Wątroba

 0    145 fiszek    nique
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Stosunek krwi w naczyniach zatokowych
rozpocznij naukę
3:1 (krew wrotna: tętnicza)

Rola hepatocytów strefy centralnej
rozpocznij naukę
procesy nie wymagajace duzej ilosci tlenu: glikoliza, lipogeneza

Wewnątrzwątrobowy opór naczyniowy
rozpocznij naukę
zależy od zatok i jest bardzo niski; umożliwia napływ krwi z żyły wrotnej

Ciśnienie w zyle wrotnej
rozpocznij naukę
5-10 mmHg

Tyrozynemia wrodzona
rozpocznij naukę
defekt enzymatyczny; nadmiar tyrozyny uszkadza watrobe, nerki i kosci

Postać ostra wrodzonej tyrozynemii
rozpocznij naukę
wymioty i biegunka, skaza krwotoczna, hepatosplenomegalia; zgon w 1rż.

Pstac przewlekla wrodzonej tyrozynemii
rozpocznij naukę
objawy mniej nasilone, ale malo kto dozywa wieku dojrzalego; bardzo czesto rak watroby na podlozu marskosci

Hormony zwiększające gęstość receptorow LDL na pow. hepatocytow
rozpocznij naukę
estrogeny, hormony tarczycy

Rodzinna hipercholesterolemia
rozpocznij naukę
niedobor rec. LDL w watrobie i innych tkankach

Na jak długo wystarczają wątrobowe zapasy glikogenu?
rozpocznij naukę
48h

Czy niewydolność wątroby zawsze skutkuje hipoglikemią?
rozpocznij naukę
nie, bo glukoneogenezę mogą też przeprowadzać nerki

Jakim nowotworom sprzyjają glikogenozy?
rozpocznij naukę
gruczolak wątroby, rak wątrobowokomórkowy

Galaktozemia
rozpocznij naukę
brak urydylotransferazy Gal-1-P; zab. rozwoju psychofizycznego, zaćma, uszk. cewen nerkowych, hipoglikemia, skłonnośc do sepsy

Wątroba w galaktozemii
rozpocznij naukę
stłuszczenie i marskośc przed 6 mies życia

niedobór aldolazy Fru-1-P; uszk. wątroby, ukł. nerwowego i nerek

Diagnostyka galaktozemii
rozpocznij naukę
brak enzymu w erytrocytach

Diagnostyka fruktozemii
rozpocznij naukę
brak enzymu w bioptacie jelitowym lub wątrobowym

Bialka hepatocytow wychwytujace bilirubine
rozpocznij naukę
ligandyna, bialko Z

Zesp. Criglera-Najjara
rozpocznij naukę
niedobór lub brak transferazy glukuronulowej

Typ I zesp. Criglera-Najjara
rozpocznij naukę
brak transferazy glukuronylowej dziedziczony recesywnie; objawia sie u noworodkow: zolc bezbarwna, uszkodzenie nieodwracalne OUN, zgon

Typ II zesp. Criglera-Najjara
rozpocznij naukę
lagodniejszy, dziedziczony dominujaco, czesciowy niedobor transferazy glukuronylowej; zoltaczka ujawnia sie w wieku mlodzienczym, b. rzadko uszkodzenie OUN

St. bilirubiny w zesp. Criglera-Najjara typu II
rozpocznij naukę
6-20 mg%

Co moze wywolac zoltaczke w typie II zesp. Criglera-Najjara
rozpocznij naukę
sulfonamidy, salicylany, glodowka, infekcje, wysilek fizyczny

Zesp. Gilberta
rozpocznij naukę
5% populacji; 30-50% niedobor aktywnosci transferazy glukuronylowej (izoforma UGT1A1); przewaga monoglukuronianow w zolci; dziedziczony dominujaco

Zesp. Dubina-Johnsona
rozpocznij naukę
dziedziczony recesywnie niedobor przezblonowego nosnika bilirubiny sprzezonej (cMOAT); uposledzony jest tez klirens wszystkich anionow organicznych (kontrasty, barwniki -> czarna watroba)

Zesp. Rotora
rozpocznij naukę
jak Dubina-Johnsona, ale bez upośledzonego wydalania kontrastow i barwnikow

Przyczny zoltaczki fizjologicznej noworodkow
rozpocznij naukę
niedojrzalosc transferazy glukuronylowej, wysoka liczba plodowych erytrocytow o krotszym czasie przezycia

W jakim czasie wystepuje zoltaczka fizjologiczna noworodkow
rozpocznij naukę
do pierwszego tyg.

