Lista B2, str. 119

 0    88 fiszek    lotolga
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Isst du kein Fleisch? Doch, manchmal schon.
rozpocznij naukę
Jesz w ogóle mięsa? Ale czasami już.
Ihr kommt doch heute Abend?
rozpocznij naukę
Przychodzisz jednak dzisiaj wieczorem?
Sie können schon Platz nehmen, der Doktor kommt gleich.
rozpocznij naukę
Może Pan już zając miejsce, lekarz przyjdzie.
Wir gehen ZUM Doktor.
rozpocznij naukę
Idziemy do lekarza.
Das Buch habe ich doppelt.
rozpocznij naukę
Mam dwa razy tą książkę.
Wir hätten gern ein Doppelbett.
rozpocznij naukę
Wolelibyśmy podwójne łóżko.
Wollen Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer?
rozpocznij naukę
Chce Pan pokój dwuosobowy, czy pojedynczy?
das Dorf (die Dörfer)
rozpocznij naukę
wieś
dort
rozpocznij naukę
tam
Dort drüben ist der Bahnhof.
rozpocznij naukę
tam (tam dalej) znajduje się stacja kolejowa.
dorthin
rozpocznij naukę
tam
Deine Tasche kannst du dorthin stellen.
rozpocznij naukę
Torebkę możesz tam postawić.
die Dose (Dosen)
rozpocznij naukę
puszka
Ich habe noch eine Dose Bohnen.
rozpocznij naukę
Mam puszkę fasoli.
draußen
rozpocznij naukę
na zewnątrz
Es ist kalt draußen.
rozpocznij naukę
Jest zimno na zewnątrz.
Wir müssen draußen warten.
rozpocznij naukę
Musimy poczekać na zewnątrz.
drehen, drehte, gedreht
rozpocznij naukę
obracać, przekręcać
Zum öffnen der Dose müssen Sie den Deckel drehen.
rozpocznij naukę
Aby otworzyć puszkę trzeba obrócić nasadkę.
Bei Familie Huber dreht sich jetzt alles um das Baby.
rozpocznij naukę
W rodzinie Hubert teraz wszyscy kręcą się wokół dziecka.
dringend
rozpocznij naukę
pilnie
ich muss DICH dringend sprechen.
rozpocznij naukę
Muszę porozmawiać pilnie z Tobą.
Ich erwarte einen dringendEN Anruf.
rozpocznij naukę
Spodziewam się pilnej rozmowy.
Bitte kommen Sie schnell. Es ist dringend.
rozpocznij naukę
Proszę przyjść szybko. To jest pilne.
drin, drinnen
rozpocznij naukę
wewnątrz
Wo wollt ihr sitzen? Draußen oder drinnen?
rozpocznij naukę
Gdzie wolicie siedzieć? W środku, czy na zewnątrz?
Bei der Hitze ist es drinnen viel angenehmer.
rozpocznij naukę
W czasie upału jest w środku dużo przyjemniej.
In der Packung ist nichts mehr drin.
rozpocznij naukę
W paczce nie ma nic więcej.
die Drogerie, Drogerien
rozpocznij naukę
drogeria
Waschmittel bekommst du in der Drogerie.
rozpocznij naukę
Środki do prania dostaniesz w drogerii.
drüben
rozpocznij naukę
tam
die Haltestelle, Haltestellen
rozpocznij naukę
przystanek
drucken (druckt, druckte, hat gedruckt)
rozpocznij naukę
drukować
Warum hast du den Brief noch nicht ausgedruckt?
rozpocznij naukę
Dlaczego tego listu jeszcze nie wydrukowałeś?
Bei welcher Firma haben Sie diese Prospekte drucken lassen?
rozpocznij naukę
W jakiej firmie drukowali Państwo te prospekty?
Du gehst einfach AUF "Datei drucken"!
rozpocznij naukę
Po prostu idziesz do (otwierasz) „Drukuj plik"!
der Drucker (-)
rozpocznij naukę
drukarka
Ich brauche einen neuen Drucker für meinen Computer.
rozpocznij naukę
Potrzebuję nowej drukarki do komputera.
drücken (drückt, drückte, hat gedrückt)
rozpocznij naukę
naciskać, uwierać
Sie brauchen nur auf den Knopf zu drücken.
rozpocznij naukę
Wystarczy tylko nacisnąć przycisk.
Die neuen Schuhe drücken.
rozpocznij naukę
Nowe buty uwierają.
Wenn du hier drückst, geht die Tür auf.
rozpocznij naukę
Jeśli naciśniesz tutaj, otwierają się drzwi.
der Knopf, Knöpfe
rozpocznij naukę
guzik, przycisk
der Druck
rozpocznij naukę
ciśnienie, nacisk
Durch einen Knopfdruck schaltet man das Gerät ein.
rozpocznij naukę
Poprzez naciśnięcie przycisku, włącza się urządzenie.
