Bednarski - Tatiana - C 3 Unit 1 Alpha

 0    29 fiszek    skycygan
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

siły powietrzne, lotnictwo
rozpocznij naukę
air force

most powietrzny
rozpocznij naukę
airlift

cargo

łańcuch dowodzenia, hierarchia służbowa
rozpocznij naukę
chain of command

lista kontrolna
rozpocznij naukę
a check

currently

jednostka macierzysta
rozpocznij naukę
home station

łączne
wliczając coś, z włączeniem czegoś
rozpocznij naukę
inclusive
inclusive of something

szef załadunku (towarów i pasażerów)
rozpocznij naukę
loadmaster

utrzymanie, koserwacja
Utrzymanie prędkości na autostradzie było bardzo ciężkie.
rozpocznij naukę
maintenance
The maintenance of the speed on the highway was very hard.

lista załadunkowa
rozpocznij naukę
a manifest

ewakuacja medyczna
rozpocznij naukę
medical evacuation (MEDEVAC)

post-flight

poszukiwanie i ratownictwo
rozpocznij naukę
search and rescue

support

oddelegowanie
rozpocznij naukę
temporary duty assignment

być wysłanym (ulokowanym, rozmieszczonym)
rozpocznij naukę
to be deployed

przeprowadzać, wykonywać
Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.
rozpocznij naukę
to carry out
More experiments have to be carried out.

sprawdzić według (listy)
rozpocznij naukę
to check against

to ensure

przeprowadzić (wykonać)
Oczekuję, że wykonasz moje rozkazy.
rozpocznij naukę
to execute
I expect you to execute my orders.

wprowadzać do akt / archiwizować
rozpocznij naukę
to file

monitorować
rozpocznij naukę
to monitor

operować na (działać na)
rozpocznij naukę
to operate

wykonywać
On przeprowadził operację bezbłędnie. Dobrze się spisałeś, jestem z ciebie dumny.
rozpocznij naukę
to perform
He performed the surgery flawlessly. You performed well, I'm proud of you.

dokonywać przeglądu (ocenić)
W wojsku potrzebny był przegląd.
rozpocznij naukę
to review
There was a need for review in the army.

to schedule

służyć po angielsku
to serve

to supervise


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.