zaburzenia afektywne

 0    99 fiszek    enfluran
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czynniki wpływające na skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego / jakość remisji
rozpocznij naukę
1) Adekwatność terapii (Adequacy of treatment), 2) Zewnętrzne i behawioralne czynniki podtrzymujące objawy choroby (Behavioural reinforces). 3) (Compliance) – zagadnienie współpracy lekarz – pacjent, 4) (Diagnosis) właściwa diagnoza choroby i współwystępowania z innymi, psychicznymi oraz somatycznymi zaburzeniami.
Adekwatność terapii
rozpocznij naukę
1) Właściwy dla danego pacjenta wybór leku. 2) Psychoedukacja, adekwatna informacja pacjenta. 3) Właściwe dawkowanie – tj. unikanie: 1) zbyt niskich – nieskutecznych dawek, 2) zbyt wysokich dawek, zwiększających ryzyko działań niepożądanych; 4) Adekwatny czas stosowania leku.
Nawrotowość depresji
rozpocznij naukę
1) Po pierwszym epizodzie depresji -50-60% • 33% nawrotów w ciągu roku u osób które osiągnęły pełną remisję, • 60% nawrotów w ciągu roku u osób, które nie osiągnęły pełnej remisji, 2) Po drugim epizodzie depresji – 70% 3) Po trzecim epizodzie depresji - > 90%
Objawy rezydualne depresji – niepełna remisja
rozpocznij naukę
1) Bezsenność, 2) Zmęczenie, męczliwość, 3) Problemy z koncetracją uwagi, 4) Utrzymujący się spadek energii i/lub zainteresowań, motywacji, 5) Niejasne dolegliwości bólowe,
Konsekwencje niepełnej remisji
rozpocznij naukę
1) 3x wzrost ryzyka wczesnego nawrotu, 2) 3 -5x skrócenie okresu, po którym nastąpi kolejny epizod (w przypadku pierwszego zachorowania czas ten skraca się nawet 12 razy!!!), 3) zwiększenie ilości i częstości epizodów, 4) wzrost ryzyka chronicznego przebiegu choroby, 5) wzrost ryzyka pojawiania się epizodów o większym nasileniu, 6) zmniejszenie szansy na osiągnięcie stanu pełnego wyleczenia 7) Częstsze występowanie myśli i zachowań samobójczych w okresie remisji
Zewnętrzne i behawioralne czynniki podtrzymujące objawy choroby
rozpocznij naukę
1) utraty, 2) stresujące, a niekiedy pozytywne wydarzenia życiowe wymagające szczególnej adaptacji, 3) problemy w relacjach rodzinnych i partnerskich, 4) problemy ekonomiczne i zawodowe, 5) wykorzystywanie objawów choroby do kontroli otoczenia
Noncompliance – może wynikać z:
rozpocznij naukę
1) samego obrazu choroby, 2) charakterystyki osobowościowej pacjenta, 3) problemów komunikacji lekarz – pacjent 4) zbyt długiego oczekiwania na pożądany efekt terapeutyczny 5) niedostatecznego efektu terapeutycznego; 6) obecności polekowych objawów ubocznych
Ogólne zasady postępowania - depresja
rozpocznij naukę
1) Prawidłowa diagnoza, zgodna z kryteriami diagnostycznymi 2) Wykluczenie CHAD – stosowanie w depresji CHAD LPD w monoterapii jest mniej skuteczne niż w CHAJ, a cechy CHAD stanowią czynnik ryzyka lekooporności u pacjentów zgłaszających się do leczenia z objawami epizodu depresyjnego. Z tego powodu rekomenduje się wykorzystanie przesiewowych narzędzi badawczych np. Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju – KZN czy Hypomania Checklist – HCL 3) Rozpoznanie i leczenie współistniejących chorób somatyczny
SSRI – objawy odstawienne
rozpocznij naukę
1) zawroty głowy, 2) nudności, wymioty, 3) zmęczenie, 4) bóle mięśniowe, 5) parestezje, drżenia, 6) bezsenność, 7) szereg objawów psychopatologicznych: napady lęku, agitacja, drażliwość, deprersonalizacja, obniżenie nastroju, zaburzenia skupienia uwagi
Wenlafaksyna - DN
rozpocznij naukę
1) Małe dawki – jak SSRI 2) Duże dawki – dodatkowo objawy pobudzenia adrenergicznego 3) Uwaga na wzrosty/ spadki ciśnienia 4) OBJAWY ODSTAWIENNE JAK PO SSRI!!!
wenlafaksyna - Zastosowanie
rozpocznij naukę
1) Depresja umiarkowana 2) Depresja ciężka 3) Depresja lekooporna 4) Zespół lęku uogólnionego 5) Zespół lęku napadowego 6) Zespoły bólowe (!!!)
