Kamile 9th March 2017 (50 min) #5

 0    34 fiszki    engonskype
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Dzień Kobiet
rozpocznij naukę
Women's Day
kobieta
rozpocznij naukę
womAn
kobiety
rozpocznij naukę
womEn
mężczyzna
rozpocznij naukę
man
mężczyźni
rozpocznij naukę
men
Było trzech mężczyzn i dwie kobiety.
rozpocznij naukę
There were three men and two women.
Zaraz wrócę.
rozpocznij naukę
I'll be right back.
Jest tylko jedna kobieta.
rozpocznij naukę
There is only one woman.
Jest tylko jedno dziecko.
rozpocznij naukę
There is only one child.
Jest dużo dzieci.
rozpocznij naukę
There ARE a lot of kids / children.
Była tylko jedna kobieta.
rozpocznij naukę
There WAS only one woman.
To był bardzo ciekawy koncert.
rozpocznij naukę
It was A very interesting concert.
Było dużo młodych ludzi z Litwy i innych krajów.
rozpocznij naukę
There were many young people from Lithuania and OTHER countries.
Bawiłam się świetnie.
rozpocznij naukę
I had a nice time. / I had fun.
Podkreślę wszystko.
rozpocznij naukę
I'll underline everything.
To jest słoneczny dzień.
rozpocznij naukę
It is A sunny day.
To był deszczowy dzień.
rozpocznij naukę
It was A rainy day.
Ona znalazła inną książkę.
rozpocznij naukę
She found another book. (another + singular nouns)
Byli ludzie z innych krajów.
rozpocznij naukę
There were people from other countries too. (other + plural nouns)
Inni uczniowie pojechali do kina.
rozpocznij naukę
Other students WENT to the cinema. (WRONG: another students)
Czy możemy mieć tylko 45 minut dzisiaj?
rozpocznij naukę
Can we have only 45 minutes today?
nie bardzo
rozpocznij naukę
not really
Czy dostałaś jakieś kwiaty wczoraj?
rozpocznij naukę
Did you get any flowers yesterday?
tulipany
rozpocznij naukę
tulips
koleżanki / koledzy z klasy
rozpocznij naukę
classmates
On dał mi piękne kwiaty.
rozpocznij naukę
He gave me beautiful flowers.
Zaczęłam pisać we wtorek.
rozpocznij naukę
I started writing on Tuesday. (to start + verb +ing)
Zaczęłam biegać codziennie.
rozpocznij naukę
I started jogging every day.
skończyć
rozpocznij naukę
to finish + verb + ing
Ona skończyła sprzątać o 2.
rozpocznij naukę
She finished cleaning AT 2.
Uważam, że...
rozpocznij naukę
I think / In my opinion VERB+ing
cywilizowany
rozpocznij naukę
civilised
spędzać czas na...
rozpocznij naukę
to spend time DOING sth (spend time playing games / learning English / watching telly)
tv
rozpocznij naukę
telly

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.