Łacina moja Z. kartka 1

 0    33 fiszki    pmikusek1993
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
NEGOTIUM
rozpocznij naukę
czynność prawna
NEGOTIA
rozpocznij naukę
czynności prawne
ESSENTIALIA NEGOTII
rozpocznij naukę
elementy istotne dla czynności prawnych, bez nich czynność ta jest nieważna
NATURALIA NEGOTII
rozpocznij naukę
elementy z natury związane z czynnością prawną
ACCIDENTALIA NEGOTII
rozpocznij naukę
klauzule dodatkowe związane z czynnością prawną, są to: DIES, MODUS.
DIES
rozpocznij naukę
dzień/termin
MODUS
rozpocznij naukę
warunek
NEGOTIUM CLAUDICANS
rozpocznij naukę
jest to czynność prawna dokonana przez osobę do tego niezdolną lub nieupoważnioną. Staje się ona czynnością ważną, jeśli potwierdzi ją właściwa osoba "Czynność prawna kulejąca"
OBLIGATIO
rozpocznij naukę
zobowiązanie-rodzaj stosunku cywilnoprawnego, dzieli się na jednostronne i dwustronne.
TUTOR
rozpocznij naukę
opiekun
PUPIL
rozpocznij naukę
osoba będąca pod opieką
AD SOLEMNITATEM
rozpocznij naukę
odpowiednia forma, wymóg zacchowania odpowiedniej formy. Wyjątkowo niezachowanie formy może nie skutkować rygorem nieważności jeżeli czynność prawna może być konwalidowana tzn. może uzyskać moc prawną na skutek nowych okoliczności.
AD PROBATIONEM
rozpocznij naukę
wymóg zachowania określonej formy czynności prawnej dla celów dowodowych. Niezachowanie jej prowadzi do przeszkód w postępowaniu dowodowym.
AD EVENTUM
rozpocznij naukę
wymóg zachowania określonych skutków prawnych. Czynność prawna dokonana bez wymaganej formy nie wywołuje skutków prawnych, jakie konkretna norma wiążę z taką formą, chociaż w pozostałym zakresie czynność ta jest ważna.
PER FACTA CONCLUDENTIA
rozpocznij naukę
umowa zostaje zawarta poprzez podjęcie odpowiednich działań. To oświadczenie woli może nastąpić poprzez czynności dorozumiane - wola osoby dokonywującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny.
TERMINUS
rozpocznij naukę
granica
DIES A QUE
rozpocznij naukę
termin początkowy
DIES AD QUEM
rozpocznij naukę
termin końcowy
COMPUTATIO CIVILIS
rozpocznij naukę
rachuba według prawa cywilnego "od północy do północy"
COMPUTATIO A MOMNETO AD MOMENTUM
rozpocznij naukę
rachuba od danej chwili do danej chwili
EX TUNC
rozpocznij naukę
od momentu zawarcia
EX NUNC
rozpocznij naukę
od tej chwili
EX DELICTO
rozpocznij naukę
z czynu niedozwolonego
EX CONTRACTO
rozpocznij naukę
z wykonania/niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązku, kontraktu
EX VARIIS CAUSARUM FIGURIS
rozpocznij naukę
z innych różnych przyczyn
INDEBITI SOLUTIO
rozpocznij naukę
spełnienie świadczenia, które nie było należne
QUASI EX CONTRACRTUM
rozpocznij naukę
tak jakby, jak gdyby z kontraktu
QUASI EX DELICTO
rozpocznij naukę
tak jakby, jak gdyby z czynu niedozwolonego
INTER VIVOS
rozpocznij naukę
między żyjącymi
MORTIS CAUSA
rozpocznij naukę
na wypadek śmierci
CAUSA SOLVENDI
rozpocznij naukę
w celu uwolnienia się od zobowiązań
CAUSA
rozpocznij naukę
przyczyna dokonania czynności prawnej
CAUSA DONANDI
rozpocznij naukę
w celu obdarowania, przysporzenia na rzecz innej osoby

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.