BBC Learning English: 6 Minute English: Is 'man flu' real?

 0    41 fiszek    teresa99a
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
jęczeć (wydawać jęki)
Chłopiec jęczał z bólu.
rozpocznij naukę
to moan
The boy was moaning in pain.
radzić sobie, robić postępy w czymś
Radzisz sobie w pracy?
rozpocznij naukę
to get on with something
Do you get on with your work?
badanie, sondaż, ankieta
Przeprowadzamy sondaż o nastawieniu ludzi do imigrantów.
rozpocznij naukę
a survey
We're carrying out a survey on people's attitudes to immigrants.
przeprowadzać, prowadzić (badanie, sondaż, ankietę)
Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.
rozpocznij naukę
to conduct
It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions.
zachorować na coś
rozpocznij naukę
come down with something
to have or catch an illness
rozpocznij naukę
be/go down with something
pociągać nosem (płacząc)
rozpocznij naukę
to sniffle
a cold (informally)
rozpocznij naukę
the sniffles
katar, zakatarzony nos, zatkany nos
rozpocznij naukę
a runny nose
śluz, wydzielina
rozpocznij naukę
mucus
cieknąć, przeciekać
rozpocznij naukę
to leak
nie poddawać się
rozpocznij naukę
to soldier on
[uncountable] (informal, humorous) a cold or similar minor illness that a man catches and treats as if it were flu or something more serious; męska grypa
rozpocznij naukę
man flu
Greg was off sick with man flu, according to his wife.
śmiało, dawaj, wal śmiało, pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie)
rozpocznij naukę
fire away
dochodzić do siebie, powracać do siebie, powracać do zdrowia
Niedługo dojdę do siebie.
rozpocznij naukę
to recover
I will recover soon.
drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.
rozpocznij naukę
minor
He suggested two minor changes and approved the rest.
cierpieć na coś, cierpieć z powodu czegoś (chorować na coś)
On cierpi na infekcję gardła.
rozpocznij naukę
to suffer from
He's suffering from a throat infection.
mieć tendencje, mieć skłonności (zazwyczaj coś robić, zazwyczaj jakimś być)
Moje włosy mają skłonności do przetłuszczania się bardzo szybko.
rozpocznij naukę
to tend to something
My hair tends to get oily very quickly.
przekonany (o czymś)
Jestem przekonany, że idziemy we właściwym kierunku.
rozpocznij naukę
convinced
I'm convinced that we are going in the right direction.
wypompować kogoś, wykończyć kogoś
Jego praca go wypompowała, więc potrzebował przerwy.
rozpocznij naukę
to wipe somebody out
His job wiped him out so he needed a break.
oskarżać
On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu.
rozpocznij naukę
to accuse
He was accused of stealing two thousand dollars from the store.
biadolić, jęczeć, kwilić, lamentować, skomleć
rozpocznij naukę
to whine
jęczenie, biadolenie, lamentowanie
rozpocznij naukę
whining
wskazywać (istnienie lub prawdziwość czegoś)
Jej wyniki badań wskazywały, że musi schudnąć.
rozpocznij naukę
to indicate
Her test results indicated that she needs to lose weight.
oddechowy, płucny (np. układ)
rozpocznij naukę
respiratory
odpowiedź immunologiczna
rozpocznij naukę
immune response
zwalczać coś, odpierać coś
Musisz zostać w łóżku i wziąć jakieś lekarstwa, żeby zwalczyć grypę.
rozpocznij naukę
to fight off something
You have to stay in bed and take some medicines to fight off the flu.
chwila, moment, wyluzuj, spokojnie, hola
rozpocznij naukę
Hold your horses!
sugestywny, dwuznaczny
rozpocznij naukę
suggestive
niezaprzeczalny; final; not able to be changed
rozpocznij naukę
definitive
a definitive agreement/answer/statement; The definitive version of the text is ready to be published.
w zasadzie, zasadniczo
W zasadzie ten telefon jest bezużyteczny.
rozpocznij naukę
basically
Basically, this phone is useless.
przeciętnie, średnio
Norwegowie, przeciętnie, żyją dłużej niż pozostali Europejczycy.
rozpocznij naukę
on average
Norwegian people, on average, live longer than other Europeans.
lekarstwo, lek, środek zaradczy, metoda leczenia, kuracja (coś, co pozwala wyleczyć z choroby)
Musimy znaleźć lekarstwo na raka.
rozpocznij naukę
cure
We have to find the cure for cancer.
wypocić
rozpocznij naukę
to sweat out
chusteczka, chusteczka higieniczna
Ona wytarła nos chusteczką.
rozpocznij naukę
a tissue
She wiped her nose with a tissue.
przesadzać, popadać w przesadę, wyolbrzymiać
Ona zdecydowanie przesadza ze swoim makijażem.
rozpocznij naukę
to exaggerate
She definitely exaggerates her make-up
bóle mięśni
rozpocznij naukę
aching muscles
gorączka
Miałem dreszcze jakbym miał gorączkę.
rozpocznij naukę
a fever
I was shivering as if I had a fever.
paść (np. na sofę ze zmęczenia)
Byłem tak śpiący, że od razu padłem na łóżko.
rozpocznij naukę
to collapse
I was so sleepy I immediately collapsed on the bed.
kichać
Jane kichnęła i wytarła nos w chusteczkę
rozpocznij naukę
to sneeze
Jane sneezed and wiped her nose on a tissue.
internista, lekarz ogólny, lekarz pierwszego kontaktu
rozpocznij naukę
GP; general practitioner

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.