Woda i roztwory wodne

 0    31 fiszek    AgatheO
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W jakiej temperaturze woda ma największą gęstość?
rozpocznij naukę
W temperaturze +4°C. Jest to gęstość 1 g/cm³. Zmniejsza się ona wraz ze zmianą temperatury.
Woda podczas zamarzania ....... swoją objętość
rozpocznij naukę
zwiększa
Lód ma ...... gęstość niż woda. Jest to jedna z przyczyn ... skał.
rozpocznij naukę
mniejszą, wietrzenia
Ile % wody zawiera ciało człowieka?
rozpocznij naukę
od 58% do 65%
Ile % wody zawiera ciało ryby?
rozpocznij naukę
80%
Ile % wody zawierają niektóre rośliny wodne?
rozpocznij naukę
od 95% do 98%
Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla substancji o jakier budowie?
rozpocznij naukę
Polarnej oraz także jonowej.
Co posiada jaką ma budowę i jak jest nazywana cząsteczka wody?
rozpocznij naukę
Ma biegun dodatni i ujemny. Ma budowę polarną. Nazywana jest DIPOLEM.
Na czym polega rozpuszczanie substancji w wodzie?
rozpocznij naukę
Na wnikaniu jednej substancji między cząstki rozpuszczalnika.
Jak racjonalnie gospodarować wodą?
rozpocznij naukę
Myć zęby przy zakręconym kranie, korzystać z prysznica, nie z wanny, dbać o właściwy stan urządzeń sanitarnych, aby nie ciekła z nich woda.
Woda destylowana -
rozpocznij naukę
woda pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń (m.in. soli mineralnych) i rozpuszczonych gazów. Aby ją otrzymać, zwykłą wodę poddaje się procesowi destylacji.
Gdzie stosuje się wodę destylowaną?
rozpocznij naukę
W przemyśle farmaceutycznym, w medycynie, w laboratoriach chemicznych, w żelazkach, nawilżaczach powietrza.
Pod ciśnieniem 1013 hPa woda wrze w temperaturze ..., a krzepnie w ......
rozpocznij naukę
100°C, 0°C
Zanieczyszczenia wód to najczęściej:
rozpocznij naukę
odpady promieniotwórcze i związki metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm), paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki, detergenty, ścieki z kopalń.
Grupy zanieczyszczeń wód.
rozpocznij naukę
komunalne (detergenty), przemysłowe (metale ciężkie), rolnicze (azotany)
Metody oczyszczania:
rozpocznij naukę
mechaniczne: stosowanie grubych sit, krat chemiczne: utlenianie i zobojętnianie przy użyciu środków chemicznych, biologiczne: wprowadzenie zespołu bakterii.
Rozpuszczanie polega na
rozpocznij naukę
wnikaniu cząsteczek jednej substancji między cząsteczki substancji drugiej.
Emulsja
rozpocznij naukę
mieszanina niejednorodna dwóch wzajemnie nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozproszona w drugiej w postaci małych kropelek.
Emulsje to np.
rozpocznij naukę
mleko, kremy, majonez, keczup.
Dipol
rozpocznij naukę
cząsteczka mająca dwa bieguny: dodatni i ujemny
Roztwór -
rozpocznij naukę
mieszanina jednorodna rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej.
Szybkość rozpuszczania się danej substancji zależy od:
rozpocznij naukę
temperatury, mieszania i rozdrobnienia substancji rozpuszczonej
Rozpuszczalność substancji -
rozpocznij naukę
maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzyma roztwór nasycony
Roztwór nasycony -
rozpocznij naukę
roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej danej substancji.
Roztwór nienasycony -
rozpocznij naukę
roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość danej substancji.
Roztwór stężony -
rozpocznij naukę
roztwór, w którym masa substancji rozpuszczonej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika (wody)
Roztwór rozcieńczony -
rozpocznij naukę
roztwór, w którym masa substancji rozpuszczanej jest mała (klka procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika (wody)
Roztwór właściwy -
rozpocznij naukę
roztwór, w którym cząstki substancji rozpuszczonej mają rozmiary mniejsze od 10-9 m
Koloid -
rozpocznij naukę
mieszanina, w której cząstki substancji rozpuszczonej mają rozmiary od 10-9 m do 10-7 m.
Zawiesina -
rozpocznij naukę
mieszanina cieczy i substancji rozpuszczonej, której cząstki mają rozmiary większe od 10-7 m.
Stężenie procentowe roztworu (Cp)
rozpocznij naukę
to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.