LONGMAN roździał 12, nauka i technika

 0    100 fiszek    Aleksandra Jakubczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
biolog
rozpocznij naukę
a biologist
biologia
rozpocznij naukę
Biology
chemik
rozpocznij naukę
a chemist
chemia
rozpocznij naukę
Chemistry
informatyka
rozpocznij naukę
1. computer science 2. information technology
informatyk
rozpocznij naukę
computer scientist
historyk
rozpocznij naukę
historian
historia
To interesująca historia.
rozpocznij naukę
History
That's an interesting story.
matematyk
rozpocznij naukę
1. mathematician 2. mathematics
matematyka
rozpocznij naukę
Maths
fizyk
rozpocznij naukę
a physician
fizyka
rozpocznij naukę
Physics
archeolog
rozpocznij naukę
an archaeologist
archeologia
rozpocznij naukę
archaeology
astronom
rozpocznij naukę
astronomer
astronomia
rozpocznij naukę
astronomy
genetyk
rozpocznij naukę
a geneticist
genetyka
rozpocznij naukę
genetics
okryć, odkrywać
rozpocznij naukę
discover
odkrycie
W dwudziestym wieku dokonano wielu odkryć.
rozpocznij naukę
a discovery
There was plenty of discoveries in the 20th century.
rozwój
rozpocznij naukę
a development
doświadczenie, eksperyment
rozpocznij naukę
experiment
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
rozpocznij naukę
to invent
Edison invented a light bulb.
wynalazek
rozpocznij naukę
an invention
wynalazca
rozpocznij naukę
an inventor
laboratorium
rozpocznij naukę
1. a lab 2. laboratory
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
rozpocznij naukę
knowledge
My knowledge of history is very limited.
obserwować
Obserwujemy zachowanie wieloryba.
rozpocznij naukę
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
wyniki (badań)
rozpocznij naukę
results
badania naukowe
rozpocznij naukę
research
centrum naukowe
rozpocznij naukę
science center
naukowy
rozpocznij naukę
scientific
naukowiec
rozpocznij naukę
a scientist
prawo naukowe
rozpocznij naukę
scientific law
obserwacje naukowe
rozpocznij naukę
scientific observations
zbadać
rozpocznij naukę
study
próba, analiza
rozpocznij naukę
test
teoria
rozpocznij naukę
theory
przeanalizować
rozpocznij naukę
analyse
analiza
rozpocznij naukę
analysis
wniosek
Wyciągnęliśmy kilka ważnych wniosków.
rozpocznij naukę
conclusion
We drew some important conclusions.
związek, połączenie
rozpocznij naukę
connection
zawierać
Podręcznik zawiera wszystkie procedury.
rozpocznij naukę
to contain
The instruction manual includes all the procedures.
dowody
Brak jest dowodów, które sugerowałyby, że Billy dopuścił się morderstwa.
rozpocznij naukę
evidence
There's no evidence to suggest that Billy committed the murder.
przeprowadzać doświadczenie, eksperymentować
rozpocznij naukę
experiment on / with sth
odrzucić (hipotezę, teorię, pomysł)
rozpocznij naukę
reject (a hypothesis / theory / an idea)
bakterie
rozpocznij naukę
bacteria
rak
Patryk Swayze zmarł na raka trzustki.
rozpocznij naukę
cancer
Patrick Swayze died of pancreas cancer.
gaz
rozpocznij naukę
gas
szczepionka
rozpocznij naukę
vaccine
witamina
rozpocznij naukę
vitamin
komórka
Ludzki organizm składa się z komórek.
rozpocznij naukę
cell
Human organism is composed of cells.
pierwiastek chemiczny
rozpocznij naukę
chemical element
reakcja chemiczna
rozpocznij naukę
chemical reaction
wzór, formuła (chemiczna, matematyczna)
rozpocznij naukę
fchemical, mathematical formula
zamrozić
rozpocznij naukę
freeze
bakterie, zarazki
rozpocznij naukę
germs
przyciąganie ziemskie
rozpocznij naukę
gravity
ciecz
rozpocznij naukę
liquid
cząsteczka, molekuła
rozpocznij naukę
molecule
tlen
rozpocznij naukę
oxygen
pryzmat
Jenny trzymała pryzmat przy oknie i patrzyła, jak załamuje światło padające na ściany.
rozpocznij naukę
prism
Jenny held the prism up to the window and watched it refract light onto the walls.
rozproszyć światło
rozpocznij naukę
scatter light
ciało stałe
rozpocznij naukę
solid
para
rozpocznij naukę
a steam
substancja
Aktywna substancja tego produktu zostanie naszą tajemnicą.
rozpocznij naukę
substance
The active substance of the product will remain our secret.
teoria względności
rozpocznij naukę
the theory of relativity
promienie Roentgena
rozpocznij naukę
X-ray
blog
Blog Davida odwiedziło setki osób.
rozpocznij naukę
blog
Dave's blog has been visited by hundreds of people.
płyta CD
rozpocznij naukę
CD
czat
rozpocznij naukę
chat (room)
kliknąć / kliknąć dwukrotnie
rozpocznij naukę
click / double-click
komputer
Moja szkoła kupiła 20 komputerów.
rozpocznij naukę
a computer
My school bought 20 computers.
program komputerowy
rozpocznij naukę
computer program
programista, informatyk
rozpocznij naukę
computer programmer
kursor
rozpocznij naukę
cursor
dane
rozpocznij naukę
data
skasować
rozpocznij naukę
delete
dokument
Możesz wysyłać i odbierać dokumenty na komputerze.
rozpocznij naukę
document
You can send and receive electronic documents on your computer.
ściągnąć plik/ dane/ program
rozpocznij naukę
download a file / data / a program
e-mail
rozpocznij naukę
email
błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
rozpocznij naukę
error
We've made a major error.
plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
rozpocznij naukę
a file
Susan lost all her files on the computer.
monitor (z płaskim ekranem)
rozpocznij naukę
(flat screen) monitor
katalog
rozpocznij naukę
folder
forum internetowe
rozpocznij naukę
forum / message board
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
rozpocznij naukę
icon
You can download thousands of icons.
internet
rozpocznij naukę
the Internet
klawisz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
rozpocznij naukę
a key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
rozpocznij naukę
a keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
drukarka laserowa
rozpocznij naukę
laser printer
monitor ciekłokrystaliczny
rozpocznij naukę
LCD monitor
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
rozpocznij naukę
link
I can send you the links to some fantastic websites.
login
rozpocznij naukę
login
pamięć przenośna
rozpocznij naukę
1. memory stick 2. pendrive
mysz
Moją ulubioną kreskówką jest ta z różową myszą z dużymi uszami.
rozpocznij naukę
mouse
My favourite cartoon film is the one with that pink mouse with the big ears.
laptop
rozpocznij naukę
notebook
w sieci
rozpocznij naukę
online
otworzyć plik, dokument
rozpocznij naukę
open a file, a document
komputer osobisty, stacjonarny
rozpocznij naukę
PC, personal computer

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.