Mirtazapina / Mianseryna - DN
rozpocznij naukę
1) Sedacja, senność, zmęczenie 2) Wzrost apetytu i m.c. 3) Bóle stawowe mięśniowe 4) Nie stosować w zab. hematologicznych 5) Nie stosować w uszkodzeniu wątroby
Wybór leku - determinanty
rozpocznij naukę
1) Leczenie w poprzednich epizodach: a) skuteczność, b) tolerancja, c) objawy uboczne, 2) Cechy kliniczne depresji i współchorobowość z innymi zaburzeniami psychicznymi, 3) Bezpieczeństwo stosowania danego leku w ewentualnych współwystępujących chorobach somatycznych, 4) Profil działań niepożądanych możliwy do zaakceptowania przez pacjenta 5) Inne stosowane leki (ryzyko interakcji), 6) Możliwości stosowania się pacjenta do zaleceń, 7) Schemat dawkowania możliwy do zaakceptowania przez pacjenta
leczenie - Depresje o nasileniu łagodnym
rozpocznij naukę
1. Psychoterapia, pomoc psychologiczna, obserwacja 2. Leki – dowolny lek przeciwdepresyjny, zwłaszcza: SSRI, Tianeptyna, Mianseryna
Depresja o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim
rozpocznij naukę
1) SSRI 2) Wenlafaksyna 3) Mirtazapina 4) Bupropion 5) Reboksetyna 6) Moklobemid 7) Agomelatyna 8) Duloksetyna 9) Leki trójpierścieniowe (ciężka depresja)
Depresja z lękiem, napadami lęku, lękiem uogólnionym, natręctwami
rozpocznij naukę
1) SSRI, 2) Wenlafaksyna 3) (Klomipramina)
Depresja z nasiloną bezsennością lub pobudzeniem i niepokojem
rozpocznij naukę
1) Mirtazapina 2) Agomelatyna 3) Mianseryna 4) Trazodon 5) (TLPD)
Depresja z: zahamowaniem, sennością, męczliwością, wycofaniem, brakiem energii, nasilonymi zaburzeniami poznawczymi
rozpocznij naukę
1) Bupropion 2) Reboksetyna 3) Moklobemid 4) (SSRI) 5) (wenlafaksyna)
Depresja sezonowa / atypowa
rozpocznij naukę
1) Bupropion 2) Moklobemid 3) SSRI, 4) W sezonowej - fototerapia
Depresja z nasilonymi dolegliwościami bólowymi
rozpocznij naukę
1) Wenlafaksyna 2) Duloksetyna 3) TLPD
Depresja z napadami bulimicznymi / zaburzeniami kontroli impulsów
rozpocznij naukę
SSRI – zwłaszcza fluoksetyna
Depresja ze spadkiem apetytu
rozpocznij naukę
1) Mirtazapina 2) Mianseryna 3) TLPD
Depresja psychotyczna
rozpocznij naukę
1) LPD + LPP I lub II generacji (brak badań porównujących skuteczność LPP I z LPPII). 2) LPP w monoterapii mniej skuteczne niż w połączeniu z LPD. 3) Obiecujący kierunek – LPP II w monoterapii ze względu na działanie przeciwdepresyjne (np. kwetiapina). 4) EW.
Dystymia
rozpocznij naukę
1) Leczenie z wyboru – farmakoterapia 2) Słaba odpowiedź placebo 3) duże ryzyko nawrotów po odstawieniu leków 4) Sulpiryd, amisulpryd 5) Brak danych o różnicach pomiędzy poszczególnymi klasami LPD
Leczenie depresji w chorobach somatycznych
rozpocznij naukę
1) Skuteczność LPD słabo zbadana. 2) W większości badań randomizowanych choroby somatyczne stanowią kryterium wyłączające. 3) Wyjątki: 1) SADHART – sertralina u pacjentów z depresją po ostrych epizodach wieńcowych 1) Skuteczność w redukcji objawów depresyjnych (większa w przypadku większego nasilenia). 2) Wysoki stopień bezpieczeństwa kardiologicznego. 3) Spadek ryzyka ciężkich epizodów sercowych. 2) ARTIST – SSRI (FLX, PAR, SER) u pacjentów z bólem: 1) Występowanie bólu: u 69% pacjentów depresy
przeciwwskazania do poszczególnych LPD w danej chorobie somatycznej
rozpocznij naukę
1) TLPD w ch. kardiologicznych, padaczce, jaskrze, starszym wieku 2) Fluoksetyna w cukrzycy (hypoglikemia)
Przeciwbólowe działanie LPD
rozpocznij naukę
1) Amitryptyliny (neuropatie, migrena, fibromialgia) 2) dulokseytyny 3) Wenlafaksyny (neuropatie, migrena, napięciowe bóle głowy) 4) Milnacipranu (fibromialgia, chroniczne zespoły bólowe) 5) Mirtazapiny (napięciowe bóle głowy)
Redukcja aktywacji i agregacji płytek krwi
rozpocznij naukę
SSRI
Bezpieczeństwo stosowania - cukrzyca: Najniższe ryzyko
rozpocznij naukę
brak istotnego wpływu na glikemię oraz zdolność do przestrzegania diety: 1) SSRI (zwłaszcza sertralina; escitalopram, citalopram) 2) Wenlfaksyna 3) Reboksetyna 4) Moklobemid
Bezpieczeństwo stosowania - cukrzyca - średnie ryzyko
