family and friend\rodzina i przyjaciele

 0    16 fiszek    jarojawory
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
rozpocznij naukę
matka
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
mum
rozpocznij naukę
mama
father
My father works for a big pharmaceutical company.
rozpocznij naukę
ojciec
Mój ojciec pracuje w dużej firmie farmaceutycznej.
dad
My dad is a pilot.
rozpocznij naukę
tatuś
Mój tata jest pilotem.
parents
I love and respect my parents.
rozpocznij naukę
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
rozpocznij naukę
dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
grandad
rozpocznij naukę
dziadek
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
rozpocznij naukę
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
granny
rozpocznij naukę
babunia
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
rozpocznij naukę
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
daughter
I have two daughters and three sons.
rozpocznij naukę
córka
Mam dwie córki i trzech synów.
brother
My brother is my best friend.
rozpocznij naukę
brat
Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem.
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
rozpocznij naukę
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
aunt
Aunt Helen lives in a small Welsh village.
rozpocznij naukę
ciotka
Ciotka Helen mieszka w małej Walijskiej wiosce.
uncle
Uncle David promised to mend our car.
rozpocznij naukę
wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
rozpocznij naukę
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.