Homeland sezon 6 odcinek 6 i 7

 0    17 fiszek    agatalipko
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wykroczenie, występek o charakterze huligańskim
Poradź swojemu przyjacielowi, żeby następnym razem ograniczył się do wykroczeń.
rozpocznij naukę
misdemeanor
So tell your friend, next time, to limit himself to misdemeanors.

izolacja
Czy moja izolacja tu nie wydaje ci się ekstremalna?
rozpocznij naukę
sequestration
It doesn't strike you as extreme, my sequestration here?

dogodnie
bo jego imię zostało niby przypadkiem pominięte na liście kontaktów w moim telefonie ze wszystkimi kontaktami.
rozpocznij naukę
conveniently
because his name was conveniently left off my contact list on my so called all-access phone.

mówić o czymś otwarcie
Szef nie był zupełnie szczery.
rozpocznij naukę
be forthcoming about something
The chief was not totally forth coming with you.

nie być nadzorowanym
Nie jest monitorowana.
rozpocznij naukę
off the leash
She is off the leash.

robota (zwykle w przemyśle rozrywkowym), gigabajt
Mam tę robotę w kieszeni.
rozpocznij naukę
gig
Figured I had this gig in the bag.

bliski, rychły
istnieje groźba dalszej krzywdy.
rozpocznij naukę
imminent
she is at imminent risk for further harm.

przekonać kogoś by czegoś nie robił, zniechęcić
nie można było zniechęcić go do czegoś na co się zdecydował.
rozpocznij naukę
to talk somebody out of something
You couldn't talk Andrew out of anything, not once his mind was made up.

prawniczy pomóc/pomagać w dokonaniu przestępstwa
Krytykował pani wystąpienia twierdząc że podżegają wroga.
rozpocznij naukę
to aid and abet
I remember he criticized your Senate-floor speeches, saying they were aiding and abetting the enemy.

zrozpaczony
Jego rodzina była zrozpaczona.
rozpocznij naukę
distraught
Uh, his family was distraught

rażący
Wysoki sądzie, pozbawienie praw rodzicielskich ze względu na chorobe to rażąca dyskryminacja.
rozpocznij naukę
blatant
Your Honor, depriving a parent of her custodial rights because of an illness is blatant discrimination.

odroczona
Sprawa jest odroczona.
rozpocznij naukę
adjourned
This session is adjourned.

ręczyć
żeby za mnie poręczyć
rozpocznij naukę
to vouch
To vouch for me, you know?

dotrzymywać czegoś
Irańczycy dotrzymują warunków umowy.
rozpocznij naukę
abide by something
The Iranians are abiding by the terms of the agreement.

testy

na własne ryzyko
Nie doceniasz go na własne ryzyko.
rozpocznij naukę
at one’s peril
Underestimate him at your own peril.

kłamać, lawirować
Nie ma powodu kłamać.
rozpocznij naukę
prevaricate
The is no reason for him to prevaricate about anything anymore.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.