Personal Data Andrew Cottage Cheese

 0    19 fiszek    orban
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
adres
Jaki jest twój adres?
rozpocznij naukę
address
What's your address?
wiek
Ona potrzebuje więcej przyjaciół w jej własnym wieku.
rozpocznij naukę
age
She needs more friends of her own age.
data urodzenia
Jaka jest data twoich urodzin?
rozpocznij naukę
date of birth
What's your date of birth?
rozwiedziony
Moi rodzice są rozwiedzeni.
rozpocznij naukę
divorced
My parents are divorced.
kobieta
Więcej kobiet niż mężczyzn jest zatrudnionych w tej fabryce.
rozpocznij naukę
a female
More females than males are employed in the factory.
imię
Jakie jest twoje imię?
rozpocznij naukę
first name
What's your first name?
płeć
zagadnienia dotyczące klasy, rasy i płci
rozpocznij naukę
gender
issues of class, race and gender
zawód
Jaki jest twój zawód?
rozpocznij naukę
occupation
What's your occupation?
mężczyzna
Hemofilia jest chorobą, która dotyka głównie mężczyzn.
rozpocznij naukę
a male
Haemophilia is a condition that affects mostly males.
stan cywilny
pytania o wiek, płeć i stan cywilny
rozpocznij naukę
marital status
questions about age, gender and marital status
żonaty, zamężna
Jest żoną Johna.
rozpocznij naukę
married
She's married to John.
narodowość
Ona ma podwójną narodowość.
rozpocznij naukę
nationality
She has dual nationality.
stanu wolnego
Czy w dalszym ciągu jesteś stanu wolnego?
rozpocznij naukę
single
Are you still single?
nazwisko
Kowalski jest powszechnym nazwiskiem w Polsce.
rozpocznij naukę
surname
Kowalski is a common surname in Poland.
owdowiały, owdowiała
owdowiała matka trojga dzieci
rozpocznij naukę
widowed
a widowed mother of three
kraj zamieszkania
rozpocznij naukę
country of residence
znaki szczególne
Czy twój mąż posiada jakieś znaki szczególne?
rozpocznij naukę
distinguishing features
Does your husband have any distinguishing features?
pochodzenie etniczne
rozpocznij naukę
ethnic origin
najbliższy krewny
Jestem jej najbliższym krewnym.
rozpocznij naukę
next of kin
I'm her next of kin.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.