The Language of Contract Law (UNIT 3)

 0    81 fiszek    agnieszkaaggie
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
acceptance
rozpocznij naukę
akceptacja, zgoda
benefit
rozpocznij naukę
zasiłek
binding
rozpocznij naukę
wiążący (wyrok)
body of laws
rozpocznij naukę
zbiór przepisów/praw
breach
rozpocznij naukę
naruszenie
capacity (to contract)
rozpocznij naukę
zdolność do zawierania umów
case
rozpocznij naukę
sprawa
claimant
rozpocznij naukę
powód, powódka
comply with
rozpocznij naukę
przestrzegać, stosować się do (przepisów)
conditions
rozpocznij naukę
warunki (umowy)
consent
rozpocznij naukę
zgoda
to consent
rozpocznij naukę
wyrazić zgodę
consequential loss
rozpocznij naukę
strata wynikowa, pośrednia
consideration
rozpocznij naukę
świadczenie wzajemne
contract
rozpocznij naukę
umowa
contract under seal/a deed
rozpocznij naukę
umowa w formie aktu notarialnego
contrary to
rozpocznij naukę
niezgodne, w sprzeczności z
courts of first instance
rozpocznij naukę
sądy pierwszej instancji
to cover
rozpocznij naukę
obejmować, pokrywać, zawierać
defective product
rozpocznij naukę
wadliwy produkt
defendant
rozpocznij naukę
pozwany
detriment
rozpocznij naukę
szkoda/uszczerbek/strata
direct loss
rozpocznij naukę
strata bespośrednia
discharged
rozpocznij naukę
wypełnić zobowiązanie/wywiązać się
disclose
rozpocznij naukę
ujawniać
dispute
rozpocznij naukę
spór
distinguishable
rozpocznij naukę
rozpoznawalny
donation
rozpocznij naukę
darowizna
under duress
rozpocznij naukę
pod przymusem
duress
rozpocznij naukę
przymus
duty
rozpocznij naukę
obowiązek
elected
rozpocznij naukę
wybrany
enforceable
rozpocznij naukę
wykonalny, egzekwowalny
entire
rozpocznij naukę
cały, całościowy
factor
rozpocznij naukę
czynnik
forbid
rozpocznij naukę
zakazać
general election
rozpocznij naukę
wybory
injured party
rozpocznij naukę
Poszkodowany
intention
rozpocznij naukę
intencja / zamiar
to issue
rozpocznij naukę
wydać, wystawić, emitować
jurisdiction
rozpocznij naukę
sądownictwo, jurysdykcja
legislation
rozpocznij naukę
ogół ustaw, ustawodawstwo
liability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność
obiter dictum
rozpocznij naukę
opinia incydentalna, na marginesie (wydana przez sąd)
obliged
rozpocznij naukę
zobowiązany
offer
rozpocznij naukę
oferta
offeree (receives the offer)
rozpocznij naukę
otrzymujący ofertę
offeror
rozpocznij naukę
oferent (dający ofertę)
parties
rozpocznij naukę
strony
party in breach
rozpocznij naukę
strona naruszająca umowę
to place restrictions
rozpocznij naukę
nakładać ograniczenia/restrykcje
precedent
rozpocznij naukę
precedens
principle of law
rozpocznij naukę
zasada prawa
pronouncement
rozpocznij naukę
orzeczenie (sądu)
propose
rozpocznij naukę
proponować
ratio decidendi
rozpocznij naukę
motywy rozstrzygnięcia/wiążąca część orzeczenia
reciprocal
rozpocznij naukę
wzajemny/odwrotny
recorded
rozpocznij naukę
zapisane, nagrane (orzeczenie)
relevant
rozpocznij naukę
istotny / trafny
restrictions
rozpocznij naukę
ograniczenia/restrykcje
revoke
rozpocznij naukę
odwołać, unieważnić, cofnąć (umowę)
senior court
rozpocznij naukę
sąd wyższej instancji
source of law
rozpocznij naukę
źródło prawa
statute/Act of Parliament
rozpocznij naukę
ustawa
to sue
rozpocznij naukę
pozwać
sum
rozpocznij naukę
suma
term
rozpocznij naukę
warunek/termin (umowy)
terms
rozpocznij naukę
warunki (umowy)/wyrażenia (np. prawnicze)
third party
rozpocznij naukę
osoba trzecia
transaction
rozpocznij naukę
transakcja
unconditionally
rozpocznij naukę
bezwarunkowo
valid
rozpocznij naukę
ważny (np. o paszporcie)
void
rozpocznij naukę
nieważny
voluntarily
rozpocznij naukę
dobrowolnie
to gain benefit
rozpocznij naukę
uzyskać korzyść
invalid/void contract
rozpocznij naukę
nieważna umowa
counteroffer
rozpocznij naukę
kontroferta
under duress
rozpocznij naukę
pod przymusem
to enter into contract
rozpocznij naukę
zawierać umowę / kontrakt
lapse of time
rozpocznij naukę
upływ czasu
terms and conditions
rozpocznij naukę
warunki (umowy)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.