Związki stosowane w ocenie watrobowego przeplywu krwi. Dlaczego one?
rozpocznij naukę
ksylokaina, galaktoza, zielen indocyjaninowa; sa efektywnie wychwytywane przez hepatocyty (niska biodostepnosc, wyspki wspl. ekstrakcji)

Jakie zw. sluza do oceny wydolnosci metabolicznej watroby? Dlaczego one?
rozpocznij naukę
aminopiryna, kofeina: niski wspl. ekstrakcji, ich klirens osoczowy nie zalezy od watrobowego przeplywu krwi, ale od dzialania enzymow

Wloknienie watroby w zapaleniu
rozpocznij naukę
kom. Browicza-Kupfera i kom. gwiazdziste produkuja TGF-alfa i TGF-beta1; te cytokiny aktywuja kom. giwazdziste do przemiany w kom. posrednie miedy fibroblastami i miofibroblastami

W chorobach watroby nalezy wybierac leki...
rozpocznij naukę
podlegajace metabolizmowi wylacznie na drugim etapie biotransformacji (sprzeganie), np. diazepan -> oksazepam

Przyczyna wloknienia watroby w alkoholizmie
rozpocznij naukę
aldehyd octowy jest silnym aktywatorem kom. gwiazdzistych

Wskazniki wloknienia watroby
rozpocznij naukę
wzrost st. w osoczu N-terminalnego propeptydu kolagenu III, kolagenow II, III i IV, kw. hialuronowego, laminiy i hydroksyproliny

Wrotno-ukladowy przeciek krwi w watrobie ma miejsce na poziomie
rozpocznij naukę
przegrod lacznotkankowych

Wielkosc marskiej watroby
rozpocznij naukę
od zmniejszonej do powiekszonej, niektore platy moga byc przerosniete, inne zanikowe

Tkanka laczna miedzy guzkami w marskosci jest zbudowana glownie
rozpocznij naukę
z kolagenu II

Marskosc drobnoguzkowa
rozpocznij naukę
<3mm; uskzodzenie alkoholowe

Marskosc wielkoguzkowa
rozpocznij naukę
>3mm; pomartwicza, wrodzony niedobór alfa-1 antytrypsyny

Klasyfikacja oceniajaca zaawansowanie marskosci watroby
rozpocznij naukę
Childa-Pugh; uwzglednia st. bilirubiny, albuminy, obecnosc wodobrzusza, encefalopatii i aktywnosc protrombiny (%)

Poczatkowe objawy marskosci watroby
rozpocznij naukę
jak w zapaleniu: oslabienie, problemy z koncentracja, objawy dyspeptyczne

Niedobory w marskosci watroby
rozpocznij naukę
witamin, rozgalezionych aminokwasow, cynku, magnezu (uposledzenie gojenia, odpornosci, zmeczenie)

Od czego zależy wielkość ciśnienia wrotnego?
rozpocznij naukę
naczyniowy opor watroby * przeplyw krwi w z. wrotnej (zwiazany z przeplywem w ukl. trzewnym)

Przyczyny wzrostu oporu naczyniowego watroby
rozpocznij naukę
rozrost tk. wloknistej zrebu, ucisk zylek zazatokowych przez guzki regeneracyjne, skurcz kom. gwiazdzistych o fenotypie miofibroblastow

Przyczyny wzrostu przeplywu w z. wątrobowej
rozpocznij naukę
wazodylatacja trzewna, zwiekszony rzut LK, zwiekszona wolemia

Przyczyny nadciśnienia wrotnego przedwątorbowego
rozpocznij naukę
zakrzep żyły wrotnej, zakrzep żyly śledzionowej

