Słówka z czytania, Present Simple + Present Continous

 0    206 fiszek    igorek2691
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
produkowanie mniej śmieci
rozpocznij naukę
Produce less rubbish
Unikać latania
rozpocznij naukę
Avoid flying
Wziąść udział w lokalnych kulturalnych wydarzeniach
rozpocznij naukę
Take part in local cultural events
Podzielić się swoimi podróżniczymi książkami
rozpocznij naukę
Share your travel books
Znaleźć ekologiczną agencje
rozpocznij naukę
Find a green travel agent
Jeździć mniej
rozpocznij naukę
Drive less
Oszczędzać energię
rozpocznij naukę
Save energy
odbywać się
rozpocznij naukę
Take place
zapisać, oszczędzać (energie, pieniądze), uratować (komuś życie)
rozpocznij naukę
Save (energies, money), save (someone's life)
włączyć (np. dzieci w klasie w coś), zawierać
rozpocznij naukę
include
w, do
rozpocznij naukę
into
środowisko
rozpocznij naukę
environment
dostać
rozpocznij naukę
get
przemieszczać
rozpocznij naukę
get around
sprawdzić
rozpocznij naukę
check
czy, jeśli
rozpocznij naukę
if
w zasięgu nóg (gdzieś gdzie można dojść na pieszo)
rozpocznij naukę
walking
zwiedzanie
rozpocznij naukę
sightseeing
wzrok
rozpocznij naukę
sight
na nogach
rozpocznij naukę
on foot
trzymać
rozpocznij naukę
keep
duży
rozpocznij naukę
large
ilość
rozpocznij naukę
amouts
elektryczność
rozpocznij naukę
electricity
oświetlać
rozpocznij naukę
light
pranie nosić
rozpocznij naukę
to the lundry
podrzewać
rozpocznij naukę
heat
zakwaterowanie
rozpocznij naukę
accommodation
obracać
rozpocznij naukę
turn
przełączać
rozpocznij naukę
switch
zamiast
rozpocznij naukę
instead
proste
rozpocznij naukę
simple
jakie
rozpocznij naukę
like
ręcznik
rozpocznij naukę
towels
klimatyzacja
rozpocznij naukę
air-condition
może zrobić
rozpocznij naukę
can make
recykling
rozpocznij naukę
recyle
opakowania
rozpocznij naukę
packages
zostawione (3 forma od live)
rozpocznij naukę
left (3 forma od live)
używane ponownie
rozpocznij naukę
reuse
filiżanka
rozpocznij naukę
cup
filiżanka herbaty / kawy
rozpocznij naukę
Cup of tea / coffee
albo
rozpocznij naukę
or
przynieść
rozpocznij naukę
bring
powtórnie
rozpocznij naukę
reusable
redukować
rozpocznij naukę
reduce
odpady
rozpocznij naukę
waste
konczyć
rozpocznij naukę
finished
niezależny
rozpocznij naukę
independent
próbować
rozpocznij naukę
try
rynek
rozpocznij naukę
markets
odkrywać
rozpocznij naukę
discover
pyszne
rozpocznij naukę
delicious
wyroby, wybór
rozpocznij naukę
selections
ser
rozpocznij naukę
cheeses
broszury
rozpocznij naukę
brochures
także wyjść
rozpocznij naukę
also leave
brać korzyść
rozpocznij naukę
take advantage
łączący
rozpocznij naukę
connecting
pociąg
rozpocznij naukę
train
cel podróży
rozpocznij naukę
destinations
bezpośrednio
rozpocznij naukę
direct
samoloty
rozpocznij naukę
planes
wytwarza
rozpocznij naukę
produces
ogromne
rozpocznij naukę
huge
ilość
rozpocznij naukę
amounts
zanieczyszczenia
rozpocznij naukę
pollution
kiedykolwiek
rozpocznij naukę
whenever
możłiwy
rozpocznij naukę
possible
rozważenie
rozpocznij naukę
consider
podróżować
rozpocznij naukę
traveling
autobus
rozpocznij naukę
coach
Przed
rozpocznij naukę
before
wycieczka
rozpocznij naukę
excurion
grupa
rozpocznij naukę
group
mniejsze
rozpocznij naukę
smaller
korzyść
rozpocznij naukę
advantage
opowiedzieć
rozpocznij naukę
tell
o
rozpocznij naukę
about
lokalnej
rozpocznij naukę
local
lokalna kultura
rozpocznij naukę
local culture
jakaś
rozpocznij naukę
any
podróżnicza książka
rozpocznij naukę
travel book
kupować lokalne produkty
rozpocznij naukę
Buy local products
ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni
rozpocznij naukę
I, you, he, she, it, we, you, they
PS dodawanie końcówki -s, do czasowników kończących się na -ss, -sh, -x, -ch dodajemy końcówkę...
rozpocznij naukę
-es
PS dodawanie końcówki -s, gdy czasownik jest zakończony na spółgłoskę + y, samogłoskę y zamieniamy na...
