New matura success upper intermediate unit 2

5  1    159 fiszek    wioleciulka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
according to
rozpocznij naukę
według
achieve
rozpocznij naukę
osiągnąć
actions speak louder than words
rozpocznij naukę
czyny mówią głośniej niż słowa
advanced
rozpocznij naukę
zaawansowany
anger
rozpocznij naukę
gniew
angle
rozpocznij naukę
kąt nachylenia
anti-government
rozpocznij naukę
antyrządowy
antisocial
rozpocznij naukę
aspołeczny
apparent
rozpocznij naukę
oczywisty
application
rozpocznij naukę
program komputerowy
at the discretion of sb
rozpocznij naukę
według czyjegoś uznania
attitude
rozpocznij naukę
nastawienie
authority
rozpocznij naukę
autorytet
available
rozpocznij naukę
dostępny
bank card
rozpocznij naukę
karta bankowa
be good with your hands
rozpocznij naukę
mieć zręczne ręce
body language
rozpocznij naukę
język ciała
body of evidence
rozpocznij naukę
materiał dowodowy
box office
rozpocznij naukę
kasa biletowa
brave
rozpocznij naukę
odważny
clarification
rozpocznij naukę
wyjaśnienie
clue
rozpocznij naukę
wskazówka
come across as
rozpocznij naukę
wydać się, sprawić wrażenie
compared to
rozpocznij naukę
w porównaniu do
conduct
rozpocznij naukę
przeprowadzić
confidence
rozpocznij naukę
pewność siebie
constantly
rozpocznij naukę
stale
convey
rozpocznij naukę
przekazać
criticise for
rozpocznij naukę
krytykować za
deep (voice)
rozpocznij naukę
niski
dependent
rozpocznij naukę
zależny
disapproval
rozpocznij naukę
dezaprobata
dishonest
rozpocznij naukę
nieuczciwy
dissatisfied
rozpocznij naukę
niezadowolony
distinction
rozpocznij naukę
różnica
dominant
rozpocznij naukę
dominujący
enthusiastic
rozpocznij naukę
entuzjastyczny
equality
rozpocznij naukę
równość
ex-boss
rozpocznij naukę
były szef
ex-president
rozpocznij naukę
były prezydent
exaggerate
rozpocznij naukę
przesadzać
expectations
rozpocznij naukę
oczekiwania
extrovert
rozpocznij naukę
ekstrawertyczny
eye contact
rozpocznij naukę
kontakt wzrokowy
eyes wide open
rozpocznij naukę
oczy szeroko otwarte
face to face
rozpocznij naukę
twarzą w twarz
facial expression
rozpocznij naukę
wyraz twarzy
fake
rozpocznij naukę
udawać
female
rozpocznij naukę
samica
fiction
rozpocznij naukę
literatura piękna
flow of the conversation
rozpocznij naukę
przebieg rozmowy
foolishness
rozpocznij naukę
głupota
frown
rozpocznij naukę
zmarszczenie brwi
gesture
rozpocznij naukę
dest
get across
rozpocznij naukę
przekazać
give away
rozpocznij naukę
zdradzić
give out
rozpocznij naukę
wydawać z siebie
give the lie to sth
rozpocznij naukę
zadawać czemuś kłam
globally
rozpocznij naukę
globalnie
goal
rozpocznij naukę
cel
high-pitched
rozpocznij naukę
wysoki
hollow
rozpocznij naukę
pusty
illogical
rozpocznij naukę
nielogiczny
in a good light
rozpocznij naukę
w dobrym świetle
in good voice
rozpocznij naukę
przy głosie
in terms of sth
rozpocznij naukę
pod względem czegoś
incur
rozpocznij naukę
wywołać
indicate
rozpocznij naukę
wskazywać na
indicative of
rozpocznij naukę
wskazujący na
inefficient
rozpocznij naukę
nieefektywny
insincerity
rozpocznij naukę
nieszczerość
intense
rozpocznij naukę
intensywny
intimidated
rozpocznij naukę
onieśmielony
intimidating
rozpocznij naukę
budzący strach
involved
rozpocznij naukę
zainteresowany
irrational
rozpocznij naukę
irracjonalny
irritated
rozpocznij naukę
zirytowany
irritating
rozpocznij naukę
irytujący
lack
rozpocznij naukę