Przyczyny nadciśnienia wrotnego: blok przedzatokowy
rozpocznij naukę
pierwotna marskosc żółciowa, zapalenie ziarniniakowe, przetoka tętniczo-wrotna, splenomegalia, chłoniaki, glikogenozy, wrodzone włóknienie, schistosomatoza

Przyczyny nadciśnienia wrotnego: blok zatokowy
rozpocznij naukę
marskość alkoholowa, masywne stłuszczenie wieklokroplowe, ostre przewlekłe zapalenie wątroby

Przyczyny nadciśnienia wrotnego: blok zazatokowy
rozpocznij naukę
choroba wenookluzyjna

Zawątrobowe przyczyny nadciśnienia wrotnego
rozpocznij naukę
zesp. Budda-Chiariego, włókniejące zapalenie osierdzia, niewydolność PK

Tworzenie krążenia obocznego w nadcisnieniu wrotnym polega na
rozpocznij naukę
wykorzystaniu już istniejących naczyń lub wytworzeniu nowych (angiogeneza)

Jakie żylaki w wnadciśnieniu wrotnym są potencjalnym źródłem krwawienia?
rozpocznij naukę
przełyku, odbytnicy, 12cy, żołądka

W jakiej częsci przełyku lokalizują się żylaki?
rozpocznij naukę
dolna 1/3, ale czasem mogą zajmować całą długość

Żylaki przełyku stanowią połączenie między zyłą wrotną a...
rozpocznij naukę
nieparzystą; krew płynie wtedy w kierunku dogłowowym

U jakiego % chorych z marskością wątroby pojawiają się żylaki przełyku?
rozpocznij naukę
60-70%

W jakiej sytuacji krwotok z żylaków przełyku jest mniej groźny dla życia?
rozpocznij naukę
Gdy blok powodujący nadciśnienie jest przedwątrobowy (zdrowa wątroba)

Główna patologia w krążeniu układowym u chorych z nadciśnieniem wrotnym
rozpocznij naukę
wazodylatacja tętniczek trzewnych i ich oporność na działanie czynników kurczących

Objawy zespołu wątrobowo-nerkowego
rozpocznij naukę
kreatynina>1,5 mg%, klirens kreatyniny<40ml/min, zwykle spadek obj. moczu pniżej 500ml

Resorpcja sodu w zespole wątrobowo-nerkowym
rozpocznij naukę
jest skrajnie duża, a st. sodu w moczu bardzo niskie (<10mEq/l), wysoka retencja jest wynikie pob. RAA i nerkowego ukł. współczulnego

Mechanimy zachowujące prawidłową perfuzj nerek przez pewien czas przed wyst. obajwów zesp. wątrobowo-nerkowego
rozpocznij naukę
wytwarzanie nerkowe NO, peptydu natriuretycznego, a głównie: PGI2

Najczęstsza przyczyna zesp. wątrobowo-nerkowego
rozpocznij naukę
bodźcem wyzwalającym jest spontaniczne zapalenie otrzewnej, infekcja bakteryjna

Inne czynniki wyzwalające zesp. wątrobowo-nerkowy
rozpocznij naukę
jatrogenne (intensywne leczenie moczopędne, upust dużej obj. płynu puchlinowego, NLPZ -> hamowanie syntezy PGI2) oraz krwotok z przewodu pok.

Typy zesp. wątrobowo-nerkowego
rozpocznij naukę
Typ 1: duża śmiertleność: kreatynina pow. 2,5mg%; Typ 2 rokuje lepiej, st. kreatyniny jest stabilne 1,5-2,5mg%

Zesp. wątrobowo-płucny
rozpocznij naukę
hipoksemia poniżej 70mmHg wynikająca z wazodylatacji prekapilar i kapilar pęcherzykowych, znaczenie ma też wzrost perfuzji (skrócenie czasu kontaktu erytrocytu z bł. pęch.)

