U 5. Donations

 0    54 fiszki    mariakanty
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
darowizna
rozpocznij naukę
donation / gift
nabyć
rozpocznij naukę
acquire
zbyć
rozpocznij naukę
alienate / dispose of
bezpłatnie
rozpocznij naukę
gratuitously / free of charge / without payment
nieodwołalnie
rozpocznij naukę
irrevocably
darczyńca
rozpocznij naukę
donor
obdarowany
rozpocznij naukę
donee
pozbawić kogoś czegoś
rozpocznij naukę
divest sb of sth /deprive sb of sth
wejść w życie / zacząć obowiązywać
rozpocznij naukę
take effect / enter into force
uzyskać
rozpocznij naukę
obtain / procure
podstęp
rozpocznij naukę
fraud
groźba
rozpocznij naukę
duress
nieważny
rozpocznij naukę
null / null and void / invalid / void
osłabić / niekorzystnie wpływać na
rozpocznij naukę
impair / adversely affect
wola
rozpocznij naukę
will / volition / intent
zastąpić
rozpocznij naukę
substitute
rozdzielność / rozłączność / klauzula salwatoryjna
rozpocznij naukę
severability
unieważnić
rozpocznij naukę
nullify / annul / invalidate
kwestionować
rozpocznij naukę
challenge / question
podpisać / zawrzeć
rozpocznij naukę
execute / sign
dokonać darowizny
rozpocznij naukę
make a donation
odwołać darowiznę
rozpocznij naukę
revoke a donation
odwołanie darowizny
rozpocznij naukę
revocation of a donation
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie
rozpocznij naukę
full interdict
osoba ubezwłasnowolniona częściowo
rozpocznij naukę
limited interdict
domniemywać
rozpocznij naukę
presume
domniemanie
rozpocznij naukę
presumption
podważyć / obalić
rozpocznij naukę
rebut / refute
powinowactwo
rozpocznij naukę
affinity
pokrewieństwo
rozpocznij naukę
consanguinity
przysposobienie
rozpocznij naukę
adoption
obciążenie
rozpocznij naukę
charge / encumbrance / burden
nałożyć
rozpocznij naukę
impose
akt notarialny
rozpocznij naukę
notarial deed
pod rygorem nieważności
rozpocznij naukę
under the penalty of nullity / under the penalty of absolute nullity
małoletni
rozpocznij naukę
minor
małoletni, który w wyniku orzeczenia sądu uzyskał pełnoletność
rozpocznij naukę
emancipated minor
wstępny
rozpocznij naukę
ascendant
zstępny
rozpocznij naukę
descendant
warunek zawieszający
rozpocznij naukę
suspensive condition / condition precedent
warunek rozwiązujący
rozpocznij naukę
resolutory condition / dissolving condition / condition subsequent
niewdzięczność
rozpocznij naukę
ingratitude
zobowiązać się
rozpocznij naukę
undertake / oblige oneself / obligate oneself / bind oneself
zrzec się
rozpocznij naukę
waive / renounce
zrzeczenie się
rozpocznij naukę
waiver / renunciation
bez uszczerbku dla
rozpocznij naukę
without prejudice to / without detriment to
rażące niedbalstwo
rozpocznij naukę
gross negligence
odsetki za opóźnienie
rozpocznij naukę
late payment interest
działanie lub zaniechanie
rozpocznij naukę
act or omission
w naturze
rozpocznij naukę
in kind
właściwy o
rozpocznij naukę
competent authority
obowiązek alimentacyjny
rozpocznij naukę
duty of support / alimentary duty
wzbogacenie
rozpocznij naukę
enrichment
bezpodstawne wzbogacenie
rozpocznij naukę
unjust enrichment

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.