kolokwium 1 angielski sem 2

 0    231 fiszek    magdmitura
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bankomat
rozpocznij naukę
cash mashine
odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensation
skarga, zażalenie, reklamacja
rozpocznij naukę
complaint
konto bieżące
rozpocznij naukę
current account
dług
rozpocznij naukę
debt
konto depozytowe
rozpocznij naukę
deposit account
polecenie zapłaty
rozpocznij naukę
direct debit
dogodność
rozpocznij naukę
inconvenience
lojalność
rozpocznij naukę
loyalty
kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgage
debet
rozpocznij naukę
overdraft
zlecenie stałe
rozpocznij naukę
standing order
transakcja
rozpocznij naukę
transaction
niebezpieczny
rozpocznij naukę
insecure
uznać
rozpocznij naukę
acknowledge
przepraszac
rozpocznij naukę
apologize
opłata
rozpocznij naukę
charge
zarabiać
rozpocznij naukę
earn
odpowiadac na
rozpocznij naukę
respond
zapisać
rozpocznij naukę
save
przekazywać
rozpocznij naukę
transfer
wycofać
rozpocznij naukę
withdraw
wyplacic pieniadze
rozpocznij naukę
to withdraw money
byc dluznym
rozpocznij naukę
to owe money
linia kredytowa, zadłużenie
rozpocznij naukę
an overdraft
ktedyt w rachunku bieżącym
rozpocznij naukę
an overdraft facility
platnosci elektroniczne
rozpocznij naukę
electronic payments
karta kredytowa
rozpocznij naukę
credit card
karta debetowa
rozpocznij naukę
debit card
obciazyc konto dług
rozpocznij naukę
debit
obciążenie konta
rozpocznij naukę
debit entry
pozycja debetowa
rozpocznij naukę
debit item
przelew
rozpocznij naukę
the bank transfer
dokonac spłaty
rozpocznij naukę
to make a deposit
bezpośredni przelew na konto pracownika
rozpocznij naukę
a direct deposit
wpłacić pieniadze
rozpocznij naukę
to deposit money
mieć zadłużone konto
rozpocznij naukę
to have an overdraft
wynająć coś
rozpocznij naukę
to rent to hire
umowa wynajmu
rozpocznij naukę
rental contract
wykonawca
rozpocznij naukę
a contractor
podwykonawca
rozpocznij naukę
subcontractor
przelew pensji
rozpocznij naukę
direct deposit
mieć zadłużenie
rozpocznij naukę
to have an overdraft
linia kredytowa
rozpocznij naukę
overdraft facilities
dostęp
rozpocznij naukę
an access
podczas
rozpocznij naukę
during
trochę
rozpocznij naukę
a bit
pusty
rozpocznij naukę
empty
oproznic
rozpocznij naukę
to empty
ilość liczba
rozpocznij naukę
volume
niższy
rozpocznij naukę
lower
klienci zagraniczni
rozpocznij naukę
overseas clients
strefa czasowa
rozpocznij naukę
time zone
przyczyniać się do wnosić
rozpocznij naukę
to contribute to
wkład składka
rozpocznij naukę
contribution
ważny znaczny
rozpocznij naukę
significiant
znacząco
rozpocznij naukę
significantly
gospodarka
rozpocznij naukę
economy
szeroki
rozpocznij naukę
wide
przemysł branża
rozpocznij naukę
industry
działalność
rozpocznij naukę
activity
odnosic sie do
rozpocznij naukę
to relate to
odnoszace sie do
rozpocznij naukę
related
księgowość
rozpocznij naukę
accountancy
usluga serwis
rozpocznij naukę
service
uslugi prawne
rozpocznij naukę
legal services
polegać na zależeć od
rozpocznij naukę
to rely on
wiarygodny
rozpocznij naukę
reliable
pkb
rozpocznij naukę
gross domestic product
wkład
rozpocznij naukę
input
produkt koncowy efekt
rozpocznij naukę
out put
bank detaliczny
rozpocznij naukę
retail bank
obsługiwać
rozpocznij naukę
to handle
obsługiwać konto
rozpocznij naukę
to handle an account
rozliczać transakcje
rozpocznij naukę
to clear transactions
totalna wyprzedaż
rozpocznij naukę
