pozdro juz prawie ostatni

 0    340 fiszek    szeckielo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ambassador

authorities

bureaucracy

border

państwa sąsiadujące
rozpocznij naukę
border countries

rząd gabinet
rozpocznij naukę
cabinet

cabinet minister,

capital

citizen

obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship

city councillor

town hall

rada miejska
rozpocznij naukę
city council

urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant

konserwatywny
rozpocznij naukę
conservative

constitution

democracy

demokratyczny
rozpocznij naukę
democratic

manifestacja
rozpocznij naukę
demonstration

domestic

election

wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election

wybory samorządowe
rozpocznij naukę
local election

embassy

emigration

empire

exile

federal

obcy zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign

obcokrajowiec
rozpocznij naukę
foreigner

government

rząd mniejszościowy
rozpocznij naukę
minority government

system polityczny
rozpocznij naukę
system of government

głowa państwa
rozpocznij naukę
head of state

homeland

House of Commons

House of Lords

izba reprezentantów
rozpocznij naukę
House of Representatives

prawa człowieka
rozpocznij naukę
human rights

immigrant

immigration

niepodległość
rozpocznij naukę
independence

inhabitant

institution

służby wywiadowcze
rozpocznij naukę
intelligence service


kingdom

left-wing

liberal

większość
rozpocznij naukę
majority

Mayor

member

Member of Parliament

minister

mniejszość
rozpocznij naukę
minority

monarch

monarchy

monarchia konstytucyjna
rozpocznij naukę
Constitutional monarchy


narodowy państwowy
rozpocznij naukę
national

hymn państwowy
rozpocznij naukę
national anthem

flaga państwowa
rozpocznij naukę
nationa flag

tożsamość narodowa
rozpocznij naukę
national identity

narodowość
rozpocznij naukę
nationality

badanie opini publicznej
rozpocznij naukę
opinion poll

opposition

parliament

członek partii
rozpocznij naukę
party member

policy

polityka społeczna
rozpocznij naukę
social policy

political

przywódca polityczny
rozpocznij naukę
political leader

scena polityczna
rozpocznij naukę
political scene

system polityczny
rozpocznij naukę
political system

politician

politician

politics

population

president

prime minister

province

queen

reform

refugee

reprezentant
rozpocznij naukę
representative

republic

right wing

rodzina królewska
rozpocznij naukę
royal family

służby specjalne
rozpocznij naukę
special services


senator

socjaldemokratyczny
rozpocznij naukę
social-democratic

socjalistyczny
rozpocznij naukę
socialist

socialist

state


the people

kongres stanów zjednoczonych
rozpocznij naukę
United States Congress

manifestacja
rozpocznij naukę
demonstration

elect

emigrate

immigrate

reprezentować
rozpocznij naukę
represent

rule

support

przyjąć konstytucje
rozpocznij naukę
adopt the constitution

zostać obywatelem
rozpocznij naukę
become a citizen

graniczyć z
rozpocznij naukę
border on

utworzyć rząd
rozpocznij naukę
form a government

uzyskać niepodległość
rozpocznij naukę
win Independence

zdobyć poparcie
rozpocznij naukę
gain support

zorganizować wybory
rozpocznij naukę
hold an election

wstąpić do partii politycznej
rozpocznij naukę
join a political party

głosować na
rozpocznij naukę
vote for

wasza królewska mość
rozpocznij naukę
Your Majesty

Amnesty International
rozpocznij naukę
Amnesty International

unia europejska
rozpocznij naukę
European Union

międzynarodowy fundusz walutowy
rozpocznij naukę
International Monetary Fund

organizacja pozarządowa
rozpocznij naukę
non-governmental organization (NGO)

pakt północnoatlantycki- NATO
rozpocznij naukę
NATO North Atlantic Treaty

organizacja narodów zjednoczonych
rozpocznij naukę
united nations

światowa organizacja zdrowia
rozpocznij naukę
World Health Organization

budget


commerce


karta kredytowa
rozpocznij naukę
credit card

currency

wspólna waluta
rozpocznij naukę
common currency

economics

economy

gospodarka wolnorynkowa
rozpocznij naukę
free market economy

finance

financial


produkt krajowy brutto
rozpocznij naukę
gross domestic product

income

industry

inflation

stopa inflacji
rozpocznij naukę
rate of inflation

handel międzynarodowy
rozpocznij naukę
international trade

investment


czarny rynek
rozpocznij naukę
black market

free market


drobne przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
small business


związek zawodowy
rozpocznij naukę
trade union

invest

go down

urosnąć o (cztery) procent
rozpocznij naukę
grow by (four) percent

tworzyć nowe miejsca pracy
rozpocznij naukę
provide new jobs

obniżyć podatki
rozpocznij naukę
reduce taxes

civilian

conflict

karabin maszynowy
rozpocznij naukę
machine gun

konferencja pokojowa
rozpocznij naukę
peace Conference

gaz trujący
rozpocznij naukę
poison gas

wstrzas psychniczny wywołany przez ostrzal artyleryjski
rozpocznij naukę
shell-shock

