raid

to praise

dokonać zamachu
rozpocznij naukę
to assassinate

to foil

a speed camera

prowadzić do
rozpocznij naukę
to lead to

przyczyniać się do
rozpocznij naukę
to contribute to

to cause

to bring about

authorities

numerous

job market

unemployed

w sąsiedztwie
rozpocznij naukę
in the vicinity


starvation

to announce

wpływać, dotykać
rozpocznij naukę
to affect

wpaść w poślizg
rozpocznij naukę
to skid

przyznać się do winy
rozpocznij naukę
to plead guilty

nieumyślne spowodowanie śmierci
rozpocznij naukę
a manslaughter

to spread

to sentence to

autostopowicz
rozpocznij naukę
a hitchhiker

to tow

to overtake

szczyt sezonu
rozpocznij naukę
a peak season

a sentence

young offenders’ institution

a menace

a threat

lekkomyślny
rozpocznij naukę
reckless

skasować rozbić samochód
rozpocznij naukę
to write off a car

bliski nieuchronny
rozpocznij naukę
imminent

a shortage

zbulwersowany
rozpocznij naukę
appalled

to sue

a drought

mieć coś zrobić
rozpocznij naukę
to be about to

ostry, przenikliwy, poważny
rozpocznij naukę
severe

niedożywiony
rozpocznij naukę
malnourished

niedożywienie
rozpocznij naukę
malnutrition

a treatment

otoczony lądem
rozpocznij naukę
landlocked

wydać ostrzeżenia
rozpocznij naukę
to issue a warning

a rehearsal

uczeń, praktykant
rozpocznij naukę
an apprentice

zdrętwiały
rozpocznij naukę
numb

Wspomaganie kierownicy
rozpocznij naukę
power assisted steering

cruise control

mileage

licznik prędkości
rozpocznij naukę
speedometer

światła awaryjne
rozpocznij naukę
hazard lights

an accelerator

a clutch

a brake

zużycie paliwa
rozpocznij naukę
fuel consumptionpodróż morska/kosmiczna
rozpocznij naukę
a voyage

przeprawa promowa
rozpocznij naukę
a crossing

a roundabout

wycieczka objazdowa
rozpocznij naukę
a tour

a pavement

wolny pokój/etat
rozpocznij naukę
vacant

droga dwupasmowa
rozpocznij naukę
a dual carriageway


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.