rozpocznij naukę
1) Fluoksetyna (uwaga –glc ↓↓!,↓apetytu) 2) Mirtazapina (glc ↑?, ↑ apetytu) 3) Mianseryna (glc ↑?, ↑ apetytu) 4) Bupropion (ryzyko drgawek!!!) 5) TLPD (glc ↑)
Bezpieczeństwo stosowania - choroby serca
rozpocznij naukę
1. Najniższe ryzyko (brak istotnego wpływu na EKG i RR, tętno): a) SSRI J b) Mirtazapina c) Bupropion. Średnie ryzyko a) Reboksetyna - Możliwośc wystąpienia tachykardii. b) Wenlafaksyna: a. Wzrosty ciśnienia – zależne od dawki b. Spadki ciśnienia u osób z ch. serca w wieku podełszym c. Wpływ na QT: +/- c) Mianseryna - możliwe spadki ciśnienia w podeszłym wieku. 3. Wysokie ryzyko: TLPD (!!!) (wydłużenie QT i inne zmiany w EKG, bloki, tachykardia, spadki ciśnienia).
Bezpieczeństwo stosowania - jaskra
rozpocznij naukę
1. Najniższe ryzyko: Agomelatyna, Moklobemid, Trazodon, 2. Średnie ryzyko: SSRI (!!!), Mirtazapina, Wenlafaksyna, Mianseryna, 3. wysokie ryzyko - TLPD.
Bezpieczeństwo stosowania - niewydolność nerek
rozpocznij naukę
1. Najniższe ryzyko: Agomelatyna, Mianseryna, Moklobemid, TLPD, 2. Srednie ryzyko (konieczność redukcji dawki o 30-50%): Mirtazapina, Reboksetyna, SSRI, Bupropion, Duloksetyna. 3. Wysokie ryzyko (konieczność redukcji o 50% lub >): Wenlafaksyna, Fluoksetyna.
Bezpieczeństwo stosowania - niewydolność lub uszkodzenie wątroby
rozpocznij naukę
Najniższe ryzyko: Agomelatyna, Mianseryna, Paroksetyna, 2. Srednie ryzyko (konieczność redukcji dawki o 30-50%): Mirtazapina, Reboksetyna, SSRI, TLPD, Moklobemid, Bupropion.
Najbezpieczniejsze leki (relatywnie małe ryzyko działań niepożądanych, powikłań i interakcji)
rozpocznij naukę
Escitalopram, Citalopram, Sertralina, Wenlafaksyna, Mirtazapina, Agomelatyna, Tianeptyna,
najmniejsze Nasilenie dysfunkcji seksualnych po LPD
rozpocznij naukę
AGOMELATYNA, BUPROPION, TIANEPTYNA.
Zamiana LPD – wskazania ogólne
rozpocznij naukę
1) Ocena jak szybka zamiana jest konieczna (nasilenie depresji, objawy nietolerancji leku, preferencje chorego) 2) Ocena dawki aktualnie stosowanego leku 3) Ryzyko objawów „z odbicia” przy odstawianiu LPD o działaniu antycholinergicznym (np. TLPD): ból głowy, niepokój motoryczny, biegunka, nudności, wymioty 4) Ryzyko objawów odstawiennych przy odstawianiu SSRI, wenlafaksyny 5) Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego przy zamianie jednego leku o działaniu serotoninergicznym (zwłaszcza o długim
Bezpieczeństwo stosowania - podeszły wiek
rozpocznij naukę
1. Najniższe ryzyko: SSRi, Mirtazapina, Moklobemid, Venlafaksyna, Bupropion, Agomelatyna, Duloksetyna, 2. Średnie ryzyko: Mianseryna (!) Reboksetyna, Trazodon, 3. Wysokie ryzyko - TLPD
TRUDNOŚCI W DIAGNOZOWANIU DEPRESJI WIEKU PODESZŁEGO
rozpocznij naukę
1) zmniejszanie się wraz z wiekiem klasycznych objawów depresji, 2) depresja-normalny przejaw procesu starzenia się, 3) depresja- objawem choroby somatycznej, 4) niezbyt czytelny obraz kliniczny, nie do końca spełniający klasyczne kryteria depresji zawarte w DSM-IV czy ICD-10, 5) depresja u osób starszych nie wiąże się znacząco z rodzinnym obciążeniem tą chorobą, częste zaburzenia poznawcze, zaniki korowe, zmiany w istocie białej, współwystępowanie innych chorób i większa śmiertelność, 6) depres
ZASADY LECZENIA DEPRESJI WIEKU PODESZŁEGO
rozpocznij naukę
1) dobór leku w zależności od obrazu psychopatologicznego, 2) rozpoznanie depresji i chorób współistniejących, 3) ewentualne odstawienie leków internistycznych, 4) ocena stopnia deficytu poznawczego, 5) ocena stopnia interakcji lekowych, 6) ustalenie dawki (start low, go slow): a) zmiana farmakokinetyki i farmakodynamiki leków, wzrost wrażliwości na działania niepożądane, b) możliwość interakcji lekowych, 7) Przejrzystość i prostota schematu podawania leku 8) Uwzględnienie dostępności określoneg
Leki normotymiczne
rozpocznij naukę
„KLASYCZNE” (I generacji): Lit, Walproiniany, Karbamazepina. „NOWEJ GENERACJI” (II generacji): LAMOTRYGINA, ATYPOWE LPP, Kwetiapina, Olanzapina, Klozapina, Arypiprazol, Ziprazidon, Risperidon.
