Personality (English File Inter)

 0    58 fiszek    gabi0205
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
czuły
rozpocznij naukę
affectionate
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
rozpocznij naukę
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
rozpocznij naukę
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
niespokojny, zalękniony
rozpocznij naukę
anxious
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
rozpocznij naukę
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
uroczy
rozpocznij naukę
charming
lubiący współzawodnictwo
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.
rozpocznij naukę
competitive
I believe our prices are competitive.
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
rozpocznij naukę
independent
samodzielny
zazdrosny
rozpocznij naukę
jealous
humorzasty
Współczuję ludziom, którzy są zawsze ponurzy i nigdy nie wyglądają na szczęśliwych.
rozpocznij naukę
moody
I feel sorry for people who are always moody and never look happy.
buntowniczy
rozpocznij naukę
rebellious
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
rozpocznij naukę
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
samolubny
rozpocznij naukę
selfish
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
rozpocznij naukę
sensible
I thought her idea was very sensible.
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
rozpocznij naukę
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
rozpocznij naukę
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
rozpieszczony
rozpocznij naukę
spoilt
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
rozpocznij naukę
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
atrakcyjny
rozpocznij naukę
attractive
wybuchowy
rozpocznij naukę
bad-tempered
otwarty
rozpocznij naukę
outgoing
towarzyski
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
skąpy
Dlaczego musisz być taki podły?
rozpocznij naukę
mean
Why do you have to be so mean?
pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident
głupi
Nie jestem głupi.
rozpocznij naukę
stupid
I'm not stupid.
gadatliwy
rozpocznij naukę
talkative
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.
rozpocznij naukę
clever
You son is really clever.
hojny
rozpocznij naukę
generous
niepewny siebie
rozpocznij naukę
insecure
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
rozpocznij naukę
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
rozpocznij naukę
quiet
Can't you be quiet even for a second?
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
rozpocznij naukę
shy
Join us, don't be shy!
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
rozpocznij naukę
friendly
Everyone is friendly here.
szczery
Ona wydaje się być szczera.
rozpocznij naukę
honest
She seems to be honest.
mający wyobraźnię
rozpocznij naukę
imaginative
uprzejmy, miły
To mój ulubiony rodzaj.
rozpocznij naukę
kind
It's my favourite kind.
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
rozpocznij naukę
mature
Adam is very mature and responsible.
zorganizowany
rozpocznij naukę
organized
cierpliwy
rozpocznij naukę
patient
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
rozpocznij naukę
responsible
I'm responsible for the key clients.
lubiący porządek
Ich pokój zawsze jest czysty.
rozpocznij naukę
tidy
Their room is always tidy.
bez ambicji
Karl jest raczej pozbawiony ambicji. Nie chce osiągać sukcesów, a jedynie egzystować.
rozpocznij naukę
unambitious
Karl is a rather unambitious person. He doesn't want to be successful, only to get by.
nieprzyjazny / nieżyczliwy
Nikt nie jest nieprzyjazny.
rozpocznij naukę
unfriendly
Nobody is unfriendly.
nieszczery
rozpocznij naukę
dishonest
bez wyobraźni
rozpocznij naukę
unimaginative
nieuprzejmy, niemiły
rozpocznij naukę
unkind
niedojrzały
rozpocznij naukę
immature
niezorganizowany
rozpocznij naukę
disorganized
niecierpliwy
rozpocznij naukę
impatient
niewiarygodny
rozpocznij naukę
unreliable
nieodpowiedzialny
rozpocznij naukę
irresponsible
bezinteresowny / pozbawiony egoizmu
Praca w obozach dla uchodźców uczy bycia bezinteresownym i stawiania potrzeb innych na pierwszym planie.
rozpocznij naukę
unselfish
Working in refugee camps teaches you to be unselfish and to put others’ needs first.
niewrażliwy
rozpocznij naukę
insensitive
nietowarzyski
rozpocznij naukę
unsociable
bałaganiarski
rozpocznij naukę
untidy
współczujący / sympatyczny
rozpocznij naukę
sympathetic
miły / sympatyczny
Ona jest taka miła!
rozpocznij naukę
nice
She is so nice!
Jaki on jest?
rozpocznij naukę
What is he like?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.