The collection and transport of water - 3

 0    105 fiszek    piotrlaton
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wastewater
rozpocznij naukę
ścieki
wastewater treatment
rozpocznij naukę
oczyszczanie ścieków
combined sewage system
rozpocznij naukę
kanalizacja ogólnospławna
separate sewage system
rozpocznij naukę
kanalizacja rozdzielcza
cascading sewage system
rozpocznij naukę
kanalizacja kaskadowa
pressurised sewage system
rozpocznij naukę
kanalizacja ciśnieniowa
vacuum sewage system
rozpocznij naukę
kanalizacja podciśnieniowa
gravitational sewage system
rozpocznij naukę
kanalizacja grawitacyjna
sewerage/sewage system
rozpocznij naukę
system kanalizacji
aerobic treatment
rozpocznij naukę
oczyszczalnia tlenowa
anaerobic treatment
rozpocznij naukę
oczyszczania beztlenowa
sewerage/sewage
rozpocznij naukę
ścieki kanaliazcyjne
catchment area
rozpocznij naukę
zlewnia
central pumping-station
rozpocznij naukę
pompownia
activated sludge
rozpocznij naukę
osad czynny
gravitational flow
rozpocznij naukę
przepływ grawitacyjny
ribbon development
rozpocznij naukę
zabudowa liniowa
development
rozpocznij naukę
rozwój
therefore
rozpocznij naukę
zatem
to maintain
rozpocznij naukę
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
to imply
rozpocznij naukę
oznaczać
slope
rozpocznij naukę
nachylenie
towards
rozpocznij naukę
w kierunku / w stronę / do
surface
rozpocznij naukę
powierzchnia
require
rozpocznij naukę
wymagać
withstand
rozpocznij naukę
wytrzymać
vitrified clay pipes
rozpocznij naukę
rury kamionkowe
encountered
rozpocznij naukę
napotkał
concrete
rozpocznij naukę
beton
to collect
rozpocznij naukę
zbierać
collection
rozpocznij naukę
odbiór
explanation
rozpocznij naukę
wyjaśnienie
used water
rozpocznij naukę
użyta woda
drains
rozpocznij naukę
kanalizacja
for domestic and industrial purposes
rozpocznij naukę
do celów domowych i przemysłowych
storm water
rozpocznij naukę
woda burzowa
liquid-born waste products
rozpocznij naukę
odpady ciekłe uboczne
manufacturing
rozpocznij naukę
produkcja
commercial establishement
rozpocznij naukę
działalność handlowa
to combine
rozpocznij naukę
łączyć
to pressurize
rozpocznij naukę
utrzymać zwiększone ciśnienie
sewage catchment area
rozpocznij naukę
zlewnia ścieków
means
rozpocznij naukę
środek
to dispose of
rozpocznij naukę
usuwać, pozbywać się
to discharge
rozpocznij naukę
spuścić, wyładować
brook
rozpocznij naukę
potok, strumyk
principle
rozpocznij naukę
zasada
to boost
rozpocznij naukę
zwiększyć
breakdown
rozpocznij naukę
rozkład
to attach
rozpocznij naukę
przyczepić
trickling filter
rozpocznij naukę
filtr biologiczny
collectively
rozpocznij naukę
wspólnie
to be converted into sth
rozpocznij naukę
zostać zamienionym na coś
allowing
rozpocznij naukę
pozwalając na
energy-recuperation
rozpocznij naukę
rekuperacji energii
primarily
rozpocznij naukę
głównie
to increase
rozpocznij naukę
zwiększać / wzrastać
increasingly
rozpocznij naukę
coraz bardziej
applied
rozpocznij naukę
stosowany
recently
rozpocznij naukę
ostatnio
to emerge
rozpocznij naukę
pojawić się
profuse
rozpocznij naukę
obfity
to deplete
rozpocznij naukę
wyczerpywać
depleting
rozpocznij naukę
zmniejszając
content
rozpocznij naukę
zawartość
in turn
rozpocznij naukę
z kolei
the process can be prevented by sth
rozpocznij naukę
procesowi można zapobiec przez
background
rozpocznij naukę
tło, środowisko
background concentration
rozpocznij naukę
stężenie naturalnie występujące
sewer
rozpocznij naukę
kanał ściekowy
to slope toward sth
rozpocznij naukę
opadać w kierunku czegoś
numerous
rozpocznij naukę
liczny
relatively
rozpocznij naukę
stosunkowo
maintenance
rozpocznij naukę
utrzymanie
leaks
rozpocznij naukę
przecieki
leaky
rozpocznij naukę
nieszczelny
advantage
rozpocznij naukę
korzyść, zaleta
ageing
rozpocznij naukę
starzenie się
groundwater
rozpocznij naukę
woda gruntowa
to drain
rozpocznij naukę
odprowadzać (wodę)
major
rozpocznij naukę
główny
durable
rozpocznij naukę
trwały
durability
rozpocznij naukę
trwałość
to be effected
rozpocznij naukę
być dokonanym
valve
rozpocznij naukę
zawór
to cease
rozpocznij naukę
ustawać
considerably
rozpocznij naukę
znacząco
competitive
rozpocznij naukę
konkurencyjny
common pressure main
rozpocznij naukę
wspólna magistrala ciśnieniowa
thus
rozpocznij naukę
w ten sposób
positioned
rozpocznij naukę
umiejscowiony
requirement
rozpocznij naukę
wymóg
gravitational sewers
rozpocznij naukę
kanały grawitacyjne
rainwater system
rozpocznij naukę
kanalizacja deszcowa
a range of sth
rozpocznij naukę
zakres czegoś
cast iron
rozpocznij naukę
żeliwo
polymer
rozpocznij naukę
tworzywo sztuczne
high-density polyethylene
rozpocznij naukę
polietylen o dużej gęstości
density
rozpocznij naukę
gęstość
polyvinychloride
rozpocznij naukę
pcv
fibre-reinforced polyester
rozpocznij naukę
poliester wzmocniony włóknem
house connection
rozpocznij naukę
przykanalik
pressure mains
rozpocznij naukę
główne przewody ciśnieniowe
reinforced concrete
rozpocznij naukę
żelbet
long-lasting
rozpocznij naukę
trwały

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.