Wodorotlenki, kwasy i sole

5  1    21 fiszek    sofka6
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Wzór ogólny tlenków.
rozpocznij naukę
EnOm E-pierwiastek, n i m-indeksy stechiometryczne, O-tlen
Z czego składa się każdy wodorotlenek?
rozpocznij naukę
z metalu i grupy wodorotlenkowej
Wszystkie nazwy NaOH, KOH, Ca(OH) i HCl.
rozpocznij naukę
NaOH-wodorotlenek sodu, soda kaustyczna, soda żrąca KOH-wodorotlenek potasu, potaż kaustyczny, potaż żrący Ca(OH)-wodorotlenek wapnia, wapno gaszone HCl-kwas solny, kwas chlorowodorowy, chlorowodór, kwas żołądkowy
Co znajduje się w każdym wzorze strukturalnym wodorotlenków i kwasów tlenowych?
rozpocznij naukę
mostek tlenowy
Dwa sposoby otrzymywania wodorotlenków.
rozpocznij naukę
tlenek metalu + woda -wodorotlenek; metal + woda -wodorotlenek + wodór
Jaki pierwiastek z grupy 1-szej lub 2-giej nie zareaguje z wodą(nawet po podgrzaniu?
rozpocznij naukę
beryl
Co to są indykatory?
rozpocznij naukę
są to substancje lub mieszaniny, które zmieniają barwę w różnych odczynach roztworu(pH roztworu)
Co to są zasady i jakie jony w nich występują?
rozpocznij naukę
wodne roztwory wodorotlenków, są w nich obecne aniony wodorotlenkowe oraz kationy metalu
Właściwość pochłaniania wody z powietrza.
rozpocznij naukę
higroskopijność
Równanie reakcji przedstawiające proces mętnienia wody wapiennej.
rozpocznij naukę
Ca(OH)2 + CO2 - CaCO3 + H2O
Podział kwasów.
rozpocznij naukę
tlenowe i beztlenowe
Co się dzieje z substancjami organicznymi po wylaniu na nich azotowego(V)?
rozpocznij naukę
żółkną
Co to są elektrolity?
rozpocznij naukę
elektrolity-związki chemiczne, których wodne roztwory przewodzą prąd
Według jakiego naukowca jest ta definicja: kwasy-związki chemiczne lub jony, które mogą oddawać protony?
rozpocznij naukę
według Brönsteda i Lowry'ego(B-L)
Jak otrzymujemy kwas chlorowy(VII)?
rozpocznij naukę
działamy stężonym kwasem siarkowym(VI) na nadchlorany
Jaka jest masa atomowa H2SO4(mS=32u)?
rozpocznij naukę
98u
Z czego składa się każda sól?
rozpocznij naukę
z metalu i reszty kwasowej kwasu od którego pochodzi
Najprostszy sposób otrzymywania soli beztlenowych.
rozpocznij naukę
metal + niemetal - sól kwasu beztlenowego
W którą stronę układu okresowego pierwiastków chemicznych jest wzrost aktywności chemicznej metali?
rozpocznij naukę
z góry do dołu
Co to są wodorosole?
rozpocznij naukę
sole, których aniony reszt kwasowych zawierają atom wodoru
Co znaczy
rozpocznij naukę
Co znaczy po polsku
substancja trująca

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.