rozpocznij naukę
-i oraz dodajemy -es otrzymując końcówkę -ies
PS dodawanie końcówki -s, w przypadku czasowników zakończonych na samogłoskę + y...
rozpocznij naukę
nie zachodzi żadna zmiana i w czasie PS dodajemy po prostu kocówkę -s (tylko do he, she, it)
PS dodawanie końcówki -s, końcówkę -es dodajemy także do czasowników zakończonych na...
rozpocznij naukę
-o
PS: Do tworzenia pytań i przeczeń konieczny jest czasownik posiłkowy...
rozpocznij naukę
do lub does oraz podstawowej formy czasownika bez -s
PS: Formy does używamy z
rozpocznij naukę
trzecią osobą liczby pojedyńczej (he, she, it)
PS: Formy do używamy z
rozpocznij naukę
wszystkimi pozostałymi osobami oprócz (he, she, it)
Dla trzeciej osoby l. poj. (he, she, it) przeczenie formułujemy w czasie PS przy pomocy...
rozpocznij naukę
does not (doesn't) oraz podstawowej formy czasownika bez -s
Dla wszystkich pozostałych osób w PS przeczenia tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego...
rozpocznij naukę
do not (don't) oraz podstawowej formy czasownika bez końcówki -s
Pytania w PS tworzymy...
rozpocznij naukę
Stawiając na początku czasownik posiłkowy do lub does (dla osoby trzeciej l. poj.) potem podmiot następnie czasownik bez końcówki -s
Pytania otwarte tworzymy...
rozpocznij naukę
dodając przez czas. posiłkowym do lub does odpowiedni zaimek lub przysłowiek: co, gdzie itd. -> przyimek/przysłowek + do/does + osoba
próbować + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
rozpocznij naukę
try
kopiować + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
rozpocznij naukę
copy
studiować, uczyć się + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
rozpocznij naukę
study
zdawać np. egzamin + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
rozpocznij naukę
pass
oglądać np. telewizję + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
rozpocznij naukę
watch
myć + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj,
rozpocznij naukę
wash
relaksować się + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
rozpocznij naukę
relax
co
rozpocznij naukę
what
gdzie
rozpocznij naukę
where
kiedy
rozpocznij naukę
when
dlaczego
rozpocznij naukę
why
jak często
rozpocznij naukę
how often
o której godzinie
rozpocznij naukę
what time
ile
rozpocznij naukę
how much/ many
zawsze
rozpocznij naukę
always
przekaz
rozpocznij naukę
pass
przewodniki turystyczne
rozpocznij naukę
sightseeting quides
brać korzyść
rozpocznij naukę
take advantage
nosić z powrotem
rozpocznij naukę
carry back
lokalni przewodnicy
rozpocznij naukę
Local tourist quides
podróżnicza książka
rozpocznij naukę
travel book
Czas PC tworzymy poprzez...
rozpocznij naukę
czasownik "to be" (być) w odpowiedniej formie dla danej osoby oraz czasownika głównego z końcówką -ing
odmiana to be
rozpocznij naukę
I am, You are, He/ She/ It is, We are, You are, They are
PC dodawanie końcówki -ing, gdy czasownik kończy się na -e...
rozpocznij naukę
po dodaniu końcówki -ing samogłoska ta zanika np. love -> loving
porównywać + końcówka w PC
rozpocznij naukę
compare -> comparing
uśmiechać się + końcówka w PC
rozpocznij naukę
smile -> smiling
gapić się + końcówka w PC
rozpocznij naukę
stare -> staring
kłócić się + końcówka w PC
rozpocznij naukę
argue -> arguing
tańczyć + końcówka w PC
rozpocznij naukę
dance -> dancing
wyjątek w końcówkach PC: starzeć się
rozpocznij naukę
age -> ageing
wyjątek w końcówkach PC: zgadzać się
rozpocznij naukę
agree -> agreeing
wyjątek w końcówkach PC: farbować
rozpocznij naukę
dye -> dyeing
wyjątek w końcówkach PC: widzieć
rozpocznij naukę
see -> seeing
PC dodawanie końcówki -ing, w przypadku czasowników jednosylabowych zawierających jedną samogłoskę następuje...
rozpocznij naukę
podwojenie ostatniej spółgłoski np. hit -> hitting
uderzyć + końcówka w PC
rozpocznij naukę
hit -> hitting
biegać + końcówka w PC
rozpocznij naukę
run -> running
woleć, preferować + końcówka w PC
rozpocznij naukę
prefer -> preferring
żałować + końcówka w PC
rozpocznij naukę
regret -> regretting
w przypadku czasowników zakończonych na -i...
rozpocznij naukę
zawsze podwajamy tę ostatnią spółgłoskę np. travel ->travelling
podróżować + końcówka w PC
rozpocznij naukę
travel -> travelling
sygnalizować + końcówka w PC
rozpocznij naukę
signal -> signalling
PC dodawanie końcówki -ing: w przypadku czasowników zakończonych na -y...