Leki normotymiczne Klasa A – działajace „od góry” (from above)
rozpocznij naukę
Wyraźne działanie przeciwmaniakalne, bez powodowania lub nasilania depresji. Zapobiegają przede wszystkim epizodom manii/hypomanii (lit, karbamazepina, walproinian, ALA
Leki normotymiczne Klasa B – działające „od dołu” (from below)
rozpocznij naukę
Wyraźne działanie przeciwdepresyjne, bez pogarszania przebiegu choroby, większej cykliczności, zmiany fazy (lamotrygina, lit, niektóre ALA – np. kwetiapina)
Działanie walproinianu
rozpocznij naukę
1) Lepsza skuteczność profilaktyczna walproinianu w odniesieniu do stanów maniakalnych niż depresyjnych. 2) Podobna skuteczność ogólna jak litu. 3) Lepsza skuteczność od litu w wypadku epizodów mieszanych i „rapid cycling”. 4) Mniej objawów ubocznych niż lit. 5) Bardziej wskazany niż lit u osób młodych i osób w starszym wieku. 6) Możliwość podawania skojarzonego: a) z lekami przeciwpadaczkowymi, b) z lekami neuroleptycznymi (typowymi i atypowymi), c) z lekami przeciwdepresyjnymi.
lit - wskazania
rozpocznij naukę
1) Mania euforyczna 2) Wcześniejsza skuteczność 3) Brak deficytów neurologicznych 4) Brak objawów psychotycznych 5) Mała liczba epizodów 6) Brak innych zaburzeń (nadużywania substancji psychoaktywnych)
lit - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
Epizody mieszane, Szybka zmiana faz, Duża liczba epizodów, Ujemny wywiad rodzinny,
Walproiniany - wskazania
rozpocznij naukę
1) Szybka zmiana faz, 2) Epizody mieszane, 3) Duża liczba epizodów, 4) Dysforia, 5) Nadużywanie substancji psychoaktywnych.
walproiniany - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
Zaburzenia osobowości, Mania o dużym nasileniu, Przewaga depresji
Karbamazepina - wskazania
rozpocznij naukę
1) Epizody mieszane 2) Mania o dużym nasileniu 3) Przewaga epizodów maniakalnych w przebiegu 4) Młody wiek zachorowania 5) Ujemny wywiad rodzinny 6) Patologia „organiczna” 7) Zaburzenia osobowości 8) Nadużywanie alkoholu
Karbamazepina - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
Szybka zmiana faz, Czas trwania: >10 lat
Pacjenci wykazujący korzystne profilaktyczne działanie lamotriginy
rozpocznij naukę
1) Przebieg z cechami przewlekłości, szybką zmianą faz 2) Współwystępowanie zaburzeń lękowych (napadów paniki) i nadużywania substancji psychoaktywnych 3) W rodzinach występowanie choroby schizoafektywnej, depresji okresowej, lęku napadowego
Lamotrygina
rozpocznij naukę
1) Lamotrygina jest lekiem normotymicznym II generacji, klasy B 2) Zapobiega epizodom depresji 3) Jest skuteczna w depresji dwubiegunowej, zwłaszcza w połączeniu z litem 4) Jest skuteczna w rapid cycling (głównie w przebiegi CHAD II) 5) Nie wykazano działania przeciwmaniakalnego
KLOZAPINA
rozpocznij naukę
Klozapina stosowana jako monoterapia (lub z skojarzeniu z lekami normotymicznymi) skuteczna w profilaktyce: - choroby afektywnej dwubiegunowej, - psychozy schizoafektywnej dwubiegunowej, również u chorych dotychczas opornych na leczenie środkami normotymicznymi i innymi neuroleptykami
kwetiapina
rozpocznij naukę
1) Wysoka skuteczność przeciwdepresyjna kwetiapiny w CHAD I i II 2) Dodatkowo: a) znacząca i szybka redukcja objawów lękowych w ChAD typ I – niezależna od ciężkości objawów depresyjnych, b) poprawa jakości snu, czasu trwania snu oraz redukcja jego latencji niezależnie od dawki KWET, c) Przewaga nad placebo również w leczeniu depresji u pacjentów z rapid cycling
OLANZAPINA
rozpocznij naukę
1) Zapobieganie nawrotom epizodów CHAD po rozpoczęciu podawania w stanie maniakalnym lub mieszanym-maniakalnym. 2) Lepszy efekt w odniesieniu do stanów maniakalnych i mieszanych niż depresyjnych: a) Zapobieganie manii OLZ>Li b) Zapobieganie depresji OLZ<Li 3) Lepszy efekt przy skojarzeniu z Li lub VAL
RISPERIDON I ZIPRAZIDON
rozpocznij naukę
Risperidon: potencjalizacja działania profilaktycznego leków normotymicznych I generacji. Ziprasidon: 1) Działanie profilaktyczne jako monoterapia 2) Brak działania przeciwdepresyjnego w epizodzie depresyjnym CHAD 3) Potencjalizacja działania profilaktycznego leków normotymicznych I generacji.
