Apostazja

4.7  3    14 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jaka jest etymologia słowa "apostazja"?
rozpocznij naukę
z języka greckiego apo – od, stasis – postawa; w języku polskim znaczy odstąpienie, wystąpienie, odłączenie się, bunt itp.
Jakie jest znaczenie słowa "apostazja"?
rozpocznij naukę
apostazja to dobrowolne odstępstwo od wiary religijnej połączone często z formalnym opuszczeniem Kościoła/wyznania
Jaki był stosunek starożytnego Kościoła chrześcijańskiego do apostazji?
rozpocznij naukę
starożytni chrześcijanie zaliczali apostazję do (obok zabójstwa i cudzołóstwa) najcięższych grzechów
Wewnątrz jakiej religii upowszechniony został termin apostazja?
rozpocznij naukę
wewnątrz chrześcijaństwa
Jak współcześnie określa Kościół apostazję?
rozpocznij naukę
jako świadome, dobrowolne i publiczne wyrzeczenie się wiary/przynależności do Kościoła
Jaką karę kościelną nakłada Kościół katolicki za akt apostazji?
rozpocznij naukę
najcięższą karę kościelną, czyli ekskomunikę
Jaka jest podstawa nakładania ekskomuniki za apostazję?
rozpocznij naukę
podstawę stanowi prawo kanoniczne z 1983 roku
Jakie są główne konsekwencje nakładanej za apostazję ekskomuniki?
rozpocznij naukę
zakaz przyjmowania sakramentów i sakramentaliów (w tym kościelnego ślubu i pogrzebu)
Kiedy Konferencja Episkopatu Polski ustaliła procedurę dokonywania apostazji w diecezjach polskich?
rozpocznij naukę
29 września 2008 roku
Jak zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez polski Episkopat dokonuje się apostazji (jako deklaracji wystąpienia z Kościoła)
rozpocznij naukę
formalnie apostazja dokonuje się przez dostarczenie w obecności dwóch świadków proboszczowi miejsca zamieszkania własnoręcznie napisanego oświadczenia
Jakie zastrzeżenia miało Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów wobec zaakceptowanego przez polski Episkopat przebiegu aktu apostazji?
rozpocznij naukę
wysuwano zastrzeżenia, że procedura jest zbyt skomplikowana w stosunku do wymogów podstawowych nałożonych przez Stolicę Apostolską, np. niepotrzebnie wymaga się aż dwóch świadków
Jak w islamie nazywa się apostazję?
rozpocznij naukę
ridda
Jak w islamie nazywa się osoba, która odstąpiła od religii islamskiej?
rozpocznij naukę
murtadd
Jak nazywał się władca rzymski znany z porzucenia wiary chrześcijańskiej i prześladowania chrześcijan, któremu historia nadała przydomek apostaty?
rozpocznij naukę
Julian Apostata (zm. w 363 roku)

Komentarze:

wystap kropka pl napisał: 2011-11-04 13:56:05
Błędy i nieścisłości - nie 29.09.2008 tylko 27.09.2008, nie jest to ustalone dla polskich diecezji tylko jest to dokument studyjny, który biskupi mogli przyjąć (i prawie żaden nie przyjął) a w odpowiedzi na pytanie o podstawę brak tej podstawy - jest to kanon 1364 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Poza tym najważniejsze jest chyba to, że dla Kościoła jest to równoznaczne z wystąpieniem, bo Kościół wystąpienia nie uznaje.

wystap kropka pl napisał: 2011-11-04 14:05:16
"nie jest równoznaczne" oczywiście, przepraszam

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.