Przebieg zesp. wątrobowo-płucnego
rozpocznij naukę
kapilary płucne chorych nie kurczą się w wysiłku: kompensują to zwiększoną poj. wyrzutową płuc i zwiększoną wentylacją płuc, ale w wysikłu to nie wystarcza: duszność i sinica

Platypnoe i ortodeoksja
rozpocznij naukę
zjawiska w zesp. wątrobowo-płucnym: nasilenie duszności w pozycji stojącej: większy przepływ krwi przez dolne cz. płuc, a tam patologia naczyniowa jest największa

Stały objaw zesp. wątrobowo-płucnego
rozpocznij naukę
palce pałeczkowate

Wodobrzusze w nadciśnieniu wrotnym jest rzadkie u...
rozpocznij naukę
chorych z blokiem przedwątrobowym: osocze nie przesącza się przez sinusoidy

Przepływ chłonki w nadciśnieniu wrotnym
rozpocznij naukę
zwiększa się nawet 20x: osocze gromadzące się w przestrzeniach okołozatokowych wątroby jest drenowane kanałami limfatycznymi

Możliwości resorbcyjne płynu przez otrzewną
rozpocznij naukę
do 900ml/dobę

Wodobrzusze w nadzićnieniu wrotnym ma charakter...
rozpocznij naukę
przesiękowy (niskie st. białka w płynie, wysoka różnica st. albumin w płynie i osoczu)

Zakażenia w marskości wątroby: przyczyny
rozpocznij naukę
wynikają z niewydolności kom. Browicza-Kupfera, zmniejszonej akt. fagocytarnej Neu i upośledzonej opsonizacji

Najczęstsze powikłanie infekcyjne u chorych z wodobrzuszem
rozpocznij naukę
spontaniczne zapalenie otrzewnej, spowodowane przez pałeczki G(-) w wyniku uszkodzenia bariery śluzówki jelit i/lub rozrost flory jelitowej

Czynniki sprzyjające zakażeniu płynu puchlinowego
rozpocznij naukę
st. białka w płynie poniżej 1,5g% i niskie st. dopełniacza

Toksyny w encefalopatii wątrobowej
rozpocznij naukę
amoniak, krótkołańcuchowe KT, merkaptany, GABA, AA aromatyczne, cytokiny, opioidy, beznodiazepiny

Najwcześniejsza zmiana OUN w encefalopatii wątrobowej
rozpocznij naukę
obrzęk gleju w wyniku gromadzenia Gln, hiponatremii i obecności cytokin prozapalnych

Kiedy może się nasilić encefalopatia wątrobowa?
rozpocznij naukę
zakażenia bakteryjne, krwawienia z przewodu pok, zab. W-E, zaparcia, leki sedatywne, posiłek bogatobiałkowy

Dobowe wytw. żółci wynosi
rozpocznij naukę
600ml, uzależnione od składu i liczby posiłków

Frakcja kanalikowa żółci
rozpocznij naukę
powstaje w wyniku filtracji przez hepatocyty do kanalików żółciowych; 80% objętości

Frakcja przewodowa żółci
rozpocznij naukę
produkt nabłonka wyściełającego przewody żółciowe; 20% objętości; odczyn zasadowy, zalezna od wydz. sekretyny

Czynniki wywołujące cholestazę czynnościową
rozpocznij naukę
estrogeny, endotoksemia, leki (cyklosporyna, przewlekłe odżywianie parenteralne; prowadzą do utraty zdolności hepatocytów do transportu kw. żółciowych, glutationu, fosfolipidów

Stłuszczenie drobnokroplowe wątroby jest skutkiem
rozpocznij naukę
zahamowania beta-oksydacji WKT w mitochondriach hepatocytów

Przyczyny stłuszczenia drobnokroplowego wątroby
rozpocznij naukę
dzialanie niektórych leków (tetracykliny, walpronian sodu, NLPZ, amiodaron), zesp. Reye'a, ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych

W jakim stłuszczeniu hepatocytów występuje dysfunkcja hepatocytów?
rozpocznij naukę
tylko w drobnokroplowym

Przyczyny stłuszczenia wielkokroplowego wątroby
rozpocznij naukę
alkoholizm, zespół metaboliczny, endotoksemia wrotna (zesp. ślepej pętli jelitowej, choroby zapalne jelit), szybka redukcja masy ciała, rozległe resekcje jelita cienkiego, hemochromatoza, ch. Wilsona, HCV