Atypowe leki przeciwpsychotyczne
rozpocznij naukę
ALP w formie domięśniowej: Arypiprazol, Ziprazidon, Olanzapina,
ALP W TERAPII CHAD
rozpocznij naukę
1. krótkoterminowa terapia manii, 2. krótkoterminowa terapia depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, 3. Leczenie podtrzymujące: Arypiprazol (prewencja manii), Olanzapina (prewencja manii i depresji), kwetiapina, w przypadkach opornych klozapina
Leczenie manii
rozpocznij naukę
1) Należy unikać typowych LPP lub stosować je możliwie jak najkrócej, tylko u skrajnie pobudzonych pacjentów 2) Efekt antymaniakalny może zostać osiągnięty bez wywoływania EPS 3) Należy zastosować najmniejsza skuteczną dawkę LPP i unikać szybkiej i znaczącej eskalacji dawki – sedacja nie jest warunkiem sine qua non efektu antymaniakalnego 4) Optymalne podejście w ostrym stanie to LPP +BDA, a po uzyskaniu efektu odstawienie BDA (uwaga: OLA im + BDZ możliwe powikłania!) 5) Cel: uniknięcie nadmier
Wybór leku normotymicznego
rozpocznij naukę
1. Większość pacjentów może być bezpiecznie i skutecznie leczonych NL I generacji, 2. Tendencje samobójcze – Li (VPA-?), 3. Zmiany strukturalne mózgu, nieprawidłowy zapis EEG - leki przeciwdrgawkowe (VPA, CBZ), 4. Stany mieszane – VPA, CBZ, LTG, LAP2G, 5. Objawy psychotyczne – VPA, CBZ, LAP2G, 6. Nadużywanie substancji psychoaktywnych – leki przeciwdrgawkowe, CLOZ, KWET,
Zalecenia przy stosowaniu VPA u kobiet w wieku rozrodczym
rozpocznij naukę
1) Informować o ryzyku zaburzeń endokrynnych 2) Systematycznie ważyć pacjentkę, oceniać BMI 3) Systematycznie pytać o regularność cykli miesiączkowych 4) Co rok badać profil lipidów 5) Zwracać uwagę na objawy androgenizmu (np. hirsutyzm, zaburzenia miesiączkowania, otyłość, alopecia) 6) Dbać o prawidłową masę ciała 7) U kobiet przed 20 rż. VPA nie jest przeciwwskazany, ale należy zwracać uwagę na objawy, które mogą wskazywać na hiperandrogenizm
Leki i antykoncepcja hormonalna
rozpocznij naukę
1) Brak interakcji pomiędzy doustnymi hormonami antykoncepcyjnymi a litem, walproinianem, ALP 2) Karbamazepina indukuje enzymy wątrobowe, nasila metabolizm hormonów płciowych, ryzyko nieskuteczności antykoncepcji 3) Lamotrygina – brak wpływu na skuteczność antykoncepcji, ↓ poziomu LTG w surowicy
Konsekwencje zaburzeń psychicznych matki dla dziecka
rozpocznij naukę
1) Niższa waga urodzeniowa, mniejszy obwód główki, niższa punktacja Apgar 2) Ryzyko porodu przedwczesnego 3) Związek pomiędzy wzrostem kortyzolu i katecholamin u kobiet depresyjnych a pogorszeniem przepływu łożyskowego i zwiększoną podatnością macicy na skurcze 4) Mniejsza wrażliwość kobiet z depresją poporodową na sygnalizowane przez dziecko potrzeby 5) Wpływ na rozwój poznawczy i kształtowanie się wzorców komunikacji interpersonalnej 6) Częściej nadpobudliwość ruchowa, problemy z koncentracją
Ryzyko kontynuowania leczenia w ciąży
rozpocznij naukę
1. Mało danych na temat bezpieczeństwa leków dla płodu, ryzyko działania teratogennego 2. Działanie teratogenne zależy od dawki, okresu podawania leku i stosowania innych leków 3. Czynniki uszkadzające a) Okres blastogenezy (1–2 tyg.): obumarcie zarodka b) Okres organogenezy (3–11 tyg.): wady rozwojowe c) 12–40 tyg.: odległe zaburzenia zachowania, upośledzenie wzrostu d) Okres okołoporodowy: reakcja toksyczna, reakcje odstawienne
Wady wrodzone – okresy ryzyka
rozpocznij naukę
Uszkodzenie cewy nerwowej (17–30 dzień) Wady serca (21–56 dzień) Wady podniebienia i ust (8–11 tydz.) Wady twarzoczaszki (8–20 tydz.)