Wie hoch muss der Druck in den vorderen Reifen sein?
rozpocznij naukę
Jakie ciśnienie musi być w przednich opon?
der Reifen, Reifen
rozpocznij naukę
opona
dumm
rozpocznij naukę
głupi
Entschuldigung, das war dumm von mir.
rozpocznij naukę
Niestety, to było głupie z mojej strony.
Mir ist etwas Dummes passiert.
rozpocznij naukę
Zdarzyło mi się coś głupiego.
Ich fand den Film wirklich sehr dumm.
rozpocznij naukę
Uważałam ten film za naprawdę głupi.
dunkel
rozpocznij naukę
ciemny
Warum machst du kein Licht an? Hier ist es so dunkel.
rozpocznij naukę
Dlaczego nie włączysz światła? Jest tutaj tak ciemno.
Meine Schwester hat dunkle Haare.
rozpocznij naukę
Moja siostra ma ciemne włosy.
Ich habe mir eine dunkelblaue Bluse gekauft.
rozpocznij naukę
Kupiłam sobie granatową bluzkę.
Meine Schwester hat dunkle Haare.
rozpocznij naukę
Moja siostra ma ciemne włosy.
dünn
rozpocznij naukę
chudy, cienki
Er ist dünn, weil er zu wenig isst.
rozpocznij naukę
Jest chudy, bo je zbyt mało.
Warum ziehst du nur so einen dünnen Mantel an? Es ist kalt draußen.
rozpocznij naukę
Dlaczego zakładasz tylko taki cienki płaszcz? Jest zimno na zewnątrz.
durch
rozpocznij naukę
przez, dzięki komuś
Wir sind mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren.
rozpocznij naukę
Pejechaliśmy na rowerze przez las.
die ganze Nacht durch
rozpocznij naukę
przez całą noc
Wir haben den ganzen Mai durch geheizt.
rozpocznij naukę
Przez cały maj ogrzewaliśmy.
Wir haben unsere Wohnung durch einen Makler bekommen.
rozpocznij naukę
Nasze mieszkanie przez pośrednika dostaliśmy/znaleźliśmy.
durcheinander sein
rozpocznij naukę
być w nieładzie, w bałaganie
Alle meine Sachen sind durcheinander. Ich finde nichts mehr.
rozpocznij naukę
Wszystkie moje rzeczy są pomieszane, w nieładzie. Nic nie mogę znaleźć.
Bitte redet nicht alle durcheinander. Sonst verstehe ich nichts.
rozpocznij naukę
Proszę nie mówić jeden przez drugiego (na raz). bo nic nie rozumie.
die Durchsage (die Durchsagen)
rozpocznij naukę
zapowiedź, komunikat
Ich habe die Durchsage nicht verstanden.
rozpocznij naukę
Nie rozumiałem zapowiedzi.
durchschnittlich
rozpocznij naukę
przeciętny
Die Preise sind im letzen Jahr um durchschnittlich 6% gestiegen.
rozpocznij naukę
Ceny wzrosły średnio o 6% w ciągu ostatniego roku.
In Deutsch ist Ihr Sohn sehr gut, aber in Mathematik sind seine Leistungen nur durchschnittlich.
rozpocznij naukę
W języku niemieckim Twój syn jest bardzo dobry, ale w matematyce jego osiągnięcia są tylko przeciętne.
die Leistung, Leistungen
rozpocznij naukę
Wynik, osiągnięcie
der Durst
rozpocznij naukę
pragnienie
Ich holle Ihnen etwas zu trinken. Sie haben sicher Durst.
rozpocznij naukę
Przyniosę Ci coś do picia. Pewnie jesteś spragniony.
dürfen, darf- durfte - h. dürfen
rozpocznij naukę
mieć pozwolenie, mieć prawo
Ich suche ein gebrauchtes Auto. Es darf nich mehr als 1000 Euro kosten.
rozpocznij naukę
Szukam używanego samochodu. Nie może kosztować więcej niż 1000 euro.
Das hätten Sie nicht machen dürfen!
rozpocznij naukę
Nie powinno się tego robić!
duschen, duscht, duschte, hat geduscht
rozpocznij naukę
brać prysznic
Wenn Sie (sich) duschen wollen, das Badezimmer ist dort hinten links.
rozpocznij naukę
Jeśli chcesz wziąć prysznic, łazienka jest tam z tyłu po lewej.
Ich bade nicht so gern, ich dusche lieber.
rozpocznij naukę
Nie kąpię się chętnie, wolę brać prysznic.
die Dusche (die Duschen)
rozpocznij naukę
prysznic
Ich gehe morgens unter die Dusche.
rozpocznij naukę
Idę rano pod prysznic.
die DVD, die DVDs
rozpocznij naukę
DVD
Lass uns heute Abend eine DVD anschauen.
rozpocznij naukę
Obejrzyjmy dzisiaj wieczorem DVD.
Gibt es den Film schon auf DVD?
rozpocznij naukę
Czy ten film jest już na DVD?
Lass uns gehen!
rozpocznij naukę
Chodźmy!
Lass uns beten!
rozpocznij naukę
Módlmy się!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.