Piorunująca ostra niewydolność wątroby cechuje się
rozpocznij naukę
wystąpieniem encefalopatii do 8 tyg. od pierwszych objawów

Główne przyczyny ostrej niewydolności wątroby
rozpocznij naukę
HAV, HBV, paracetamol

Objawy ostrej niweydolności wątroby
rozpocznij naukę
hiperbilirubinemia, skaza krwotoczna, encefalopatia

Przyczyna zgonu w ostrej niewydolności wątroby
rozpocznij naukę
obrzęk mózgu, druga: zakażenia (zwiększona podatność)

Powikłania ostrej niewydolności wątroby
rozpocznij naukę
hipoglikemia (zużycie zapasów glikogenu), nadciśnienie wrotne i układowe, serce płucne, zesp. wątrobowo-nerkowy

Wirusy nie-WZW powodujace zapalenie wątroby
rozpocznij naukę
EBV, Herpes simplex, CMV

Jakie wirusy mogą powodować przewlekłe zapalenie wątroby?
rozpocznij naukę
HBV, HCV

Ryzyko zarażenia drogą krwiopochodną jest większe dla HBV czy HCV?
rozpocznij naukę
większe dla HBV (więcej wirusów w jednostce krwi)

Autoimmunologiczne przyczyny zapalenia wątroby
rozpocznij naukę
autoimm. zap. wątroby, pierwotna marskość żółciowa, pierwotne stwardniająca zap. dróg żółciowych, autoimm. zap. dróg żólciowych

Metaboliczne przyczyny zapalenia wątroby
rozpocznij naukę
stłuszczenie wątroby, hemochromatoza, ch. Wilsona, niedobór alfa1-antytrypsyny

Znaczenie mutacji e-minus HBV
rozpocznij naukę
szybsza progresja choroby

Który wirus jest cytopatyczny: HBV czy HCV?
rozpocznij naukę
HCV

zwiększenie we krwi i tkankach stężenia kwasów żółciowych w wyniku zaburzeń ich wydzielania z hepatocytów lub przepływu przez wewnątrzwątrobowe / zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe

Rodzaje żółtaczki ze wzg na lokalizację problemu
rozpocznij naukę
przed, wewnątrz i zawątrobowa

Przyczyny żółtaczki przedwątrobowej
rozpocznij naukę
częste: zesp. Gilberta, żółtaczka noworodków; rzadkie: hemoliza, zesp. Criglera-Najjara

Przyczyny żółtaczki wewnątrzwątrobowej
rozpocznij naukę
częste: WZW, alkohol, uszk. polekowe; rzadkie: przerzuty, niewyd. serca, pierwotna marskość żółciowa, autoimm. zap. wątroby, hemochromatoza, rak wątroby, ch. tarczycy

Przczyny żółtaczki zawątrobowej
rozpocznij naukę
częste: kamica przewodu żółciowego, rak trzustki; rzadkie: zapalenie dróg żółciowych, pierwotny rak dróg żółciowych, łagodne zwężenie dróg żółciowych

Wyraźna żóltaczka pojawia się, gdy st. bilirubiny przekracza
rozpocznij naukę
2,5mg%

Stan przedżółtaczkowy
rozpocznij naukę
żółte zabarwienie białkówki i bł. śluzowych; st. bilirubiny poniżej 2,5mg%

Różnice w zabarwieniu skóry w żółtaczce sprzężonej / niesprzężonej
rozpocznij naukę
niesprzężona: jaśniejsza

Zabarwienie skóry chorego z żółtaczką hemolityczną
rozpocznij naukę
bardziej blady niż żółty

Barwa skóry w ch. Weila (leptospiroza)
rozpocznij naukę
rubinowa + przekrwienie spojówek

Różnicowanie żółtaczki przedwatrobowej i wątrobowej (wewn i za)
rozpocznij naukę
żółtaczka przed: ciemny stolec (bilirubina), mocz ok (jeśli nie ma Hburii), wzrost st. urobilinogenu w moczu; wątrobowa (zwł. za-): odbarwione stolce, ciemny mocz (bilirubina sprz. - ta może być z nim wydalana)

