1.4 An ordinary day

 0    82 fiszki    maglerka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to wake up
I usually wake up at eight.
rozpocznij naukę
budzić się
Zazwyczaj budzę się o ósmej.
except at the weekends
rozpocznij naukę
z wyjątkiem weekendów
to get up
rozpocznij naukę
wstawać (z łóżka)
to make the bed
rozpocznij naukę
ścielić łóżko
to brush one's teeth
The dentist told me to brush my teeth at least three times a day.
rozpocznij naukę
myć zęby
Dentysta kazał mi myć zęby przynajmniej trzy razy dziennie.
to wash
All vegetables should be carefully washed before being served.
rozpocznij naukę
myć
Wszystkie warzywa powinny być starannie umyte przed podaniem.
to comb one's hair
rozpocznij naukę
czesać się
to get dressed
I got up, took a shower and got dressed.
rozpocznij naukę
ubrać się
Wstałam, wzięłam prysznic i ubrałam się.
to be in a hurry
rozpocznij naukę
spieszyć się
to leave
Don't leave me.
rozpocznij naukę
opuszczać
Nie opuszczaj mnie.
to rush
rozpocznij naukę
pędzić
to go by bus
Are you going by bus or by tram?
rozpocznij naukę
jechać autobusem
Czy jedziesz autobusem czy tramwajem?
to rest
My brother doesn't know how to rest.
rozpocznij naukę
odpoczywać
Bój brat nie wie jak odpoczywać.
to wash up
rozpocznij naukę
zmywać
to hoover
The cleaner is vacuum cleaning our office.
rozpocznij naukę
odkurzać
Sprzątaczka odkurza nasze biuro.
to empty the bin
rozpocznij naukę
opróżnić kosz na śmieci (wyrzucać śmieci)
to get behind with housework
rozpocznij naukę
nie nadążać z wykonaniem pracy domowej
afternoon snack
rozpocznij naukę
podwieczorek
to do one's homework
rozpocznij naukę
odrabiać lekcję
to listen to music
I don't like listening to music.
rozpocznij naukę
słuchać muzyki
Nie lubię słuchać muzyki.
to go shopping
rozpocznij naukę
iść na zakupy
to visit a friend
rozpocznij naukę
odwiedzić przyjaciela / przyjaciółkę
to chat
rozpocznij naukę
gawędzić, pogawędzić (pogadać) czatować
supper
What time do you have supper?
rozpocznij naukę
kolacja
O której jesz kolację?
to watch television
Tom has been watching TV for over two hours.
rozpocznij naukę
oglądać telewizję
Tom ogląda telewizję od ponad dwóch godzin.
the news
rozpocznij naukę
wiadomości, aktualności
boring
I hate school, it's boring!
rozpocznij naukę
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
to read a book
rozpocznij naukę
czytać książkę
to have a shower
rozpocznij naukę
wziąć prysznic
to get ready for bed
rozpocznij naukę
szykować się do spania
to fall asleep
I fell asleep and woke up 2 hours later.
rozpocznij naukę
zasypiać
Zasnąłęm i obudziłem się 2 godziny później.
established routine
rozpocznij naukę
ustalona (skostaniała) rutyna
to get out of bed
rozpocznij naukę
wstać z łóżka
to rinse one's face
rozpocznij naukę
przemywać twarz
to put on make up
rozpocznij naukę
malować się (robić makijaż)
to shave
How often do you shave?
rozpocznij naukę
golić się
Jak często się golisz?
to do exercises
rozpocznij naukę
gimnastykować się
to go jogging
rozpocznij naukę
iść pobiegać
to wait for a bus / train
rozpocznij naukę
czekać na autobus / pociąg
to get to school / work
rozpocznij naukę
dotrzeć do szkoły / pracy
to drive to work
rozpocznij naukę
jechać do pracy samochodem
to finish school
rozpocznij naukę
skończyć zajęcia w szkole
to cook dinner
rozpocznij naukę
gotować obiad
to have lunch / dinner
rozpocznij naukę
jeść lunch / obiad
to do the housework
rozpocznij naukę
wykonywać prace domowe
to dust
rozpocznij naukę
ścierać kurz
to water flowers
rozpocznij naukę
podlewać kwiaty
to listen to the radio
I listen to the radio in my car in the morning.
rozpocznij naukę
słuchać radia
Rano w samochodzie słucham radia.
to go for a walk
rozpocznij naukę
iść na spacer
to walk the dog
rozpocznij naukę
wyprowadzić psa
to have friends in
rozpocznij naukę
przyjmować przyjaciół
to go to bed
rozpocznij naukę
iść do łóżka
to fall into a routine
rozpocznij naukę
wpadać w rutynę
everyday
rozpocznij naukę
codziennie
often
Do you come here often?
rozpocznij naukę
często
Często tu przychodzisz?
usually
I usually go to work by bus.
rozpocznij naukę
zwykle / zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
sometimes
Sometimes I don't know what to do.
rozpocznij naukę
czasami
Czasami nie wiem, co robić.
rarely
rozpocznij naukę
rzadko
occasionaly
rozpocznij naukę
okazjonalnie
never
I will never forget you.
rozpocznij naukę
nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.
in the morning
Do you drink coffee in the morning?
rozpocznij naukę
rano
Pijesz kawę rano?
in the afternoon
rozpocznij naukę
po południu
in the evening
Let's meet in the evening.
rozpocznij naukę
wieczorem
Spotkajmy się wieczorem.
at night
rozpocznij naukę
w nocy
early
I woke up very early today.
rozpocznij naukę
wcześnie
Obudziłam się dziś bardzo wcześnie.
late
It's getting late, I have to go.
rozpocznij naukę
późno
Robi się późno, muszę iść.
later
I'll call you later.
rozpocznij naukę
później
Zadzwonię do ciebie później.
then
What happened then?
rozpocznij naukę
potem
Co się potem stało?
ordinary
rozpocznij naukę
zwyczajny, przeciętny
carefully
rozpocznij naukę
ostrożnie, uważnie, starannie
change one's mind
rozpocznij naukę
zmieniać zdanie
for a while / for a bit
rozpocznij naukę
przez chwilę
especially
rozpocznij naukę
zwłaszcza, szczególnie
enjoy
rozpocznij naukę
cieszyć się, lubić, czerpać przyjemność
begin - began - begun
rozpocznij naukę
zaczynać się, rozpoczynać
already
I've already finished my task.
rozpocznij naukę
już
Już skończyłam moje zadanie.
We're already late.
rozpocznij naukę
Jesteśmy już spóźnieni.
already about it
rozpocznij naukę
to by było na tyle
vibrant
rozpocznij naukę
wibrujący, dynamiczny, ekscytujący
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
rozpocznij naukę
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
traffic jam
rozpocznij naukę
korek
priority
rozpocznij naukę
priorytet, pierszeństwo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.