WOS4: Prawa Człowieka

 0    41 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jakie są pozarządowe systemy ochrony praw człowieka?
rozpocznij naukę
1. Miądzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie. 2. Amnesty International w Londynie. 3. Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka. 3. Rada Europy
Jaka jest geneza powstania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża?
rozpocznij naukę
Wspomnienia Henriego Dunata z Solferino- świadka bitwy między wojskami austrackimi a francusko-włoskimi. Pięciu mieszkańców Genewy zakłada Międzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi. Powstanie Czerwonego Krzyża.
W którym roku ukazały się "Wspomnienia z Solferino" Henriego Dunata.
rozpocznij naukę
Wspomnienia z Solferino Henriego Dunata ukazały sie w roku 1862.
W którym roku była bitwa pod Solferino?
rozpocznij naukę
Bitwa pod Solferino była w roku 1859.
Kim był Henry Dunat?
rozpocznij naukę
Henry Dunat byl świadkiem bitwy pod Solferino.
Miedzy kim była wojana po Solferino?
rozpocznij naukę
Bitwa pod Solferino byłą toczona między wojskami austyjackimi a francusko-włoskimi.
W którym założono Międzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi?
rozpocznij naukę
Miedzynarodowy Komitet Opieki nad Rannymi założono w roku 1863.
Kto założy Międzynarodowy Komitet Opieki nad Chorymi?
rozpocznij naukę
Międzyanrodowy Komitet Opieki nad Chorymi założyło pięciu mieszkańców Genewy.
W którym roku powstał Czerwony Krzyż?
rozpocznij naukę
Czerwony Krzyż powstał w roku 1864.
Jaka jest działalnosć Czerwonego Krzyża?
rozpocznij naukę
Działalność: -w czasie pokoju pomoc humanitarna niesiona ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, w czasie wojny pomoc rannym, niemcom i ludności cywilnej. -strategia "dyskretnej informacji" (wszelkie działania podejmuje w porozumieniu z władzami lokalnymi, a sprawozdania są poufne.
Jaka jes dzaiłalność Czerwonego Krzyża w porównaniu z innymi organizacjami międzynarodowymi chroniącymi prawa człowieka?
rozpocznij naukę
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jest najskuteczniejsza w porównaiu z innymi organizacjami międzyanrodowymi.
Jakie są zasady Czerwonego Krzyża?
rozpocznij naukę
Zasady Czerwonego Krzyża: -humanitaryzm -bezstronność -bautralność -niezalezność -dobrowolność -jedność -ppowszechność
Jaka jest geneza powstania Amnesty International w Londynie.
rozpocznij naukę
Londyński tygodnik "Observer" drukuje artykuł Petera Benensona "Zapomniani Więżniowie poświęcony więźnią politycznym.
W którym roku Londyński Tygodnik Observer wydrukował artykół Petera Benensona "Zapomniani więźniowie"?
rozpocznij naukę
1961r.
Jaka jest działalność Amnesty International?
rozpocznij naukę
Działalność: -walka o uwolnienie więźniów politycznych (więźniów sumienia), z wyjątkiem tych którzy uzywali siły, rzetelnośi procesów karnych, zaprzestanie tortur, zniesienie kary śmierci. -podstawową formą działalności jest pisanie listów adresowanych do władz państw, gdzie łamane są prawa człowieka. -działalność kontrowersyjna jest mniej skuteczna dzięki nagłaśnianiu trudnych spraw na cały świat.
Kiedy powstała Helsińska Federacja Praw Człowieka?
rozpocznij naukę
Helsińska Federacja Praw Człowieka powstała w roku 1982.
Jakie zadanie ma Helsińska Federacja Praw Człowieka?
rozpocznij naukę
Helsińska Federacja Praw Człowieka ma za zadanie łączyć Komitety Helsińskie z ponad 20 krajów. Czuwa nad przestrzeganiem przez państwa postanowień Aktu Końcowego KBWE (przedstawiciele są na rozprawach sądowych) prowadzi też działalność edukacyjną.
Kiedy Powstałą Rada Europy?
rozpocznij naukę
Rada europy powstała 5 maja 1949r.
