Kolos u Deana

 0    49 fiszek    jolapapior
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
traction
rozpocznij naukę
trakcja, przyczepność
margin of safety
rozpocznij naukę
margines bezpieczeństwa
catch somebody off guard
rozpocznij naukę
zaskoczyć kogoś
hail
Hail stones are layered and can be irregular and clumped together.
rozpocznij naukę
chwała
Ziarna gradu mają strukturę warstwową, mogą być nieregularne i zbite.
skid
rozpocznij naukę
poślizg
poll
rozpocznij naukę
sondaż
initial
rozpocznij naukę
początkowy, wstępny / inicjał
beam
rozpocznij naukę
promień światła
survey
The survey was carried out in January.
rozpocznij naukę
badanie, ankieta
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
commute
rozpocznij naukę
dojeżdżać
pace
rozpocznij naukę
tempo
overestimate
Some proud parents overestimate their children’s abilities.
rozpocznij naukę
przeceniać
Niektórzy dumni rodzice przeceniają możliwości swoich dzieci.
soar
Sometimes I wish I could fly and soar up in the sky with the birds.
rozpocznij naukę
wznosić się, szybować
Czasem chciałbym móc latać i wznieść się w powietrze razem z ptakami.
counterintuitive
rozpocznij naukę
sprzeczne z intuicją
reluctant
rozpocznij naukę
niechętny, oporny
vendor
rozpocznij naukę
sprzedawca
dismay
dismay
rozpocznij naukę
przerażenie, konsternacja
you cant believe something
intervene
rozpocznij naukę
interweniować
cause a fuss
cause a fuss
rozpocznij naukę
zrobić zamieszanie
to create a problem to make a load noise
kick the bucket
rozpocznij naukę
kopnąć w kalendarz
wrap up
rozpocznij naukę
zakończyć, zapakować
to mate
to mate
rozpocznij naukę
rozmnażać
accompany
despair
despair
rozpocznij naukę
rozpacz
hopeless
seal
rozpocznij naukę
pieczęć
apprehensive
I'm not really scared about the exam, just a little apprehensive.
rozpocznij naukę
być pełnych obaw, lękliwy
Nie boję się egzaminu, jestem tylko trochę zdenerwowany.
tension
There is a tension between you.
rozpocznij naukę
napięcie
Jest między wami napięcie.
visceral
rozpocznij naukę
trzewiowy
elicit
elicit
rozpocznij naukę
wywołać
induce
evoke
evoke
rozpocznij naukę
wywoływać, przywoływać
call
recur
recur
rozpocznij naukę
powtarzać się, powrócić
repeat
lull
lull
rozpocznij naukę
ukołysać, uśpić/ cisza
when baby sleep it must be lull
encounter
their encounter had been so brief, Jane wasn't even sure she remembered Arnold.
rozpocznij naukę
spotkanie / stykać się
cars encounter by accident
permeate
rozpocznij naukę
wypełnić, przeniknąć
soothe
soothe
rozpocznij naukę
uspokoić, złagodzić
mitigate
convict
rozpocznij naukę
skazaniec / skazać
circumference
circumference
rozpocznij naukę
okrąg, obwód
contest of the circle
charge(police) /
rozpocznij naukę
Opłata (policja) / oskarżać
sentence(court)
rozpocznij naukę
wyrok
track
track
rozpocznij naukę
namieżyć, śledzić
follow someone animal follow anima
suffocate
rozpocznij naukę
udusić się
persistent
rozpocznij naukę
wytrwały, uparty
distinguish
distinguish
rozpocznij naukę
odróżnić
see the difference between two
dispatch
dispatch
rozpocznij naukę
wiadomość, wysyłka
to send
vulnerable
rozpocznij naukę
wrażliwy
obstacle
obstacle
rozpocznij naukę
przeszkoda
bartier in mind
perm
perm
rozpocznij naukę
trwały
cheese is perm holes
immerse
to immerse oneself in sth
rozpocznij naukę
zanużyć
pogrążyć się w czymś
legislation
rozpocznij naukę
ustawodawstwo, prawo
indulge
rozpocznij naukę
pobłażać, ulegać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.