clearance
ulatwic wyplate gotowki
rozpocznij naukę
facilitate cash withdrawals
kontrola finansowa
rozpocznij naukę
a financial check up
produkty luksusowe
rozpocznij naukę
high-end products
całkowicie
rozpocznij naukę
absolutely
ankieta
rozpocznij naukę
survey
ryzykować
rozpocznij naukę
take risk
prawdopodobnie
rozpocznij naukę
by likely to do sth
równy
rozpocznij naukę
equal
równość
rozpocznij naukę
equality
biedny
rozpocznij naukę
poor
bieda
rozpocznij naukę
poverty
obciążyć
rozpocznij naukę
to charge
wydajny sprawny dobrze działający
rozpocznij naukę
efficient
nie wydajny
rozpocznij naukę
inefficient
wydajność
rozpocznij naukę
efficiency
poprawny właściwy
rozpocznij naukę
proper
pozwolić sobie na zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
to afford to do sth
dostępny w sensie finansowym
rozpocznij naukę
affordable
ździerstwo
rozpocznij naukę
rip-off
naród
rozpocznij naukę
nation
narodowy
rozpocznij naukę
national
polecić
rozpocznij naukę
to recommend doing
brakować czegoś
rozpocznij naukę
to lack
brakujacy
rozpocznij naukę
lacking
częsty
rozpocznij naukę
frequent
czestotliwość
rozpocznij naukę
frequency
w przeciwieństwie do
rozpocznij naukę
by contrast
zareagować odpowiedziec na
rozpocznij naukę
to respond to
odpowiedz
rozpocznij naukę
a response
osoba odpowiadajaca
rozpocznij naukę
a respondent
zlecić przelew
rozpocznij naukę
to arranged to transfer
kara
rozpocznij naukę
penalty
karny
rozpocznij naukę
penal
z powodu
rozpocznij naukę
because of
ułożyć dostosować
rozpocznij naukę
to arrange sth
odpowiadać na
rozpocznij naukę
respond to
odnośnie do
rozpocznij naukę
reffering to
odnosić sie do
rozpocznij naukę
to refer to
numer odnoszący się do
rozpocznij naukę
reference number
podziękować
rozpocznij naukę
acknowledge
odnoszący się do
rozpocznij naukę
regarding
zbyt duża opłata nadpłata
rozpocznij naukę
overcharge
niedopłata
rozpocznij naukę
undercharge
szacować
rozpocznij naukę
estimate
zdarzyć się
rozpocznij naukę
to happened
z powodu
rozpocznij naukę
due to because of
podjąć kroki działania
rozpocznij naukę
to take steps
środki zapobiegawcze
rozpocznij naukę
measures
nieodpowiednie
rozpocznij naukę
inconvenient
niedogodność
rozpocznij naukę
inconvience
przeproszenie
rozpocznij naukę
apology
w imieniu
rozpocznij naukę
on behalf of
z poważaniem
rozpocznij naukę
yours sincerely
skupić się
rozpocznij naukę
focus on
na całe życie
rozpocznij naukę
for life
główny
rozpocznij naukę
main
naprawić coś
rozpocznij naukę
to put things right
natychmiast
rozpocznij naukę
immediately right away now
skupić się na zysku
rozpocznij naukę
to focus on the profit
źle zrozumieć
rozpocznij naukę
to miss the point not understand
zyskac nowego klienta
rozpocznij naukę
to win a new customer
istniejący
rozpocznij naukę
existing
przez (dystans)
rozpocznij naukę
through
przez (czas)
rozpocznij naukę
throughout
zmieniać potrzeby
rozpocznij naukę
to change needs
zaspokoić czyjeś potrzeby
rozpocznij naukę
to meet sb's needs
życie się rozwija przebiega
rozpocznij naukę
as life develops
założyć rodzinę
rozpocznij naukę
to start a family
przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
to retire
emerytura
rozpocznij naukę
retirement pension
przyznać coś podziękować
rozpocznij naukę
to acknowledge sth
odpowiadać
rozpocznij naukę
to respond
sprostać oczekiwaniom
rozpocznij naukę
to meet expectations
przewyższyć przekroczyć
rozpocznij naukę
to exceed
zależeć na
rozpocznij naukę
to care about
