Łacina moja Z. kartka 1

 0    33 fiszki    pmikusek1993
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

czynność prawna

czynności prawne

ESSENTIALIA NEGOTII
rozpocznij naukę
elementy istotne dla czynności prawnych, bez nich czynność ta jest nieważna

NATURALIA NEGOTII
rozpocznij naukę
elementy z natury związane z czynnością prawną

ACCIDENTALIA NEGOTII
rozpocznij naukę
klauzule dodatkowe związane z czynnością prawną, są to: DIES, MODUS.

dzień/termin

warunek

NEGOTIUM CLAUDICANS
rozpocznij naukę
jest to czynność prawna dokonana przez osobę do tego niezdolną lub nieupoważnioną. Staje się ona czynnością ważną, jeśli potwierdzi ją właściwa osoba "Czynność prawna kulejąca"

zobowiązanie-rodzaj stosunku cywilnoprawnego, dzieli się na jednostronne i dwustronne.

opiekun

osoba będąca pod opieką

AD SOLEMNITATEM
rozpocznij naukę
odpowiednia forma, wymóg zacchowania odpowiedniej formy. Wyjątkowo niezachowanie formy może nie skutkować rygorem nieważności jeżeli czynność prawna może być konwalidowana tzn. może uzyskać moc prawną na skutek nowych okoliczności.

AD PROBATIONEM
rozpocznij naukę
wymóg zachowania określonej formy czynności prawnej dla celów dowodowych. Niezachowanie jej prowadzi do przeszkód w postępowaniu dowodowym.

AD EVENTUM
rozpocznij naukę
wymóg zachowania określonych skutków prawnych. Czynność prawna dokonana bez wymaganej formy nie wywołuje skutków prawnych, jakie konkretna norma wiążę z taką formą, chociaż w pozostałym zakresie czynność ta jest ważna.

PER FACTA CONCLUDENTIA
rozpocznij naukę
umowa zostaje zawarta poprzez podjęcie odpowiednich działań. To oświadczenie woli może nastąpić poprzez czynności dorozumiane - wola osoby dokonywującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.

granica

DIES A QUE
rozpocznij naukę
termin początkowy

DIES AD QUEM
rozpocznij naukę
termin końcowy

COMPUTATIO CIVILIS
rozpocznij naukę
rachuba według prawa cywilnego "od północy do północy"

COMPUTATIO A MOMNETO AD MOMENTUM
rozpocznij naukę
rachuba od danej chwili do danej chwili

od momentu zawarcia

od tej chwili

EX DELICTO
rozpocznij naukę
z czynu niedozwolonego

EX CONTRACTO
rozpocznij naukę
z wykonania/niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązku, kontraktu

EX VARIIS CAUSARUM FIGURIS
rozpocznij naukę
z innych różnych przyczyn

INDEBITI SOLUTIO
rozpocznij naukę
spełnienie świadczenia, które nie było należne

QUASI EX CONTRACRTUM
rozpocznij naukę
tak jakby, jak gdyby z kontraktu

QUASI EX DELICTO
rozpocznij naukę
tak jakby, jak gdyby z czynu niedozwolonego

INTER VIVOS
rozpocznij naukę
między żyjącymi

MORTIS CAUSA
rozpocznij naukę
na wypadek śmierci

CAUSA SOLVENDI
rozpocznij naukę
w celu uwolnienia się od zobowiązań

przyczyna dokonania czynności prawnej

CAUSA DONANDI
rozpocznij naukę
w celu obdarowania, przysporzenia na rzecz innej osoby


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.