rozpocznij naukę
nie zachodzą żadne zmiany
nieść + końcówka w PC
rozpocznij naukę
carry -> carring
płakać + końcówka w PC
rozpocznij naukę
cry -> crying
grać, bawić się + końcówka w PC
rozpocznij naukę
play -> playing
bawić się dobrze + końcówka w PC
rozpocznij naukę
enjoy -> enjoying
Przeczenia w czasie PC tworzymy...
rozpocznij naukę
dodając słówko przeczące -not do odpowiedniej dla danej osoby formy czas. to be np. I am not working,
Odmiana przeczenia w PC z to be
rozpocznij naukę
I am not working, You are not (aren't) working, He/She/It is not (isn't) working, We are not (aren't) working, You are not (aren't) working, They are not (aren't) working
Pytania zamknięte (tak/nie) w czasie PC tworzymy...
rozpocznij naukę
poprzez inwersje - przestawiając formę czasownika to be na początek pytania a potem podmiot, następnie czas z końcówką -ing np. Are you going to JIm's
Pytania otwarte tworzymy...
rozpocznij naukę
przestawiając to be oraz stawiając przeed nim odpowiedni zaimek lub przysłówek: co, gdzie, kiedy, dlaczego, kto, ile
stale
rozpocznij naukę
constantly
ciągle, wciąż
rozpocznij naukę
continually
wielokrotnie
rozpocznij naukę
repeatedly
czuć, odczuwać, uważać
rozpocznij naukę
feel + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
słyszeć
rozpocznij naukę
hear + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć zapach, pachnieć
rozpocznij naukę
smell + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć smak
rozpocznij naukę
taste + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wyglądać
rozpocznij naukę
look + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
podziwiać, szanować
rozpocznij naukę
admire + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
uwielbiać
rozpocznij naukę
adore + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
doceniać
rozpocznij naukę
appreciate + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
pragnąć
rozpocznij naukę
desire + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
nie znosić
rozpocznij naukę
detest + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
nie lubić
rozpocznij naukę
dislike + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
obawiać się
rozpocznij naukę
fear + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
lubić
rozpocznij naukę
like + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
kochać
rozpocznij naukę
love + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
potrzebować
rozpocznij naukę
need + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
woleć
rozpocznij naukę
prefer + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
szanować
rozpocznij naukę
respect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
cenić
rozpocznij naukę
value + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
chcieć
rozpocznij naukę
want + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
życzyć
rozpocznij naukę
wish + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zgadzać się
rozpocznij naukę
agree + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
doceniać
rozpocznij naukę
appreciate + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypuszczać
rozpocznij naukę
assume + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wierzyć, uważać
rozpocznij naukę
believe + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wątpić
rozpocznij naukę
doubt + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypuszczać, oczekiwać
rozpocznij naukę
expect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zapominać
rozpocznij naukę
forget + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know+ NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć znaczenie
rozpocznij naukę
mean + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć coś przeciwko
rozpocznij naukę
mind + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
postrzegać
rozpocznij naukę
perceive + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zdawać sobie sprawę
rozpocznij naukę
realise + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypominać sobie
rozpocznij naukę
recall + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
rozpoznawać
rozpocznij naukę
recognize + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
pamiętać
rozpocznij naukę
pamiętać po angielsku
to remember
przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose
podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
myśleć, w znaczeniu: wyrażać opinie
rozpocznij naukę
think + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
ufać
rozpocznij naukę
trust + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
rozumieć
rozpocznij naukę
understand + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć
rozpocznij naukę
have + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
należeć do
rozpocznij naukę
belong + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
posiadać
rozpocznij naukę
possess + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
posiadać
rozpocznij naukę
own + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
składać się
rozpocznij naukę
consist + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zawierać
rozpocznij naukę
contain + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zależeć od
rozpocznij naukę
depend + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
być winnym
rozpocznij naukę
own + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
czuć w odniesieniu do stanu emocjonalnego lub fizycznego
rozpocznij naukę
feel + występuje z końcówką -ing
patrzeć na coś
rozpocznij naukę
look + at/ into/ down + + występuje z końcówką -ing
czuć zapach, wąchać
rozpocznij naukę
smell + występuje z końcówką -ing
próbować coś, smakować
rozpocznij naukę
taste + występuje z końcówką -ing
spotykać, umawiać się lub odwiedzać
rozpocznij naukę
see + występuje z końcówką -ing
wysłuchać zeznań, oficjalnych skarg, mieć wiadomości od kogoś lub o czymś
rozpocznij naukę
hear + występuje z końcówką -ing
patrzeć z podziwem
rozpocznij naukę
admire + występuje z końcówką -ing
bawić się czymś, cieszyć się z czegoś
rozpocznij naukę
love, like
zastanawiąć się, rozważać coś
rozpocznij naukę
think + występuje z końcówką -ing

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.