Charakterystyczny objaw w cholestazie
rozpocznij naukę
świąd skóry, szczególnie wieczorem po położeniu się i rozgrzaniu

Diagnostyka żóltaczki
rozpocznij naukę
najpierw wywiad, bad. przedm. i lab. (bilirubina, AspAT, AlAT, GGTP, AP); przy sprzężonej patrzymy na wskaźnik AspAT/AlAT: pow. 5 wątrobowa, poniżej 2: zawątrobowa

Rodzaje kamieni żółciowych
rozpocznij naukę
cholesterolowe, barwnikowe, mieszane

Przyczyny powstawania żółci litogennej
rozpocznij naukę
zwiększenie wątrobowego wydzielania cholesterolu, zmniejszenie akt. alfa-hydroksylazy (synteza KŻ), zmniejszenie st. KŻ w żółci, zastój żółci (ciąża, leki: analogi somatostatyny, żywienie pozajelitowe)

Czynniki ryzyka jamicy żółciowej cholesterolowej
rozpocznij naukę
cz. genet., płeć żeńska, wiek, estrogeny, cukrzyca, otyłość, hiper-TAG, leczenie fibratami, mukowiscydoza

Kamienie barwnikowe
rozpocznij naukę
związki bilirubiny i wapnia; wynik wzrostu bilirubiny NIESPRZĘŻONEJ w żółci: jej zwiększone wydalanie przez wątrobę, dekoniugacja w drogach żółciowych przez bakterie

Czynniki ryzyka kamicy żółciowej barwnikowej
rozpocznij naukę
CD, anemia hemolityczna, marskość wątroby, długotrwałe żywienie pozajelitowe

Objawy podmiotowe kamicy dróg żółciowych
rozpocznij naukę
kolka żółciowa (1/3 chorych) w wyniku wzrostu ciśnienia w pęcherzyku, nudności, wymioty, zgada, dyskomfort w nadbrzuszu, wzdęcie

Utrzymywanie się kolki żółciowej pow. 6h, gorączka i dreszcze mogą wskazywać na
rozpocznij naukę
zapalenie pęcherzyka (powikłanie)

Objawy przedmiotowe kamicy żółciowej
rozpocznij naukę
bolesność palpacyjna w prawym podżebrzu, obj. Chełmońskiego, obrona mięśniowa, Blumberg (+), wyczuwalny powiększony tkliwy pęcherzyk

Diagnoza kamicy żółciowej
rozpocznij naukę
USG (95% skuteczności!), RTG (jeśli uwapnione), może wzrosnąć AspAT, AlAT, amylaza, lipaza

Różnicowanie kolki żółciowej
rozpocznij naukę
zawał, tętniak aorty brzusznej, zap. opłucnej, osierdzia, perforacja wrzodu (robimy gastroskopię!), zap. trzustki, wyrostka

Przyczyny zap. pęcherzyka żółciowego
rozpocznij naukę
jest powikłaniem kamicy; upośledzenie odpływu żólci, zamknięcie światła i obrzęk bł. śl.; w 10% niekamiczy (ch. ogólnoustrojowe)

Objawy podmiotowe ostrego zap. pęcherzyka żółciowego
rozpocznij naukę
kolka żółciowa pow. 6h, wymioty, gorączka i dreszcze, ciężki stan ogólny

Objawy przedmiotowe ostrego zap. pęcherzyka żółciowego
rozpocznij naukę
przysp. tętna i oddechu, obj. otrzewnowe, silna tkliwośc powłok brzusznych w prawym podżebrzu

Rozpoznanie ostrego zap. pęcherzyka żółciowego
rozpocznij naukę
leukocytoza, AspAT, AlAT, amylaza, bilirubinemia, USG (złogi w pęcherzyku, zgrubienie ściany, płyn okołopęcherzykowo), RTG

Powikłania zap. pęcherzyka żólciowego
rozpocznij naukę
ropniak pęcherzyka, martwica, perforacja, ropień wątroby

Rodzaje kamieni w przewodach żółciowych
rozpocznij naukę
pierwotne (powstały w przewodzie, zazw. barwnikowe), wtórne (z pęcherzyka: zazw. cholesterolowe lub mieszane, mniejsze)

