(7) Zadania

 0    20 fiszek    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

rekompensata, odszkodowanie
Dostałem wielkie odszkodowanie za wypadek.
rozpocznij naukę
compensation
money to cover a loss caused by sb else
I've got huge compensation for the accident.

dźwig, żuraw
Dźwig zrzucił na nas dwie tony stali.
rozpocznij naukę
a crane
large machine used to lift heavy things
Construction crane dropped two tons of steel on us.

1. system kanalizacyjny 2. drenaż
Chcę, żeby twoja fabryka wstrzymała produkcję do czasu ulepszenia systemu kanalizacyjnego.
rozpocznij naukę
drainage
pipes that take away water and waste liquids
I want your factory to stop production till the drainage system has been improved.

teren niezagospodarowany
rozpocznij naukę
greenfield site
rural land not previously built on

efekt domina
Jeśli banki zaczną mieć kłopoty, spowoduje to efekt domina dla reszty gospodarki.
rozpocznij naukę
knock-on effect
indirect result
If the banks start struggling, it will have a knock-on effect for the rest of the economy.

układ, rozkład (np. pomieszczeń)
Zgodnie z tym planem, ich główne źródło energii powinno być w piwnicy.
rozpocznij naukę
layout
the way in which objects are arranged
According to this layout, their main energy source should be in the basement.

władze lokalne
rozpocznij naukę
local authority / local government
governing body of a city, town or district (UK)

klauzula dotycząca kar umownych
Klauzula dotycząca kar umownych jest zagrożeniem dla ludzi, którzy nie potrafią zdążyć przed ostatecznym terminem.
rozpocznij naukę
penalty clause
part of contract that imposes punishment if certain conditions aren't satisfied
Penalty clause is a threat for people, who can't meet deadlines.

śmiecie, odpady, odpadki (formal)
rozpocznij naukę
refuse
waste, garbage

część zapłaty wstrzymana jako gwarancja wykonania umowy
rozpocznij naukę
retention money
money owed but not paid until work is approved

a tender
formal process by which suppliers bid for a contract

konstrukcja siedzi na fundamentach
rozpocznij naukę
construction sits on foundation

rozczłonkowywać, dzielić
Jego życie zostało starannie podzielone, ze pracą w jednym mieście i życiem towarzyskim w innym.
rozpocznij naukę
to compartmentalise
to separate something into parts and not allow those parts to mix together
His life was carefully compartmentalized, with his work in one city and his social life in another.

ogłosić przetarg
rozpocznij naukę
put out a tender

składać ofertę przetargową
Nie rozumiem, dlaczego żadna inna firma nie złożyła oferty przetargowej.
rozpocznij naukę
to bid / tender
I don't understand why no other company bid.

bardzo starannie przeczytać umowę
rozpocznij naukę
to read the small print of the contract

przekazywać pracę
rozpocznij naukę
hand over the work

odbiór (np. sygnału, robót budowlanywch)
rozpocznij naukę
reception

sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
rozpocznij naukę
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.

ogłosić przetarg na coś
rozpocznij naukę
to put sth out to tender


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.