list formalny

 0    40 fiszek    fotoobiektyw
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Z poważaniem
rozpocznij naukę
Yours Faithfully

Piszę, aby wyrazić
rozpocznij naukę
I'm writing to express

Piszę zeby ogratulować panu
rozpocznij naukę
I'm writing to congratulate you on

dotyczyć, odnosić się do
rozpocznij naukę
concerns

Chciałbym wyrazić moje gratulacje
rozpocznij naukę
I would like to express my congratulations on

Piszę w związku z
rozpocznij naukę
I'm writing in connection with

sprecyzować, określić
rozpocznij naukę
pinpoint

po raz kolejny proszę przyjąć moje gratulacje z dobrze wykonanej pracy Mam nadzieję, że moje sugestie beda uzyteczne
rozpocznij naukę
once again please accept my compliments on the job well-done I hope you find my suggestions useful

Czekam na jeszcze bardziej udaną imprezy w przyszłym roku
rozpocznij naukę
I look forward to an even more successful event next year a

look forward to + ing

byłby to dobry pomysł, aby
rozpocznij naukę
it would be a good idea to

Inną kwestią do rozważenia jest, aby
rozpocznij naukę
another point to consider is to

Czy mogę zasugerować
rozpocznij naukę
Might I suggest +ing

w rezultacie
rozpocznij naukę
as a result

w rezultacie / w konsekwencji
rozpocznij naukę
consequently

w ten sposób,
rozpocznij naukę
by doing so,

therefore

w ten sposób,
rozpocznij naukę
that way,

Problem nauczania moze byc rozwiązany
rozpocznij naukę
the problem of learning could be solved

Jestem przekonany, że
rozpocznij naukę
I strongly believe that

Jestem przekonany, że
rozpocznij naukę
I firmly believe that

Jestem mocno wierzy, że problem może być rozwiązany poprzez
rozpocznij naukę
I'm a strong believer that the problem could be solved by +ing

as far as

Jestem zaniepokojony
rozpocznij naukę
I'm concerned

o ile jestem w stanie ocenić
rozpocznij naukę
as far as I'm able to judge

Jestem skłonny uwierzyć, że
rozpocznij naukę
I'm inclined to believe that

in the first place

zaczynając od
rozpocznij naukę
to begin with

additionally

in addition to this

co więcej / ponadto
rozpocznij naukę
furthermore

jeszcze / już
rozpocznij naukę
yet

Niemniej jednak
rozpocznij naukę
nevertheless

despite

in spite of +ing

pomimo faktu, że Doceniam wysiłki organisig zdarzenie
rozpocznij naukę
despite the fact that I appreciate your efforts in organisig the event

Jestem przekonany, że istnieją pewne obszary, które wymagają dalszych ulepszeń
rozpocznij naukę
I'm convinced that there are some areas which need further improvements

even though

although

poprawić funkcjonowania festiwalu
rozpocznij naukę
to improve the running of the festival


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.