soldier
pokój na świecie
rozpocznij naukę
world peace

wojna światowa
rozpocznij naukę
World War

invade

break out

wypowiedzieć komuś wojnę
rozpocznij naukę
declare war on someone


organizacja charytatywna
rozpocznij naukę
charity

corruption

niepełnosprawność
rozpocznij naukę
disability

dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination

drug abuse


unequal

równouprawnienie
rozpocznij naukę
equality

program rządowy
rozpocznij naukę
government programme

homeless

bezdomność
rozpocznij naukę
homelessness

orphanagereligion

kwestie społeczne
rozpocznij naukę
social issues

unemployment

voluntary work

wolontariusz
rozpocznij naukę
volunteer

przyjmować łapówki
rozpocznij naukę
accept bribes

dyskryminować kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against someone

na zasiłku dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
on the dole

out of work

zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
raise money


postawa aspołeczna
rozpocznij naukę
anti-social behaviour

arson

arsonist

assault

blackmail

szantażysta
rozpocznij naukę
blackmailer

burglar

kradzież z włamaniem
rozpocznij naukę
burglary

pornografia dziecięca
rozpocznij naukę
child pornography

przestępstwo
rozpocznij naukę
crime

miejsce popełnienia przestępstwa
rozpocznij naukę
crime scene

criminal

handlarz narkotyków
rozpocznij naukę
drug dealer

handel narkotykami
rozpocznij naukę
drug trafficking

evidence

nieustraszony
rozpocznij naukę
fearless

odcisk palca
rozpocznij naukę
fingerprint

fraud

samochód używany do ucieczki z miejsca przestępstwa
rozpocznij naukę
getaway car


hacking

heartless

fałszywy telefon
rozpocznij naukę
hoax call

hostage

śledztwo, dochodzenie
rozpocznij naukę
investigation

przechodzenie przez ulice w niedozwolonym miejscu
rozpocznij naukę
jaywalking

kidnapper

kidnapping

zaśmiecanie
rozpocznij naukę
littering

bandyta uliczny
rozpocznij naukę
mugger

mugging

murder

przestępstwo wykroczenie
rozpocznij naukę
offence

kieszonkowiec
rozpocznij naukę
pickpocket

kradież kieszonkowa
rozpocznij naukę
pickpocketing

piracy

prywatny detektyw
rozpocznij naukę
private detectiverapist


napad rabunkowy
rozpocznij naukę
robbery

napad rabunkowy z użyciem broni
rozpocznij naukę
armed robbery

kamera nadzorująca
rozpocznij naukę
security camera

złodziej sklepowy
rozpocznij naukę
shoplifter

kradzież sklepowa
rozpocznij naukę
shoplifting

smuggler

smuggling

przekroczenie predkosci przez kierowce
rozpocznij naukę
speeding

terrorism

theft

thief

undercover


vandalism

violence

arrest

assault

attack

próbować usiłować
rozpocznij naukę
attempt

szantażować
rozpocznij naukę
blackmail

włamać się i okraść
rozpocznij naukę
burgle

capture

cheat

prowadzić dochodzenie
rozpocznij naukę
investigate

kidnapmurder

rape

rob

strzelać zastrzelić
rozpocznij naukę
shoot

kraść w sklepie
rozpocznij naukę
shoplift

smuggle


zostać zidentyfikowanym
rozpocznij naukę
be identified

wysadzić w powietrze
rozpocznij naukę
blow up

włamać się do
rozpocznij naukę
break into

uciec z więzienia
rozpocznij naukę
break out of prison

złamać prawo
rozpocznij naukę
break the law

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

uniknąć kary za coś
rozpocznij naukę
get away with sth

byc notowanym
rozpocznij naukę
have a criminal record

hold up sth

make off

kraść z kieszeni
rozpocznij naukę
pick sb's pocket

podłożyć bombę
rozpocznij naukę
plant a bomb

podpalić coś
rozpocznij naukę
set fire to something

rozwiązać zagadkę
rozpocznij naukę
solve a mystery

wziąć kogoś jako zakładnika
rozpocznij naukę
take someone hostage

aresztowanie
rozpocznij naukę
arrest


zakaz stadionowy
rozpocznij naukę
stadium ban

prace społeczne
rozpocznij naukę
community service


kara śmierci
rozpocznij naukę
capital punishment

defense

defendant

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
fairness

mandat grzywna
rozpocznij naukę
fine


kara pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
imprisonment

life imprisonment

pięć lat pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
five years imprisonment

innocent


ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
justice


lawyer

adwokat obrony
rozpocznij naukę
Defense lawyer


police officer

prison

prosecution

prosecutor

punishment

sentence

kara pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
sentence prison

wyrok w zawieszeniu
rozpocznij naukę
suspended sentence

severe punishment

suspect

rozprawa proces
rozpocznij naukę
trial

verdict


witness

deny


testify

oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse someone of something

ogłosić werdykt
rozpocznij naukę
announce the verdict

być aresztowanym
rozpocznij naukę
be under arrest

wycofać oskarżenie
rozpocznij naukę
drop charges

stracić kogoś
rozpocznij naukę
execute sb

stanąć przed sądem
rozpocznij naukę
go on trial

mieć prawo zachować milczenie
rozpocznij naukę
have the right to remain silent

z zimną krwią
rozpocznij naukę
in cold blood

zamykać kogoś w areszcie
rozpocznij naukę
lock someone up

pod zarzutem morderstwa
rozpocznij naukę
on suspicion of murder

uzgodnić werdykt
rozpocznij naukę
reach a verdict

zwolnić z więzienia
rozpocznij naukę
release from prison

sentence to

odsiadywać wyrok
rozpocznij naukę
serve a sentence

podejrzewać kogoś o coś
rozpocznij naukę
suspect somebody of something

wysoki sądzie
rozpocznij naukę
Your Honour


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.