faktycznie
rozpocznij naukę
actually in fact
okazja
rozpocznij naukę
an opportunity
być zaangażowanym w
rozpocznij naukę
to be commited sth
zaangażowanie poświęcenie
rozpocznij naukę
commitment
pokazywać
rozpocznij naukę
to demonstrate
zmienić coś w coś innego
rozpocznij naukę
to turn sth into sth else
zyskać
rozpocznij naukę
to gain
pożyczka
rozpocznij naukę
loan
zaciągnąć pożyczkę
rozpocznij naukę
to take out a loan
raty
rozpocznij naukę
instalments
płacić w ratach
rozpocznij naukę
to pay in instalments
odsetki
rozpocznij naukę
intrest
płacić odsetki od kredytu
rozpocznij naukę
to pay interest on a loan
stopa procentowa
rozpocznij naukę
interest rate
opłata prowizja
rozpocznij naukę
fee
prowizja od kredytu
rozpocznij naukę
a fee on a loan
zabezpieczenie
rozpocznij naukę
security
płacić kartą kredytową
rozpocznij naukę
to pay by credit card
limit kredytowy
rozpocznij naukę
credit limit
pożyczyć komuś
rozpocznij naukę
lend
pozyczyc od kogos
rozpocznij naukę
borrow
obciążyć kogoś pobrać (opłatę)
rozpocznij naukę
charge
faktura
rozpocznij naukę
invoice
wystawić fakturę
rozpocznij naukę
to issue an invoice
należny do zapłaty
rozpocznij naukę
due
zaległa opóźniona
rozpocznij naukę
overdue
kwota ilość liczba
rozpocznij naukę
amount
płacić z góry
rozpocznij naukę
pay upfront
dużo
rozpocznij naukę
a lot of
rabat upust zniżka
rozpocznij naukę
discount
z rabatem
rozpocznij naukę
at a discount
darmowy
rozpocznij naukę
free
darmowa dostawa
rozpocznij naukę
free delivery
warunki płatności
rozpocznij naukę
payment terms
kupujący
rozpocznij naukę
buyer purchaser
sprzedajacy
rozpocznij naukę
seller
dłużnik
rozpocznij naukę
debtor
być komuś dłużnym
rozpocznij naukę
owe
pełny
rozpocznij naukę
full
pełna kwota
rozpocznij naukę
full amount
pełna zdolność produkcyjna
rozpocznij naukę
full capacity
konkurować
rozpocznij naukę
compete
konkurent
rozpocznij naukę
competitor
rywal
rozpocznij naukę
rival
lider
rozpocznij naukę
leader
lider na rynku
rozpocznij naukę
market leader
udział w rynku
rozpocznij naukę
market share
połączenie
rozpocznij naukę
merger
przejęcie (firmy)
rozpocznij naukę
takeover
oferta przejęcia
rozpocznij naukę
takeover bid
firma przejmowana
rozpocznij naukę
target company
firma przejmująca
rozpocznij naukę
acquiring company
wejść
rozpocznij naukę
enter
wprowadzić dane
rozpocznij naukę
enter the data
zmowa
rozpocznij naukę
cartel
monopol
rozpocznij naukę
monopoly
monopol państwowy
rozpocznij naukę
state monopoly
zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign
silny
rozpocznij naukę
strong
lokalny
rozpocznij naukę
local
konkurencja
rozpocznij naukę
competition
fospodarka rynkowa
rozpocznij naukę
a market economy
inflacja
rozpocznij naukę
inflation
bezrobocie
rozpocznij naukę
unemployment
poziom bezrobocia
rozpocznij naukę
unemployment level
wzrost
rozpocznij naukę
growth
wzrost zysku
rozpocznij naukę
growth of profit
gwałtowny wzrost
rozpocznij naukę
boom
stopa tempo
rozpocznij naukę
rate
tempo wzrostu
rozpocznij naukę
growth rate
poziom inflacji
rozpocznij naukę
inflation rate
popyt
rozpocznij naukę
demand
podaż
rozpocznij naukę
supply
bilans saldo handlowe
rozpocznij naukę
trade balance
nadwyżka
rozpocznij naukę
surplus
nadwyżka handlowa
rozpocznij naukę
trade surplus
niedobór
rozpocznij naukę
deficit
deficyt budżetowy
rozpocznij naukę
budget deficit
wzrost
rozpocznij naukę
rise
spadek
rozpocznij naukę
fall

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.