brak
lack of interest in sth
rozpocznij naukę
brak zainteresowania czymś
lean
rozpocznij naukę
nachylać się
low-pitched
rozpocznij naukę
niski (głos)
male
rozpocznij naukę
samiec
minority
rozpocznij naukę
mniejszość
mishear
rozpocznij naukę
nie dosłyszeć
misinterpet
rozpocznij naukę
błędnie interpretować
misquote
rozpocznij naukę
błędnie cytować
misspell
rozpocznij naukę
źle napisać
misunderstand
rozpocznij naukę
źle zrozumieć
mock
rozpocznij naukę
próbny egzamin
my name will be mud
rozpocznij naukę
podpadnę
narrowed eyes
rozpocznij naukę
zmrużone oczy
non-alcoholic
rozpocznij naukę
bezalkoholowy
non-fiction
rozpocznij naukę
literatura faktu
non-resident
rozpocznij naukę
osoba z zewnątrz
nonexistent
rozpocznij naukę
nieistniejący
nonverbal communication
rozpocznij naukę
komunikacja niewerbalna
numerous
rozpocznij naukę
liczny
obscured
rozpocznij naukę
zasłonięty
outnumber
rozpocznij naukę
przewyższyć liczebnie
outplay
rozpocznij naukę
zagrać lepiej niż
outrace
rozpocznij naukę
wyprzedzić
outsell
rozpocznij naukę
sprzedać więcej niż
outwardly
rozpocznij naukę
na zewnątrz
overcooked
rozpocznij naukę
rozgotowany
overdue
rozpocznij naukę
nie zwrócony w terminie
oversleep
rozpocznij naukę
zaspać
overworked
rozpocznij naukę
przepracowany
palm
rozpocznij naukę
dłoń
pay attention
rozpocznij naukę
uważać
pillar
rozpocznij naukę
kolumna
pitch
rozpocznij naukę
ton
point of view
rozpocznij naukę
punkt widzenia
prediction
rozpocznij naukę
przepowiednia
proof
rozpocznij naukę
dowód
pushy
rozpocznij naukę
arogancki
raised eyebrows
rozpocznij naukę
uniesione brwi
rapid
rozpocznij naukę
szybki
rattle sb's cage
rozpocznij naukę
drażnić, prowokować
recall
rozpocznij naukę
przywołać
reduced in price
rozpocznij naukę
przeceniony
reinstall
rozpocznij naukę
przeinstalować
remarry
rozpocznij naukę
ożenić wyjść za mąż ponownie
respected
rozpocznij naukę
szanowany
responsible
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
retake
rozpocznij naukę
powtórzyć egzamin
return
rozpocznij naukę
zwrot
rewrite
rozpocznij naukę
przepisać
sat-nav
rozpocznij naukę
nawigacja satelitarna
sighing
rozpocznij naukę
wzdychanie
signal
rozpocznij naukę
sygnał
sleeping tablet
rozpocznij naukę
tabletka nasenna
spell-checker
rozpocznij naukę
słownik ortograficzny
staff
rozpocznij naukę
personel
standby ticket
rozpocznij naukę
wejściówka
strike up
rozpocznij naukę
zacząć
survey
rozpocznij naukę
sondaż
terminate
rozpocznij naukę
zakończyć
thumb
rozpocznij naukę
kciuk
toad-in-the-hole
rozpocznij naukę
kiełbaski zapiekane w cieście
tongue
rozpocznij naukę
język
topic
rozpocznij naukę
temat
uncertainty
rozpocznij naukę
niepewność
underpaid
rozpocznij naukę
zbyt nisko wynagradzany
undervalue
rozpocznij naukę
nie doceniać
unfriendly
rozpocznij naukę
nieprzyjazny
unkind
rozpocznij naukę
niemiły
unsaid
rozpocznij naukę
niewypowiedziany
unwilling
rozpocznij naukę
niechętny
upper circle
rozpocznij naukę
balkon w teatrze
upright
rozpocznij naukę
wyprostowany
verbal communication
rozpocznij naukę
komunikacja werbalna
vertical
rozpocznij naukę
pionowo
vive versa
rozpocznij naukę
odwrotnie
watch your words
rozpocznij naukę
uważać na słowa
wide range of
rozpocznij naukę
szeroki zakres
within reason
rozpocznij naukę
w granicach rozsądku
worry
rozpocznij naukę
niepokój
rely
rozpocznij naukę
opierać się (na czymś), polegać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.