Czynniki teratogenne
rozpocznij naukę
1) Bezpośredni wpływ toksyczny (np. talidomid) 2) Wpływ pośredni (np. antagonistyczne działanie leków przeciwpadaczkowych w stosunku do kwasu foliowego) 3) Wpływ na krążenie płodowe 4) Wpływ na równowagę biochemiczną i poziom hormonów u matki (np. klasyczne leki przeciwpsychotyczne)
Klasyczne LPP a ciąża
rozpocznij naukę
1) Ryzyko działania teratogennego lub toksycznego minimalne (haloperidol, chlorpromazyna, perfenazyna) 2) Opisywano przypadki dyskinezy u noworodków 3) Stosować w małych dawkach, aby ograniczyć konieczność podawania dodatkowych leków antycholinergicznych (opisywano zwiększone ryzyko rozszczepów wargi i podniebienia po difenhydraminie)
Zespoły noworodkowe
rozpocznij naukę
1. Po klasycznych LPP opisywano: złośliwy zespół poneuroleptyczny, dyskinezy, objawy pozapiramidowe (zwiększone napięcie mięśniowe, wzmożenie odruchów), żółtaczkę noworodkową, niedrożność jelit. 2. Objawy zazwyczaj przejściowe, nie opisywano długoterminowych zaburzeń rozwojowych
ALP a ciąża
rozpocznij naukę
U kobiet planujących ciążę warto rozważyć zastąpienie ALPP lepiej poznanym lekiem klasycznym. Jeśli ciąża nieplanowana u kobiety leczonej ALPP – kontynuowanie może być korzystniejsze niż zamiana (aby nie narażać płodu na ekspozycję na kolejny lek)
benzodiazepiny a ciąża
rozpocznij naukę
1. w I trymestrze istotnie zwiększa (stwierdzono je u 6/10 000, 10-krotnie częściej) ryzyko powstania rozszczepu podniebienia. 2. U noworodków występują zaburzenia regulacji temperatury ciała, bezdech, obniżenie napięcia mięśniowego, zaburzenia ssania, niższa ocena w skali Apgar.
Kiedy przerwać leczenie w ciąży
rozpocznij naukę
1) CHAD o łagodnym/umiarkowanym przebiegu 2) Stopniowe zmniejszenie dawki i odstawienie przed planowanym zajściem w ciążę 3) Brać pod uwagę psychoterapię 4) Bez leku w I trymestrze 5) Brać pod uwagę włączenie leku w II trymestrze
Kiedy kontunuować leczenie w ciąży
rozpocznij naukę
1) CHAD o ciężkim przebiegu 2) Pacjentka zgłasza ciążę po I trymestrze 3) Duże ryzyko nawrotu 4) Ryzyko zachowań autoagresywnych
Ogólne zasady leczenia w ciąży
rozpocznij naukę
1. Ocena korzyści/ryzyka farmakoterapii 2. Lek dobrze znany, w monoterapii, w najmniejszej skutecznej dawce, dzielonej w ciągu dnia w celu uniknięcia dużego stężenia leku we krwi 3. Unikanie leków w ciągu 3 pierwszych miesięcy ciąży 4. Unikanie leków w ostatnich 2–3 tygodniach przed porodem, aby zapobiec wystąpieniu objawów toksycznych i abstynencyjnych u noworodka 5. W przypadku nasilonych objawów choroby i konieczności podawania dużych dawek leków należy chorą hospitalizować i rozważyć terapię
Tymoleptyki u kobiet w ciąży:
rozpocznij naukę
1) lekkich depresjach należy stosować psychoterapię i metody niefarmakologiczne. 2) Leki zalecać tylko w nasilonych depresjach. 3) Należy unikać leczenia w pierwszym trymestrze. 4) Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku. 5) Spośród leków trójpierścieniowych lekami z wyboru jest nortryptylina i dezipramina (słabe działanie antycholinergiczne, wpływ na ciśnienie krwi oraz możliwość monitorowania stężenia leku we krwi). 6) Spośród selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny najlepiej poz
Przed porodem
rozpocznij naukę
1) Odstawienie litu kilka dni przed porodem (ryzyko zwiększenia poziomu i toksyczności podczas porodu) 2) Redukcja dawki lamotryginy (ryzyko wzrostu poziomu po porodzie) 3) Przydatna jest konsultacja psychiatryczna
Główne cele leczenia epizodu depresyjnego