Kto założył Radę Europy?
rozpocznij naukę
Radę Europy założyło 10 państw (Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)
W jakim celu została założona Rada Europy?
rozpocznij naukę
Rada Europy została założona dla praw człowieka.
Ile państw obecnie należy do Rady europy?
rozpocznij naukę
Obecnie do rady europy należy 45 państw (wszystkie oprócz Białorusi.)
Kto może zostać członkiem Rady Europy?
rozpocznij naukę
Członkiem Rady Europy może zostać państwo: 1. O ustabilizowanej demokracji (głównie regularne wolne wybory. 2. Takie które podpisało Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności(1950), oraz Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych
Jakie są organy Rady Europy?
rozpocznij naukę
Organy rady Europy: 1. Komitet Ministrów 2. Zgromadzenie Parlamentarne 3. Kongres Władz Lokalnych i Terytorialnych 4. Sekretariat na czele z sekretarzem Generalnym
Kto wchodzi w skład Komitetu Ministrów?
rozpocznij naukę
W skład Komitetu Ministrów wchodzą: -ministrowie spraw zagranicznych -ambasadorowie państw członkowskich akredytowane przez RE-główny organ decyzji Rady Europy
Kto wchodzi w skład Zgromadzenia Parlamentarnego?
rozpocznij naukę
W skład zgromadzenia parlamentarnego wchodzą: -przedstawiciele parlamentów państw członkowskich +Polska ma 12 przedstawicieli (niezależnie od liczby mieszkańców)
Jakie są zadania Rady Europy?
rozpocznij naukę
Zadania rady Europy to wydawania zaleceń i rezolucji skierowanych do rządów poszczególnych krajów.
Kto wchodzi w skład Kongresu władz Lokalnych i Terytorialnych?
rozpocznij naukę
W skład Kongresu władz Lokalnych i Terytorialnych wchodzą przedstawiciele samorządów terytorialnych krajów.
Jakie zadanie ma Kongres Władz Lokalnych i Terytorialnych?
rozpocznij naukę
Kongres władz lokalnych i Terytorialnych ma za zadanie wspierać rozwój samorządów terytorialnych.
W którym roku rada europy przyjęła dokument Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego?
rozpocznij naukę
Rada Europy przyjęła Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego w roku 1985.
Kto obecnie jest Sekretarzem generalnym Rady Europy?
rozpocznij naukę
Obecnie Sekretarzem Generalnym Rady Europy jest Thrbjorn Jagland (Norwegia)
1. Działalność Rady Europy: Kiedy powstał program Demostenes w Radzie Europy?
rozpocznij naukę
Program Demostenes powstał w roku 1990.
1. Działalność Rady Europy: Co to jest Program Demostenes
rozpocznij naukę
Program Demostenes- przekazywanie państwom postkomunistycznym doświadczeń co do funkcjonowania demokracji.
Jaka jest 2 działalność Rady Europy?
rozpocznij naukę
Stworzenie razem z Czerwonym Krzyżem Europejskiego Banku Krwi
Jaka jest 3 działalność Rady Europy?
rozpocznij naukę
Europejski Program wymiany uczniów Szkół Średnich, ochrona środowiska, np. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny.
W jakich państwach występuje łamanie praw człowieka?
rozpocznij naukę
Państwa w których łamane są prawa człowieka to: 1. Chiny 2. Korea południowa 3. Kuba 4. Białoruś
Jakie prawa człowieka łamane są w Chinach?
rozpocznij naukę
-nakaz posiadania tylko jednego dziecka -można zabijać dzieci, w szczególności dziewczynki -narzucanie komunizmu
Jakie prawa człowieka łamane są w Korei Południowej?
rozpocznij naukę
-komunizm -boskie pochodzenie Kim Ir Sena, King Dzon Una
Jakie prawa człowieka łamane są na Kubie?
rozpocznij naukę
-złe rządy sekretarza Gen. Paula Castro Fidela
Jakie prawa człowieka łamane są na Białorusi?
rozpocznij naukę
-niedemokratyczne wybory -nieprawidłowości stwierdzone wobec OBWE
W którym roku były aneksje Tybetu?
rozpocznij naukę
Aneksje Tybetu 1951r.
W którym roku wprowadzono zakaz prowadzenia w Chinach sekt, obozów pracy, tortur?
rozpocznij naukę
1999r.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.