Szymon - irregular verbs

 0    61 fiszek    mpi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

be - was/were - been

stawać się
rozpocznij naukę
become - became - become

break - broke - broken

bring - brought - brought

buy - bought - bought

can - could - could

łapać, chwytać
rozpocznij naukę
catch - caught - caught

choose - chose - chosen

przychodzić
rozpocznij naukę
come - came - come

cost - cost - cost

cut - cut - cut

do - did - done

rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
rozpocznij naukę
draw - drew - drawn
Did you draw this picture by yourself?

pić
Wypiłem za dużo kawy i teraz nie mogę spać.
rozpocznij naukę
drink - drank - drunk
I've drunk too much coffee and now I can't sleep.

jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
rozpocznij naukę
eat - ate - eaten
I've eaten your sandwich.

fall - fell - fallen

czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
rozpocznij naukę
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.

latać
Stado ptaków przeleciało tuż nad naszymi głowami.
rozpocznij naukę
fly - flew - flown
A flock of birds flew right over our heads.

find - found - found

zapominać
Już zapomniałem hasło, które wymyśliłem wczoraj.
rozpocznij naukę
forget - forgot - forgotten
I've already forgotten the password I came up with yesterday.

dostać
Dostałem wiele wspaniałych prezentów na urodziny.
rozpocznij naukę
get - got - got
I got many wonderful presents for my birthday.

dawać
Dała mi prezent zapakowany w czerwony papier.
rozpocznij naukę
give - gave - given
She gave me a present wrapped up in red paper.

iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
rozpocznij naukę
go - went - gone
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.

mieć
Miałem w swoim życiu wiele samochodów, ale ten jest najlepszy.
rozpocznij naukę
have - had - had
I've had many cars in my life, but this one is the best.

słyszeć
Słyszałaś najnowszą plotkę?
rozpocznij naukę
hear - heard - heard
Have you heard the latest gossip?

trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
rozpocznij naukę
hold - held - held
Mary kept a copy of the letter.

wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
rozpocznij naukę
know - knew - known
Tom always knew the answers to all the questions.

learn - learnt - learnt

leave - left- left

leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
rozpocznij naukę
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.

light - lit - lit

robić
Mama zrobiła pyszny tort na twoje urodziny.
rozpocznij naukę
make - made - made
Mum's made a delicious cake for your birthday.

meet - met - met

kłaść
Nie wiem, gdzie położyłem pióro.
rozpocznij naukę
put - put - put
I don't know where I've put my pen.

read - read - read

jezdzić konno, ujeżdzać
rozpocznij naukę
ride - rode - ridden

biec
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
rozpocznij naukę
run - ran - run
She ran for miles until she was completely exhausted.

mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.

say - said - said

widzieć
Widziałeś moje okulary?
rozpocznij naukę
see - saw - seen
Have you seen my glasses?

sprzedawać
Sprzedaliśmy nasz samochód.
rozpocznij naukę
sell - sold - sold
We've sold our car.

send - sent - sent

shine - shone - shined

strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
rozpocznij naukę
shoot - shot - shot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.

śpiewać
Chwyciła mikrofon i zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę.
rozpocznij naukę
sing - sang - sung
She grabbed the microphone and sang her favourite song.

siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
rozpocznij naukę
sit - sat - sat
We sat down for a moment to enjoy the view.

spać
Zeszłej nocy spałam jak niemowlę.
rozpocznij naukę
sleep - slept - slept
Last night I slept like a baby.

spend - spent - spent

stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
rozpocznij naukę
stand - stood - stood
You didn't see me because I stood behind you.

kraść
Moi przeciwnicy ukradli mój pomysł i udawali, że sami na niego wpadli.
rozpocznij naukę
steal - stole - stolen
My rivals stole my idea and pretended it was their own.

pływać
Pływałaś już w nowym basenie?
rozpocznij naukę
swim - swam - swum
Have you swum in the new pool yet?

brać
Szkoda, że nie wziąłeś zdjęć ze sobą, żeby mi je pokazać.
rozpocznij naukę
take - took - taken
I wish you had taken the photos with you to show them to me.

uczyć (kogoś)
rozpocznij naukę
teach - thaught - thaught

drzeć
Pies rozerwał mój zeszyt na kawałeczki.
rozpocznij naukę
tear - tore - torn
The dog tore my notebook into shreds.

tell - told - told

think - thought - thought

rzucać
Nie moja wina, że nie złapałaś piłki, gdy ją do ciebie rzuciłem.
rozpocznij naukę
throw - threw - thrown
It's not my fault you didn't catch the ball when I threw it to you.

rozumieć
Zrozumiał wskazówki, chociaż jego angielski nie był zbyt dobry.
rozpocznij naukę
understand - understood - understood
He understood the directions, even though his English wasn't too good.

nosić
Nosiłem tę parę dżinsów przez całe liceum.
rozpocznij naukę
wear - wore - worn
I wore this pair of jeans all through high school.

wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
rozpocznij naukę
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.

write - wrote - written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.