BBC Learning English: 6 Minute English: Laughing could kill you

 0    16 fiszek    teresa99a
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
głośny śmiech, rechot
rozpocznij naukę
a guffaw
śmiać się głośno, rechotać
rozpocznij naukę
to guffaw
Czy możesz podać mi szklankę wody?
rozpocznij naukę
Can you pass me a glass of water?
śmiać się na cały głos
rozpocznij naukę
to laugh one's head off
dławić się, krztusić się
On zaczął się krztusić i ja spanikowałem.
rozpocznij naukę
to choke
He started choking and I panicked.
O mało nie umarłem ze śmiechu.
rozpocznij naukę
I nearly/almost died laughing
poznawczy
Psychologia kognitywna jest bardzo ciekawa.
rozpocznij naukę
cognitive
Cognitive psychology is very interesting.
klatka piersiowa
Kiedy robimy wdech, nasza klatka piersiowa się unosi./Ona jest za chuda. Wystają jej kości klatki piersiowej.
rozpocznij naukę
klatka piersiowa po angielsku
rib cage
When we inhale, our rib cage lifts up./She's too thin. Her rib cage bones stick out.
przepona
rozpocznij naukę
diaphragm
skurczyć się
Metal kurczy się, kiedy temperatura spada.
rozpocznij naukę
to contract
Metal contracts when the temperature drops.
dyszeć, sapać, wzdychać
Po bieganiu na bieżni dyszałem dziesięć minut.
rozpocznij naukę
to gasp
After running on a treadmill I gasped for ten minutes.
wypuszczać, uwalniać, wyzwolić
Wyzwól swoje emocje.
rozpocznij naukę
to release
Release your emotions.
potem, później, następnie
Jeśli pójdziemy na obiad w West Ocean City, później moglibyśmy pójść popływać.
rozpocznij naukę
afterwards
If we go to dinner in West Ocean City, we could go swimming afterwards.
chichotać
Można było usłyszeć, jak ktoś chichocze w tylnym rzędzie.
rozpocznij naukę
to chuckle
You could hear someone chuckle in the back row.
serdeczny, szczery (np. gratulacje), rubaszny (np. śmiech)
rozpocznij naukę
hearty
szczypać
Mam ochotę się uszczypnąć, żeby zobaczyć, czy jestem prawdziwy, powiedział Bob.
rozpocznij naukę
to pinch
"I feel like pinching myself to see if I'm real," Bob said.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.