Repetytorium Maturalne Dział 3 Szkoła

 0    117 fiszek    Jamkass
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akademia
rozpocznij naukę
academy
college
rozpocznij naukę
college
Szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
elementary school
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school
płatne szkoły
rozpocznij naukę
fee-paying school
liceum
rozpocznij naukę
high school/secondary school
niezależna szkoła
rozpocznij naukę
independent school
przedszkole / przedszkola
rozpocznij naukę
kindergarten/nursery school
gimnazjum
rozpocznij naukę
middle school/junior high school
szkoły koedukacyjne
rozpocznij naukę
mixed school/co-educational school
szkoła nie koedukacyjna
rozpocznij naukę
single-sex school
szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school (BrE), public school (AmE)
uniwersytet
rozpocznij naukę
university
szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school
Plastyka
rozpocznij naukę
Art
biologia
rozpocznij naukę
Biology
chemia
rozpocznij naukę
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
rozpocznij naukę
Civic studies/Civics/Citizenship
Język angielski
rozpocznij naukę
English language and literature
języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages
geografia
rozpocznij naukę
geography
przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities
historia
rozpocznij naukę
History
informatyka
rozpocznij naukę
IT
Matematyka
rozpocznij naukę
Mathematics/Maths
muzyka
rozpocznij naukę
Music
Wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
Physical Education
fizyka
rozpocznij naukę
Physics
Język polski
rozpocznij naukę
Polish language
Edukacja religijna (RE)
rozpocznij naukę
Religious Education (RE)
przyroda
rozpocznij naukę
Science
przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
subject
kolega
rozpocznij naukę
classmate
wicedyrektor
rozpocznij naukę
deputy head/assistant principal
egzaminator
rozpocznij naukę
examiner
wychowawca
rozpocznij naukę
form teacher
dyrektor
rozpocznij naukę
headmaster/head teacher/principal
wykładowca
rozpocznij naukę
lecturer
profesor
rozpocznij naukę
professor
uczeń
rozpocznij naukę
schoolboy
uczennica
rozpocznij naukę
schoolgirl
grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching stuff
absolwent
rozpocznij naukę
a graduate
nieobecny
rozpocznij naukę
absent
wymagający
rozpocznij naukę
demanding
pobłażliwy
rozpocznij naukę
lenient
obecny
rozpocznij naukę
present
surowy
rozpocznij naukę
strict
kreda
rozpocznij naukę
chalk
gąbka do tablicy
rozpocznij naukę
duster
rząd biurek
rozpocznij naukę
row of desks
świetlica
rozpocznij naukę
common room
korytarz
rozpocznij naukę
corridor
gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office
boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field
nieobecność
rozpocznij naukę
absence
obecność
rozpocznij naukę
attendance
zawody
rozpocznij naukę
competition
obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory
program nauczania
rozpocznij naukę
curriculum
ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline
zajęcia pozalekcyjne
rozpocznij naukę
extracurricular activities
ocena
rozpocznij naukę
grade/mark
stypendium
rozpocznij naukę
grant/scholarship
trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties
nowicjusz
rozpocznij naukę
newcomer
nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optimal
świadectwo ukończenia szkoły
rozpocznij naukę
school certificate
czesne
rozpocznij naukę
school fee
lektury
rozpocznij naukę
set book
rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff meeting
semestr
rozpocznij naukę
term
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable
uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
paplać
rozpocznij naukę
chatter
wykonać zadanie
rozpocznij naukę
do a task/an activity
wyrzucić kogoś z szkoły
rozpocznij naukę
expel sb from school
zrobić dobre wrażenie
rozpocznij naukę
make a good impresion
nauczyć się nowych umiejętności
rozpocznij naukę
learn a new skill
robić postępy
rozpocznij naukę
make progress
nauczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
miss lessons
wziąć udział w lekcji
rozpocznij naukę
participle/take a part in a lesson
zwrócić uwagę w klasie
rozpocznij naukę
pay attention in class
czytać mapy
rozpocznij naukę
read maps
zadawać wpracowanie
rozpocznij naukę
set an essey
zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set home
opuszczać zajęcia/chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip classes/play truant
rozwiązać problem
rozpocznij naukę
solve a problem
studiować teksty źródłowe
rozpocznij naukę
study sorces
sprawdzanie obecności
rozpocznij naukę
take a register
spóźniać się
rozpocznij naukę
turn up late/by late
ścierać tablicę
rozpocznij naukę
wipe the board
pisać wypracowanie
rozpocznij naukę
write essey
wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results
poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standarts
arkusz
rozpocznij naukę
exam paper
arkusz z ubiegłych lat
rozpocznij naukę
past exam paper
Wyniki egzaminu
rozpocznij naukę
exam results
dostać się na uniwersytet
rozpocznij naukę
get a place at a university
maturę
rozpocznij naukę
school-leaving exam
uniwersytet wstępny na uczelnię
rozpocznij naukę
university entrance exam
przystępować do egzaminu
rozpocznij naukę
do/sit/take an exam
oszukiwać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat in an exam
zrobić źle w egzaminie
rozpocznij naukę
do badly in a exam
zrobić dobrze na egzaminie
rozpocznij naukę
do well in a exam
get / zdobyć 56 punktów w teście
rozpocznij naukę
get/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
rozpocznij naukę
grade/mark exam papers
zdać egzamin
rozpocznij naukę
pass an exam
przygotować się do egzaminu
rozpocznij naukę
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
rozpocznij naukę
retake an exam
powtarzać do egzaminu
rozpocznij naukę
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
rozpocznij naukę
study for an exam
Absolwent uniwersytetu
rozpocznij naukę
graduate from university
odbierać świadectwo
rozpocznij naukę
receive/obtain /get a certificate
odbierać stopień naukowy
rozpocznij naukę
receive/obtain /get a degree
odbierać dyplom
rozpocznij naukę
receive/obtain /get a diploma

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.