Objawy kamicy dróg żółciowych
rozpocznij naukę
napady kolki żółciowej, żółtaczka, świąd skóry, nudności, wymioty, odbarwione stolce, ciemny mocz

Rozpoznanie kamicy dróg żółciowych
rozpocznij naukę
AspAT, AlAT, GGTP, amylaza, hiperbilirubinemia, USG, TK, podejrzewamy u chorych z kamicą pęcherzyka

Triada Charcota
rozpocznij naukę
triada objawów w ostrym zap. dróg żółciowych: silna kolka żółciowa, gorączka z dreszczami, żółtaczka

Najczęstsze niezłośliwe rozrosty wątroby
rozpocznij naukę
1. naczyniak krwionośny 2. ogniskowy rozrost guzkowy (nie jest nowotworem)

Objawy naczyniaka wątroby
rozpocznij naukę
zazw. bezobjawowy i wykrywany przypadkowo w USG; rzadko ból i stan podgorączkowy (martwica, zwapnienia, rozciąganie torebki Glissona); do potwierdzenia wymagana TK

Powikłania naczyniaka wątroby
rozpocznij naukę
może pęknąć, ale b. rzadko, gdy pow. 10cm

Kiedy powiększa się ogniskowy rozrost guzkowy wątroby?
rozpocznij naukę
w stanach z dużym st. estrogenów (ciąża, antykoncepcja)

Leki zwiększające ryzyko gruczolaka wątroby
rozpocznij naukę
antykoncepcja, leki anaboliczne, androgeny

Czynniki ryzyka gruczolaka wątroby
rozpocznij naukę
glikogenozy I i III

Objawy gruczolaka wątroby
rozpocznij naukę
rzadko; jeśli są to: ból w momencie krwawienia do guza; gdy bardzo duży: wyczuwalny w prawym podżebrzu; krawienie do jamy otrzewnej (gdy pęknie)

Rozpoznanie gruczolaka wątroby
rozpocznij naukę
USG (niejednorodny, mogą być strefy martwicy, zwapnienia, wokół NIE obserwuje się zakrzepicy naczyń; doppler: charakt. sygnał żylny), TK (zmiana hipodensyjna o wyraźnych granicach), ostateczne rozpoznanie: histpat

Powikłania gruczolaka wątroby
rozpocznij naukę
pęknięcie (nawet 1/4 chorych), zezłośliwienie (10%)

Czynniki etiologiczne raka wątrobowokomórkowego
rozpocznij naukę
HBV, HCV, aflatoksyny, antykoncepcja, androgene anaboliczne, alkohol, palenie tytoniu

Choroby sprzyjające rakowi wątrobowokomórkowemu
rozpocznij naukę
marskość wątroby, niedobór antytrypsyny, hemochromatoza, porfiria, cukrzyca

Objawy zaawansowanego raka wątroby
rozpocznij naukę
ból brzucha, wyniszczenie, uczucie pełności w nadbrzuszu, brak apetytu, wodobrzusze, obrzęki kk. dolnych, żółtaczka, gorączka, krwawienia z górnego odc. p. pok.

Rozpoznanie raka wątroby
rozpocznij naukę
USG (niejednorodny, otoczka hipoechogeniczna: niedokrwienie otaczającego miąższu, zakrzepica ukl. wrotnego), TK, wzrost AFP; ostateczne: histpat

Nowotwory przerzutowe wątroby
rozpocznij naukę
wątroba jest najczęstszym miejscem przerzutów, gł z piersi, płuca, ukł. mocz-płc, okrężnica, odbytnica

Objawy przerzutów do wątroby
rozpocznij naukę
złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała, osłabienie, uczucie pełności, czasem ból, wyczuwanie palpacyjne, żóltaczka, obrzęk kk. dolnych (ucisk na ż. gł. dolną), wodobrzusze (rozsianie do otrzewnej, zakrzepica ż. wrotnej)

Rozpoznanie przerzutów do wątroby
rozpocznij naukę
wzrost CEA, AspAT, AlAT, LDH, USG, TK


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.