Legal english: the legal profession

 0    99 fiszek    frustratka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
radca prawny (UK)
rozpocznij naukę
solicitor
adwokat (UK)
rozpocznij naukę
barrister
adwokat, radca (US)
rozpocznij naukę
attorney
prawnik
rozpocznij naukę
a lawyer
uprawniony
rozpocznij naukę
qualified
palestra
rozpocznij naukę
bar
proces
rozpocznij naukę
litigation
prawo do reprezentowania klienta w sądzie
rozpocznij naukę
right of audience
prowadzić praktykę
rozpocznij naukę
to practice law
obrona przed sądem
rozpocznij naukę
advocacy
aplikacja radcowska
rozpocznij naukę
training contract with a law firm
aplikacja adwokacka
rozpocznij naukę
pupillage
spółka osobowa
rozpocznij naukę
partnership
występować w sprawie w sądzie jako prawnik
rozpocznij naukę
plead a case
reprezentować klienta
rozpocznij naukę
act for the client
prawo karne
rozpocznij naukę
criminal / crime / penal law
prawo cywilne
rozpocznij naukę
civil law
sprawa cywilna karna
rozpocznij naukę
civil matter / criminal matter
wola
rozpocznij naukę
will
wszcząć postępowanie
rozpocznij naukę
start a claim / fill a claim / issue a claim / start proceedings
powód
rozpocznij naukę
claimant (UK) / plaintiff (US)
oskarżony / pozwany
rozpocznij naukę
defendant
pozew
rozpocznij naukę
claim
pozwać (cywilnie)
rozpocznij naukę
to sue
oskarżać (karnie)
rozpocznij naukę
to prosecute
opłata sądowa
rozpocznij naukę
court fee
spór
rozpocznij naukę
dispute
strona w sporze
rozpocznij naukę
a party to a court case
koszty procesu
rozpocznij naukę
legal costs
być komuś winnym pieniądze
rozpocznij naukę
to owe money to someone
doręczyć pozew
rozpocznij naukę
to serve a claim upon sb
odpowiedzieć na pozew
rozpocznij naukę
to respond to a claim
uznać pozew
rozpocznij naukę
admit the claim
bronić się przed pozwem
rozpocznij naukę
defend the claim
rozpoznać sprawę
rozpocznij naukę
hear a case
orzec na korzyść
rozpocznij naukę
find in favour of sb
wydać nakaz sądowy
rozpocznij naukę
make an order
komornik (UK)
rozpocznij naukę
bailiff
prawo deliktów
rozpocznij naukę
law of tort
obowiązek zachowania ostrożności
rozpocznij naukę
duty of care
zarzuty (karne) / twierdzenia powoda (cywilne)
rozpocznij naukę
allegation
nieostrożność
rozpocznij naukę
carelessness
niedbalstwo
rozpocznij naukę
negligence
umowa "zapłaty za wygraną sprawę"
rozpocznij naukę
no win - no fee arrangement
podstawy do wniesienia pozwu
rozpocznij naukę
grounds
naruszyć / złamać umowę
rozpocznij naukę
to breach
odszkodowanie
rozpocznij naukę
damages
prawo umów
rozpocznij naukę
law of contract
prawo spółek
rozpocznij naukę
company law
prawo nieruchomości
rozpocznij naukę
land law
prawo pracy
rozpocznij naukę
employment law
prawo rodzinne
rozpocznij naukę
family law
prawo imigracyjne
rozpocznij naukę
immigration law
prawo własności intelektualnej
rozpocznij naukę
intellectual property law
ważny
rozpocznij naukę
valid
sporządzić dokument (np. umowę)
rozpocznij naukę
to draft a document
mieć do czegoś prawo
rozpocznij naukę
have to a right
fuzja
rozpocznij naukę
merger
dokonać fuzji
rozpocznij naukę
to merge
mieć gdzieś siedzibę
rozpocznij naukę
to be based somewhere
dobra
rozpocznij naukę
goods
fundusz
rozpocznij naukę
fund
bezpodstawne zwolnienie
rozpocznij naukę
unfair dismissal
dzierżawa
rozpocznij naukę
lease of land and buildings
założenie biznesu
rozpocznij naukę
formation of a business
wynajmujący nieruchomość
rozpocznij naukę
landlord
urlop macierzyński
rozpocznij naukę
maternity leave
najemca
rozpocznij naukę
tenant
kapitał
rozpocznij naukę
capital
zasiłek chorobowy
rozpocznij naukę
sick pay
niewypłacalny
rozpocznij naukę
insolvent
proces przenoszenia własności nieruchomości
rozpocznij naukę
conveyancing
redukcja etatów
rozpocznij naukę
redundancy
nieruchomość
rozpocznij naukę
real estate
aktywa spółki
rozpocznij naukę
assets
stały, ustalony
rozpocznij naukę
fixed
sporny
rozpocznij naukę
contentious
dotrzymać umowy
rozpocznij naukę
to honour a contract
uzależniony od
rozpocznij naukę
subject to sth
wspólnik
rozpocznij naukę
associate
orzekać jako sędzia
rozpocznij naukę
to sit as a judge
wejść z kimś w spółkę
rozpocznij naukę
to go into partnership with sb
sędzia przewodniczy sprawie
rozpocznij naukę
to preside over a case
niewypłacalność
rozpocznij naukę
insolvency
spisać testament
rozpocznij naukę
to make a will
zostać zwolnionym
rozpocznij naukę
to be made redundant
importować dobra do kraju
rozpocznij naukę
import goods into the country
prawo morskie
rozpocznij naukę
maritime law
prawo biznesu i spółek
rozpocznij naukę
business and company law
prawo technologii
rozpocznij naukę
IT law
prowadzić biznes
rozpocznij naukę
to run a business
doznać szkody
rozpocznij naukę
to suffer a loss
sporządzić porozumienie
rozpocznij naukę
to draw an agreement
otworzyć biznes
rozpocznij naukę
set up a business
żądać odszkodowania
rozpocznij naukę
claim damages
przekazać informację
rozpocznij naukę
to pass information
otrzymywać pełną pensję
rozpocznij naukę
to be on full pay
mediacja
rozpocznij naukę
mediation
prawnicy praktykujący samodzielnie
rozpocznij naukę
sole practitioners

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.