neuro wykład 4,5

 0    29 fiszek    kbednarkiewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
orientacja allopsychiczna
rozpocznij naukę
świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i sytuacji własnej
orientacja autopsychiczna
rozpocznij naukę
orientacja (świadomość) co do własnej osoby, własnych stanów psychicznych
próba palec - nos
rozpocznij naukę
acjent musi dotknąć palcem wskazującym czubka swojego nosa; ma dużą wartość diagnostyczną np. uszkodzeniu móżdżku, w których obserwujemy drżenie zamiarowe uniemożliwiające dokładne wycelowanie i dotknięcie nosa
próba pięta - kolano
rozpocznij naukę
wykonuje się w pozycji leżącej; pacjent stara się trafić piętą do kolana drugiej kończyny
dysfonia
rozpocznij naukę
osłabienie głosu z powodu zaburzenia normalnego jego wytwarzania; przyczyny np. zapalenie krtani, guzki śpiewacze
trofika (bad kończyn)
rozpocznij naukę
zespół procesów fizjologicznych zapewniających tkankom normalną czynność oraz zachowanie właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych
próba Romberga (stanie i chodzenie)
rozpocznij naukę
służy do badania zborności ruchów - podejrzenie uszkodzenia móżdżku bądź sznurów tylnych rdzenia kręgowego
tomografia
rozpocznij naukę
zbiorcza nazwa metod diagnostycznych mających na celu uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój przez ciało lub jego część
ultrasonografia = USG
rozpocznij naukę
metoda diagnostyczna - obraz przekroju badanego obiektu; wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków
hematologia
rozpocznij naukę
dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby
badanie przesiewowe
rozpocznij naukę
rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nieposiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby
test diagnostyczny
rozpocznij naukę
zakłada konkretną diagnozę zaburzenia
prozodia
rozpocznij naukę
brzmieniowe właściwości mowy nakładające się na głoskowy, sylabiczny i wyrazowy ciąg wypowiedzi; należą do nich akcent, intonacja i iloczas
praksja
rozpocznij naukę
zdolność wykonywania złożonych ruchów celowych
krwiak nadtwardówkowy
rozpocznij naukę
nagromadzenie wynaczynionej krwi pomiędzy kością czaszki lub kręgosłupa a oponą twardą
krwotok podpajęczynówkowy
rozpocznij naukę
krwawienie do przestrzeni podpajęczynówkowej, która znajduje się między pajęczynówką a oponą miękką mózgu; występuje niespodziewanie, zwykle z powodu pękniętego tętniaka mózgu, lub jako skutek urazu głowy
zespół móżdżkowy (zespół cerebelarny)
rozpocznij naukę
w uszkodzeniu móżdżku, objawiający się zaburzeniami chodu oraz niezbornością ruchową (ataksja); często występuje skandowana mowa, drżenie zamiarowe, oczopląs, obniżone napięcie mięśniowe
uraz kontaktowy
rozpocznij naukę
bezpośrednie uderzenie w głowę
uraz bezwładnościowy
rozpocznij naukę
uraz związany z nagłą zmianą prędkości np. krwiaki podtwardówkowe
obrzęk mózgu
rozpocznij naukę
nadmierne zwiększenie objętości wody w tkance lub wzrost objętości krwi w naczyniach z powodu zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego
otępienie (dementia)
rozpocznij naukę
powodowane uszkodzeniem mózgu znaczne obniżenie się sprawności umysłowej
logorea
rozpocznij naukę
patologiczne szybkie i bezładne wypowiadanie się; słowotok
parafazja
rozpocznij naukę
zaburzenie mowy polegające na zachowaniu zdolności płynnego mówienia przy równoczesnym przekręcaniu wyrazów lub używaniu niewłaściwych (afazja Wernickego i transkorowa czuciowa)
eferentny
rozpocznij naukę
odprowadzający
aferentny
rozpocznij naukę
doprowadzający, dośrodkowy
akinezja
rozpocznij naukę
bezruch, całkowite odrętwienie; stan pojawiający się w przypadku uszkodzeń układu pozapiramidowego; w tym stanie nie odczuwa ani bólu, ani strachu
układ limbiczny
rozpocznij naukę
układ struktur korowych i podkorowych mózgu, biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz niektórych stanów emocjonalnych
choroby układu pozapiramidowego
rozpocznij naukę
Parkinsona, Drżenie samoistne, Pląsawica, Dystonia, Choroba tików, Zespół niespokojnych nóg
objawy nieswoiste (wieloznaczne)
rozpocznij naukę
nie są przypisane na stałe danej chorobie; występując w obrębie licznych jednostek nozologicznych nie przesądzają o rozpoznaniu, ukierunkowują diagnostykę i różnicowanie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.