rozpocznij naukę
1) Uzyskanie jak najszybszej i pełnej odpowiedzi terapeutycznej a następnie remisji objawowej 2) Zapobieganie wczesnemu nawrotowi objawów (relapse) oraz nawrotom późnym 3) Usunięcie rezydualnych objawów depresji 4) Powrót pacjenta do przedchorobowego poziomu funkcjonowania psychospołecznego i zawodowego
SSRI – zastosowanie
rozpocznij naukę
1) Depresja umiarkowana 2) Depresja poudarowa 3) Zaburzenia lękowe lęk napadowy i uogólniony 4) Zaburzenia depresyjno - lękowe 5) Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, 6) Zespół stresu pourazowego, 7) Zaburzenia jedzenia (bulimia), 8) Zespół napięcia przedmiesiączkowego 9) Otyłość 10) Przedwczesny wytrysk 11) Otępienie czołowo skroniowe
SSRI – w przeciwieństwie do TLPD
rozpocznij naukę
1) Brak wpływu na przwodnictwo i RR 2) Brak działania alfa adrenolitycznego 3) Działania antycholinergiczne bardzo małe 4) Brak działania histaminolitycznego 5) Minimalny wpływ na próg drgawkowy
SSRI - DN
rozpocznij naukę
1. zaburzenia żołądkowo- jelitowe a. nudności, wymioty, b. biegunki, c. zaparcia, d. spadek apetytu, 2. bóle głowy (w tym napady migrenowe), 3. dysfunkcje seksualne a. opóźnienie wytrysku, b. zaburzenia erekcji, c. anorgazmia, 4. objawy ze strony OUN a. lęk, niepokój, b. bezsenność, c. akatyzja
Mirtazapina / Mianseryna - zastosowanie
rozpocznij naukę
1. Depresje łagodne (mianseryna) 2. Depresje ciężkie i lekooporne (mirtazapina) 3. Potencjalizacja działania innych LPD 4. Chroniczna bezsenność
HAMOWANIE WYCHWYTU NORADRENALINY
rozpocznij naukę
OBJAWY NIEPOŻĄDANE: tachykardia, drżenia mięśniowe, zaburzenia erekcji i ejakulacji
HAMOWANIE WYCHWYTU SEROTONINY
rozpocznij naukę
EFEKT P/DEPRESYJNY (?), „antyobsesyjny” (?), P/LĘKOWY (?) OBJAWY NIEPOŻĄDANE: osłabienie łaknienia, biegunka, nudności, osłabienie erekcji i ejakulacji, zespół serotoninowy
BLOKADA RECEPTORA a1
rozpocznij naukę
OBJAWY NIEPOŻĄDANE: obniżenie ciśnienia krwi, sedacja, senność, zawroty głowy, potencjalizacja działania leków hipotensyjnych
BLOKADA RECEPTORA a2
rozpocznij naukę
OBJAWY NIEPOŻĄDANE: priapizm, blokowanie działania leków hipotensyjnych
BLOKADA RECEPTORA 5-HT2
rozpocznij naukę
EFEKT P/DEPRESYJNY (?), „antyobsesyjny” (?) OBJAWY NIEPOŻĄDANE: zaburzenia ejakulacji, obniżenie ciśnienia krwi, efekt sedatywny
HAMOWANIE WYCHWYTU DOPAMINY
rozpocznij naukę
WPŁYW ODHAMOWUJĄCY OBJAWY NIEPOŻĄDANE: pobudzenie psychoruchowe, zaostrzenie objawów psychotycznych
DZIAŁANIE CHOLINOLITYCZNE
rozpocznij naukę
WZMAGANIE EFEKTU NORADRENERGICZNEGO (P/DEPRESYJNEGO)? OBJAWY NIEPOŻĄDANE: zatrzymanie moczu, wysychanie błon śluzowych, zaburzenia akomodacji, zaparcia, jaskra, tachykardia, zaburzenia świadomości (majaczenie), osłabienie procesów poznawczych (pamięci), zaburzenia ejakulacji, nasilenie objawów astmy
BLOKADA RECEPTORÓW HISTAMINOWYCH
rozpocznij naukę
OBJAWY NIEPOŻĄDANE: zwiększenie masy ciała, sedacja, wpływ hipotensyjny
BLOKADA SZYBKICH KANAŁÓW SODOWYCH
rozpocznij naukę
OBJAWY NIEPOŻĄDANE: zaburzenia rytmu serca
Wpływ na apetyt i masę ciała
rozpocznij naukę
wzrost masy ciała: Mirtazapina, Mianseryna, TLPD, (SSRI w leczeniu długoterminowym), brak zmian: Agomelatyna, Trazodon, Moklobemid, Reboksetyna, tianeptyna, spadek: Bupropion, Wenlafaksyna, w początkowej fazie leczenia SSRI, zwłaszcza Fluoksetyna
Najczęstsze błędy w leczeniu depresji
rozpocznij naukę
1) „Leczenie” depresji za pomocą anksjolityków 2) Stosowanie niskich dawek leków, 3) Zbyt krótki czas leczenia!!! 4) Nie informowanie pacjenta o początku działania leków i objawach ubocznych - zła współpraca (compliance) 5) Pomijanie problemu interakcji leków 6) Nieuwzględnianie kontekstu psychospołecznego 7) Zła diagnoza (np. brak rozpoznania schorzeń współistniejących, objawów psychotycznych, dwubiegunowości)
Wybór strategii leczenia
rozpocznij naukę
1) Dotychczasowy efekt leczenia (częściowa odpowiedź terapeutyczna będzie skłaniać ku pozostawieniu pierwszego LPD i dodaniu innego leku) 2) Tolerancję (zła tolerancja będzie wskazaniem do zmiany LPD) 3) Wiek i stan somatyczny pacjenta (starszy wiek i współistniejące choroby somatyczne będą skłaniać do zmiany LPD na inny LPD, aby w miarę możliwości stosować monoterapię i minimalizować ryzyko interakcji) 4) Koszty leczenia 5) Preferencje pacjenta, poziom współpracy
Podstawowe zasady psychofarmakoterapii depresji oraz innych zaburzeń w wieku podeszłym
rozpocznij naukę
1) Podstawowymi czterema zasadami jakimi należy się kierować są: efektywność danego leku, jego tolerancja, bezpieczeństwo stosowania, oraz możliwość potencjalnych interakcji. 2) Przejrzystość i prostota schematu podawania leku 3) Uwzględnienie dostępności określonego preparatu dla pacjenta, z uwzględnieniem niejednokrotnie ciężkiej sytuacji ekonomicznej osób starszych 4) Psychoedukacja 5) Współpraca z innymi specjalistami, lekarzem rodzinnym 1) Konieczne jest leczenie schorzeń somatycznych, stab
Excellent lithium responders
rozpocznij naukę
osoby, których życie uległo zasadniczej zmianie dzięki profilaktyce litem - Charakterystyka kliniczna: 1) „klasyczna” forma choroby 2) wyraźne bezobjawowe okresy remisji między epizodami 3) umiarkowana częstość epizodów 4) u potomstwa: podobny typ przebiegu choroby
ALP W TERAPII CHAD
rozpocznij naukę
1. krótkoterminowa terapia manii, 2. krótkoterminowa terapia depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego: dowiedziono skuteczności olanzapiny (w połączeniu z fluoksetyną) i kwetiapiny (IR lub XR), 3. Leczenie podtrzymujące: Arypiprazol (prewencja manii), Olanzapina (prewencja manii i depresji), kwetiapina, w przypadkach opornych klozapina
Stan mieszany maniakalny
rozpocznij naukę
poziom 1: olanzapina, walproinian, poziom 2: olanzapina + walproinian / lamotrygina poziom 3: klozapina + lek normotymiczny (lit, walproinian, lamotrygina), elektrowstrząsy
Stan mieszany depresyjny
rozpocznij naukę
poziom 1: Dodanie leku normotymicznego do stosowanego leku (ów) przeciwdepresyjnych. poziom 2: Lek przeciwdepresyjny (tylko II generacji) + dwa leki normotymiczne (lamotrigina, lit, karbamazepina, walproinian) poziom 3: Dodanie atypowego leku przeciwpsychotycznego (kwetiapina, aripiprazol) Elektrowstrząsy
Zespół maniakalny o umiarkowanym nasileniu
rozpocznij naukę
1. monoterapia: Lit, Karbamazepina, Walproinian, Olanzapina, Kwetiapina, Aripiprazol. 2. brak poprawy po 4-8 tyg: Leczenie skojarzone lit/walproinian+ atypowy lek przeciwpsychotyczny(olanzapina, kwetiapina, risperidon, aripiprazol)
Zespół maniakalny o znacznym nasileniu (z silnym pobudzeniem i/lub objawami psychotycznymi)
rozpocznij naukę
1. Odmowa leczenia doustnego: Haloperidol, Clopixol-acuphase, Olanzapina – iniekcje, Aripiprazol – iniekcje. 2. Przy akceptacji leczenia doustnego - Lit/walproininan + atypowy lek przeciwpsychotyczny(olanzapina, kwetiapina, risperidon, aripiprazol) 3. w razie braku poprawy po 4-8 tyg: Klozapina jako monoterapia lub w skojarzeniu (lit, walproinian), Elektrowstrząsy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.